grzyby.pl

Sertulicium niveocremeum (Höhn. et Litsch.) Spirin et K.H. Larss.

wielozarodnikowiec białokremowy
Paullicorticium niveocremeum (Höhn. et Litsch.) Oberw. · Sistotremastrum niveocremeum (Höhn. et Litsch.) J. Erikss. [główna w czekliście] · Trechispora niveocremea (Höhn. et Litsch.) Boidin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
12.03.2021, Mochle pow. bydgoski; copyright © by Przemysław Drzewiecki
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)
Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na zmurszałych pniakach (dębu?); styczeń-październik.W lasach, na zmurszałych pniakach (dębu?); styczeń-październik.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210312.GREJ343287.pdrz - Sertulicium niveocremeum (wielozarodnikowiec białokremowy); Mochle pow. bydgoski
210312-GREJ343287
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle pow. bydgoski/ #8