grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Aphroditeola olida (Quél.) Redhead et Manfr. Binder

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈