niejadalnyjadalnyGREJ

Clitocybe sinopica (Fr.) Gillet (1871)

lejkówka czerwonawa lejkówka cynobrowa
na stronie — występowanie
Clitocybe sinopica (lejkówka czerwonawa)

w grupach po kilka pod modrzewiami; 12.05.2003, Kraków; copyright © by Darek Karasiński

Clitocybe sinopica (lejkówka czerwonawa)
Clitocybe sinopica (lejkówka czerwonawa)

przekrój i blaszki

Clitocybe sinopica (lejkówka czerwonawa)

powierzchnia kapelusza w zbliżeniu

występowanie