grzyby.pl

Fam. Gomphidiaceae

klejówkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

Gomphidius · klejówka »3

osłona śluzowata, blaszki szare, powierzchnia kapelusza śluzowata
veill lubricous; gills gray; cap surface lubricous or viscid

Chroogomphus · klejek »2

kapelusze są tylko nieco lepkie lub suche; osłona włókienkowata; miąższ pomarańczowy, czerwieniejący; zarodniki silnie wydłużone

opis

Powierzchnia kapelusza jest lepka lub pokryta kosmkami.

space

Wysyp zarodników czarny lub szaro-czarny.

space

space