Sparassis crispa · siedzuń sosnowy

szmaciak gałęzisty, (potocznie: kozia broda)
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
nieczęsty; latem i jesienią, u podstawy sosny, rzadziej świerka; także saprofitycznie na drewnie tych drzew

zwykle bokiem przyrośnięty, listewkowaty, wydłużony, na płaskich powierzchniach kolisty, pólkolisty; młode jaskrawo rdzawobrązowe, z wiekiem do czarnobrązowego, na brzegu jaśniej pomarańczowordzawe do ochrowego, niewyraźnie strefowana; powierzchnia nierówna, promieniście pomarszczona, silnie szczeciniasto-filcowato owłosiona; hymenofor nieregularnie blaszkowaty, blaszki gęste - przy brzegu kapelusza 15-24 na 10 mm;

space

Xylodon radula · strzępkoskórka kolista

Hyphoderma radula · Basidioradulum radula

Bulbillomyces farinosus

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony


zobacz też:

sprawdz też piętro wyżej w kluczu: porowce (Poriales-s.l.)