grzyby.pl

Fam. Hyaloscyphaceae

przeźroczkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helotiales Helotiales Helotiales HelotialesHelotialestocznikowate (Helotiaceae)Arachnopezizaceae