grzyby.pl

Boletus aereus Bull.

borowik ciemnobrązowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Boletus Boletus Boletus BoletusBoletusBoletus pseudoregiusgorzkoborowik żółtopory (Caloboletus calopus)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Boletus (borowik)kl 24
Kapelusz ciemno czerwono-brązowy do czarnobrązowego i prawie czarnego.Kapelusz ciemno czerwono-brązowy do czarnobrązowego i prawie czarnego.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W ciepłych lasach liściastych, mieszanych i w świerczynach; na ilastych i wapiennych glebach, pod drzewami liściastymi, zwłaszcza dębami (w ciepłych rejonach Europy pod kasztanem jadalnym) i pod jodłami; lipiec-październik.W ciepłych lasach liściastych, mieszanych i w świerczynach; na ilastych i wapiennych glebach, pod drzewami liściastymi, zwłaszcza dębami (w ciepłych rejonach Europy pod kasztanem jadalnym) i pod jodłami; lipiec-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟢! 🛒

Jadalny.Jadalny.