grzyby.pl

Fam. Nectriaceae

gruzełkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈