grzyby.pl

Hericium coralloides (Scop.) Pers.

soplówka bukowa, soplówka gałęzista
Hericium clathroides (Pall.) Pers. · Hericium ramosum (Bull.) Letell. [🔉 * rā·m·sum]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
W czekliście Wojewoda W., 2003 [105] Hericium clathroides (Pall.) Pers. jest podawany jako synonim; w wielu indeksach jest traktowany jako samodzielny gatunek (GBIF, IF, Mycobank.org).
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
zbliżenie; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka razem z twardzioszkiem czosnkowym (Mycetinis alliaceus) pospolitym gatunkiem w buczynach
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
Hericium coralloides (soplówka bukowa)

owocnik

Hericium coralloides (soplówka bukowa)
zbliżenie gałązek pokrytych kolcami; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Owocnik nieregularnie kulisty lub wydłużony, szerokości do 400 mm i wysoką do 200 mm, tworzy bryłę przypominającą krzew koralowca; jest zbudowany z dość luźno ułożonych, wielokrotnie rozgałęzionych gałązek; igiełki porastają równomiernie odgałęzienia a na jego końcach tworzą skupienia, długość kolców dochodzi do 10 mm, grubość 1.5-3 mm; ; barwa barwa owocnika początkowo biała, w miarę wysychania żółknie i brązowieje.

space

Fruiting body inregular globose or elongated, up to 400 mm broad and up to 200 mm tall, forming shape resembling coral structured from loosely composed branches, divided many times; surface and endings of branches covered with spines up to 10 mm long, and 1.5-3 mm broad.; colour of fruiting body at first white, in age creme, yellow and brownish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, owalne, gładkie, bezbarwne, amyloidalne, 3-4 x 3-3.5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, ovoid, smooth, hyaline, amyloid, 3-4 x 3-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.58 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
siedlisko; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Dość częsta w lasach ze starym, powalonym drewnem bukowym. Od lata do jesieni, w czasie długiej, wilgotnej pogody, owocniki tworzą się na kłodach drzew liściastych, zwłaszcza buka i dębu. Często formują duże, robiące wrażenie piękne grupy, jak to widać na fotografiach na tej stronie.
Quite common in forest with old Fagus wood. Summer-fall, during long, wet periods, on old, fallen stems of beech or oaks. Often forming big groups, very impressive and beautiful as one can see on photographs on this page.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Młode owocniki są jadalne[134] i podobno smaczne. W Polsce podlega ochronie częściowej.
Young fruitbodies edible and good. In Poland specie protected by law.
Do tego rodzaju należą jeszcze: dość podobna soplówka jodłowa (Hericium flagellum), która tworzy owocniki na drewnie jodły i świerku, jej owocniki są bardziej zwarte, igiełki nie obrastają u niej równomiernie rozgałęzień a tworzą pęczki jedynie na ich końcach; ma także nieco dłuższe kolce, do 20 mm i wyraźnie zwieszone do dołu. Drugi gatunek to bardzo rzadka soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) jej owocniki wyrastają na drewnie liściastym, są kuliste lub półkuliste, nierozgałęzione, z długimi kolcami (do 60 mm).
In Poland grows two other species from this genus. Quite similar soplówka jodłowa (Hericium flagellum) grows on conifer wood, fruiting bodies are more compact, it has spines mostly on endings of branches, spines are longer (up to 20mm) and distinctly hanging.

wybrane okazy · selected collections

#7
01 09 23 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Hericium coralloides (Scop.) Pers.Hericium clathroides (Pall.) Pers. · Hericium ramosum (Bull.) Letell. [🔉 * rā·m·sum](pl) soplówka bukowa · soplówka gałęzista
rāmsus, -a, -um; rāmōsissimus (lat., adj.)
gałęzisty, silnie rozgałęziony; przymiotnik od rzeczownika ramus, -i - gałęź; stopień najwyższy ramosissimus, -a, -um
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Skirgiełło A., 1990 — Nasze grzyby. [19]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Hericium coralloides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

305608 206608 206855 361476 348515 191504 191507 AB-51 178256 AB-55 335399 AB-75 353072 AB-83 118074 AB-84 310384 AB-93 24759 362873 112116 112113 139287 46205 AB-94 23854 120451 120155 111866 41527 122614 24679 25059 155706 110638 153026 316198 27071 152134 155701 26915 111327 24762 138963 328147 137679 AC-23 351459 AC-37 362444 362321 362379 BB-00 228897 BB-09 151780 155045 115711 BB-95 24257 BB-96 44125 355792 BC-21 308969 BC-22 308994 308995 308988 BF-47 194153 CA-46 271290 CA-69 148409 CA-89 221512 174598 CA-97 117895 43386 290100 CA-99 206058 206923 305600 363369 CB-04 175030 CE-10 78400 11147 CE-28 208428 208430 CE-29 253410 CE-30 336407 CE-46 208433 208431 DB-05 350415 361383 348806 DB-06 362323 349764 348381 361381 347663 348851 DB-07 237969 DB-17 245727 DE-94 147151 DE-95 367182 151441 DF-31 176278 DF-53 367181 182948 155302 120822 EF-19 48254 EG-19 118373 118369 EG-29 78672 EG-38 122143 338401 FG-30 341062 FG-31 352183 FG-59 204250 GC-55 324492 324490 324493 346417 324491 324494 346416 GC-56 346418 GE-91 115756

 ID11147  Hericium coralloides; Borowina k. Milicza, oddział 190, CE-10; 2001.09.23; buczyna; silnie spróchniała kłoda buka kilka owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010923-6, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID23854  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2004.11.01; buczyna pomorska; na martwej leżącej i zmurszałej kłodzie bukowej około 20 na jednej kłodzie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23605 fot. 23606

 ID24257  Hericium coralloides; pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru, BB-95; 2005.08.16; buczyna pomorska; na murszejącej kłodzie buka na jednej kłodzie 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24187 fot. 24188

 ID24679  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska; na martwych bukach - jeden pień jeszcze stojący i 2 leżące mocno zmurszałe kłody) na stojącym pniu - 1 owocnik, na leżących kłodach 9+4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24818

 ID24759  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch, AB-93; 2005.10.29; buczyna pomorska; na murszejącej kłodzie przewróconego buka gromadnie - na dwóch oddalonych od siebie o 250 m kłodach 8+7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24924 fot. 24925

 ID24762  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.31; buczyna pomorska; na złamanym, leżącym na ziemi konarze buka pojedyńczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24934

 ID25059  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na E od Glinnej, AB-94; 2005.11.09; buczyna pomorska; ma bardzo zmurszałej, już rozpadającej się kłodzie buka dwa owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25403

 ID26915  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Babinka, AB-94; 2006.01.06; buczyna z domieszką dębów i jaworów; na odziomkowej części leżącego buka (stan rozkładu - średni) 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 27587
wszystkie owocniki stare i przemrożone

 ID27071  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1km na E od Kołowa, AB-94; 2006.01.11; buczyna pomorska; na stojącym martwym kikucie buka trzy owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 27755

 ID41527  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinej, AB-94; 2006.09.02; las bukowo-dębowy; na pniu leżącego buka pojedynczo 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52727

 ID43386  Hericium coralloides; Ostrzycki las, CA-97; 2006.09.16; Buczyna.; Na chorym,żywym buku. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55361

 ID44125  Hericium coralloides; rez. Diabli Skok , woj. zachodniopomorskie, BB-96; 2006.08.28; wielogatunkowy las porastający źródlisko; na powalonym pniu bukowym kilka owocników w róznym stopniu rozwoju; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56507

 ID46205  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.10.04; buczyna pomorska; na starym murszejącym buku gromadnie, ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59825

 ID48254  Hericium coralloides; Bartne gm. Sękowa k/Gorlic, Beskid Niski, EF-19; 2006.10.28; olszynka nad potokiem; na martwym, średnio zmurszałym pniu olszy szarej (!) grupa 2 owocników - duży i mały, nieco podsuszone; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soplówka bukowa [s. gałęzista]
fot. 63418

 ID78400  Hericium coralloides; Las za Skoroszowem w kierunku na Milicz, CE-10; 2007.09.13; Las bukowy; silnie zmurszały pień bukowy liczne na całej długości pnia po obu jego stronach; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Soplówka bukowa

fot. 123539 fot. 123540 fot. 123541

 ID78672  Hericium coralloides; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, EG-29; 2007.09.22; las bukowy, cienisty i wilgotny wąwóz; na leżącej w korycie potoku silnie zmurszałej kłodzie bukowej jeden owocnik szerok. ponad 20 cm, zaś nieco dalej grupka 3 mniejszych zejściowych już owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 124186 fot. 124187

 ID110638  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 1400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2006.12.09; krawędź buczyny pomorskiej i olsu źródliskowego; na kłodzie powalonego buka w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa - stary zapleśniały owocnik
fot. 192742

 ID111327  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.08.15; buczyna pomorska; leżąca murszejąca kłoda bukowa ok. 30 owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 194266 fot. 194267

 ID111866  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.11.04; buczyna pomorska na krawedzi kotła źródliskowego; na resztkach martwego buka 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 195540

 ID112113  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 2,9 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.11.17; buczyna pomorska; na konarze bukowym leżącym na ziemi 2 niewielkie owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 196157

 ID112116  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 700 m na SE od ostatnich zabudowań w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.11.25; buczyna pomorska; na konarze bukowym leżącym na ziemi 6 niewielkich owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 196164

 ID115711  Hericium coralloides; ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.21; las mieszany z przewagą buka, grabu i sosny; na leżącej zmurszałej bukowej kłodzie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203919

 ID115756  Hericium coralloides; woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec, Bukowa Góra, GE-91; 2008.09.04; las bukowy; na kłodzie bukowej 4 owocniki (3 bardzo małe); leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203972 fot. 203973

 ID117895  Hericium coralloides; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; na kłodach bukowych kilkanaście owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 208995 fot. 208996 fot. 208997 fot. 208998 fot. 208999 fot. 209000 fot. 209001

 ID118074  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, PL Zdroje, gm. i pow. Szczecin, wo. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.09.17; buczyna pomorska (kwaśna buczyna); wewnątrz pniaka po ściętym, wypróchniałym buku pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
<img src="https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-post.cgi?action=posting_upload_form&what=show&img=209480" alt="2008_09_17_ soplówka bukowa.jpg">

 ID118369  Hericium coralloides; Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 2,1 km na N od Bartnego, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-19; 2008.10.05; buczyna karpacka; na martwym stojącym buku 1 owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: soplówka bukowa
fot. 210100 fot. 210101

 ID118373  Hericium coralloides; Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 3,7 km na N od Bartnego, pow. jasielski, woj. podkarpackie, EG-19; 2008.10.05; buczyna karpacka; na stojącym pniu martwego buka, nad strumieniem 3 niewielkie owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 210126 fot. 210127

 ID120155  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska nad strumieniem; na stojącym martwym kikucie buka 2 owocniki na pniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 214507

Ptwierdzenie stanowiska sprzed dwóch lat (zgłoszenie ID27071)

 ID120451  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.08; buczyna pomorska; na kłodzie powalonego buka 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 215203 fot. 215204

 ID120822  Hericium coralloides; ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF-53; 2008.10.24; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na stojącym obumarłym buku pięć malutkich owocników z różnych stron buka , jeden na wysokości 0,5 m, pozostałe na ok 2 m wysokości; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216209

 ID122143  Hericium coralloides; Ropki k. Wysowej, pod szczytem Ostrego Wierchu, EG-38; 2008.10.10; stary, cienisty las bukowo - jaworowy o wysokim stopniu naturalności; na leżących, mocno zmurszałych kłodach bukowych 2 stanowiska z 2 i 4 owocnikami, rosnącymi niedaleko siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa

fot. 219527 fot. 219528 fot. 219529

 ID122614  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.10; buczyna pomorska nad strumieniem; na kłodzie powalonego buka 9 owocników w stanie zejściowym i jeden owocnik młody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 220668 fot. 220669 fot. 220670

 ID137679  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wejścia do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.10; buczyna pomorska; na mocno zmurszałej kłodzie bukowej 1 młody owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: soplówka bukowa
fot. 254384 fot. 254385 fot. 254386

 ID138963  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,1 na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.16; buczyna pomorska; na kłodzie bukowej 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa - owocniki stare i 1 młodziutki
fot. 258260 fot. 258261

 ID139287  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,3 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.25; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Leniwka i lokalnego rozlewiska; na murszejącej bukowej kłodzie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 259438 fot. 259439

 ID147151  Hericium coralloides; Olsztyn, woj. śląskie, DE-94; 2009.09.26; głównie buki; na zmurszałych kłodach, gałęziach ok. 30szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 279569 fot. 279570 fot. 279571

 ID148409  Hericium coralloides; rezerwat Cisowa koło Gdyni. około 80 metrów na północ od głazu pomnika przyrody 1142, CA-69; 2009.08.25; las mieszany łęgowy; powalone drzewo buku częściowo w potoku 3kępy w różnym stqadium wzrostu; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/276960.html

 ID151441  Hericium coralloides; Złoty Potok, woj.śląskie, DE-95; 2009.10.04; las bukowy; na kłodach pojedynczo i w grupach; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 290597

w okolicy dość często spotykany

 ID151780  Hericium coralloides; S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.12; las liściasty bukowo-grabowy; na leżącej bukowej kłodzie jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W sierpniu 2008 r znalazłam owocnik rosnący 300 m E od tego znaleziska, w tym roku tam nie wyrósł.
fot. 291617 fot. 291618

 ID152134  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW os Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.03; buczyna pomorska; murszejąca kłoda bukowa 32 owocniki w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 292515 fot. 292516 fot. 292517

 ID153026  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,7 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.11; buczyna pomorska przy niewielkim wydzieleniu z ok. 30-letnim Md; na zmurszałej kłodzie bukowej 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 295441 fot. 295442 fot. 295443 fot. 295444

Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy

 ID155045  Hericium coralloides; ok 1 SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.19; las bukowo-grabowy z domieszką dębu; na bukowej leżynie jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 302369

 ID155302  Hericium coralloides; ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-53; 2009.10.19; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na leżących próchniejących kłodach i kawałkach bukowego drewna bardzo licznie pojedynczo i w grupach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W roku 2008 znalazłam w tym lesie tylko jedno próchniejące drzewo porośnięte pięcioma owocnikami Hericium coralloides – zgłoszenie ID: 120822, w tym roku na tym drzewie nie wyrósł żaden owocnik.
fot. 303466 fot. 303467 fot. 303468 fot. 303469 fot. 303470 fot. 303471 fot. 303472 fot. 303473 fot. 303474

 ID155701  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.05; buczyna pomorska z domieszką dębów; na bukowej kłodzie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 304648 fot. 304649
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 234a, rez. Źródliskowa Buczyna

 ID155706  Hericium coralloides; Puszcza ukowa, 1,3 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.12; buczyna pomorska na skarpie w pobliżu jeziora Piasecznik Mały; na murszejącej klodzie bukowej 3 niewielkie owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Soplówka bukowa
fot. 304675 fot. 304676
Adres lesny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347g

 ID174598  Hericium coralloides; Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2010.09.14; las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza; na odłamanym kikucie buka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373648 fot. 373649

 ID175030  Hericium coralloides; Parchowo Karłowo nad j. Małsz, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-04; 2010.09.14; Las mieszany, przewaga buków i sosny; Na zmurszałym pniu, prawdopodobnie buka W grupie, w wieli miejscach; leg. Bogdan Palicki; det. Bogdan Palicki; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Zapach przyjemny, grzybowy, elastyczny
fot. 374658 fot. 374659 fot. 374660 fot. 374661

 ID176278  Hericium coralloides; 1,5 km ESE Stolarzowice, pow. Bytom, woj. śląskie, DF-31; 2010.09.22; żyzna buczyna typu sudeckiego w podzespole z kopytnikiem, pomnikowa; murszejące kłody bukowe grupami na powalonych pniach; kilkadziesiąt owocników; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: w różnych stadiach rozwojowych; w granicach SOO Natura 2000 "Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie"; przy budowanej A1

fot. 378254 fot. 378255 fot. 378256 fot. 378257 fot. 378258 fot. 378259 fot. 378260 fot. 378261 fot. 378262 fot. 378263 fot. 378264

 ID178256  Hericium coralloides; 1,5 km S Myślibórz Wlk., pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2010.10.21; las bukowy z domieszką dębów i sosen; stojący, złamany pień buka, drewno murszejące 17 owocników w różnym wieku; leg. Kazimierz Olszanowski; det. Kazimierz Olszanowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383862fot. 383863fot. 383864

 ID182948  Hericium coralloides; ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-53; 2010.10.02; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na obumarłych stojących i leżących bukach, również na niewielkich kawałkach złomów bukowych wiele owocników na dużym obszarze lasu; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 398244 fot. 398245 fot. 398246 fot. 398247

 ID191504  Hericium coralloides; Park Repecki, Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. Śląskie; 2011.09.12; na buku pospolitym(Fagus silvatica L).; na silnie rozłozonym drewnie 20 dużych owocników na jednej kłodzie, rozwijają się młode owocniki; leg. Maciej Gazdzik; det. Maciej Gazdzik; , TAK, kilka fotografii
uwagi: Północna-wschodnia część parku (jedno ze stanowisk)
fot. 445268 fot. 445269

 ID191507  Hericium coralloides; Park w Reptach, Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. Śląskie; 2011.09.07; na buku pospolitym(Fagus silvatica L).; na silnie rozłozonym drewnie 15 dużych owocników na dwóch kłodach obok siebie; leg. Maciej Gazdzik; det. Maciej Gazdzik; , TAK, kilka fotografii
uwagi: w północno-zachodniej części parku, ok 200m na wprost idąc na wprost na ostrym zakręcie asfaltowej drogi pieszej, za kamieniem w prawo ok 20m. na odkrytym terenie}
fot. 445282 fot. 445283 fot. 445284

 ID194153  Hericium coralloides; Kletno, 0,8 km na SW od Jaskini Niedźwiedziej, przy drodze leśnej między Jaskinią Niedźwiedzą a Halą Pod Śnieżnikiem, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF-47; 2007.09.05; acydofilna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum z niewielkim udziałem świerka Picea abies i jodły Abies alba, NE zbocze; na leżącej dużej kłodzie buka Fagus sylvatica w znacznym stopniu rozkładu 3 owocniki różnej wielkości i w różnych stadiach rozwoju; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Leśnictwo Kletno
fot. 457756 fot. 457757

 ID204250  Hericium coralloides; Wysoki Wierch, dolina Caryńskiego, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, FG-59; 2012.08.02; las bukowo-jodłowy; na kłodzie bukowej leżącej na ziemi 1 młody owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 513039 fot. 513040

 ID206058  Hericium coralloides; Otomin, 1.4 km SSW, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2012.10.10; buczyna; na silnie zmurszałej kłodzie bukowej kilkanaście owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/GKN/10.12.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 521830 fot. 521831 fot. 521832 fot. 521833

 ID206608  Hericium coralloides; Bycina, pow. Gliwice, woj. śląskie; 2012.10.20; las mieszany, sosny, brzozy, dęby; na zmurszałym pniu kilkanaście owocników obok siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 524032 fot. 524033 fot. 524034 fot. 524035

 ID206855  Hericium coralloides; około 6 km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. Wielkopolska; 2012.10.17; niewielki skrawek buczyny w otoczeniu dębów; na buku dwa owocniki ,jeden zmurszały; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Złotów,leśnictwo Leśnik.oddział 49bfot. 525219fot. 525220

 ID206923  Hericium coralloides; rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2012.10.07; buczyna z domieszkami; na zmurszałych pniach buków po 1-2 owocniki na stanowisku; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: łącznie 6 owocników na 5 pniach (4 różne miejsca w rezerwacie):
fot. 525401 fot. 525402 fot. 525403 fot. 525404 fot. 525405 fot. 525406 fot. 525407

 ID208428  Hericium coralloides; 900 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.22; las mieszany: buk, świerk, dąb, brzoza, olcha; na leżącej kłodzie buka 3 owocniki na jednej, pociętej kłodzie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 820. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś''.
fot. 532793 fot. 532794

 ID208430  Hericium coralloides; 12 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.28; las bukowy, z domieszką grabu, brzozy, jesionu, sosny; na leżącej kłodzie buka na jedenej kłodzie 7 owocników (owocniki oddalone od siebie od 1 m do 2m); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 809. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś''.
fot. 532799 fot. 532800

 ID208431  Hericium coralloides; 24 km na W od Leśniczówki Marianka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.12; las olchowy, z domieszka buka, klonu, sosny; na leżących kłodach buka na 3 kłodach, łącznie 11 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 99. Gmina Łęka Opatowska. Rezerwat Oles w Dolinie Pomianki''.
fot. 532805 fot. 532806 fot. 532807

 ID208433  Hericium coralloides; 700 m na W od Rakowa pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-46; 2012.09.15; las bukowy, z domieszką dębów, olch, świerków, sosen; na leżących kłodach bukowych na 11 kłodach, łącznie 37 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 87. Gmina Łęka Opatowska. Rezerwat Stara Buczyna w Rakowie''.
fot. 532816 fot. 532817 fot. 532818 fot. 532819 fot. 532820 fot. 532821 fot. 532822

 ID221512  Hericium coralloides; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.09.04; las łęgowy,olsza,jesion,lipa; kłoda lipy lub przywleczona kłoda buka kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 593844 fot. 593845

 ID228897  Hericium coralloides; Kołobrzeg, 300 m E od San. Arka, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2013.10.20; Las łęgowy; Na zmurszałym pniaku topoli dwa owocniki na wysokości 4 i 6 m; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 626219 fot. 626220 fot. 626221 fot. 626222

 ID237969  Hericium coralloides; Warszewo, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-07; 2013.10.12; buczyna 130-140 lat; na kłodzie bukowej 10 owocników; leg. Arkadiusz Sikora; det. Arkadiusz Sikora; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671821
fot. W. Półtorak:
fot. 671822

 ID245727  Hericium coralloides; rezerwat Lenki, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-17; 2014.09.11; buczyna z domieszkami; na drewnie bukowym łącznie 11 owocników w 3 miejscach w promieniu 150 m; leg. G. Neubauer, A. Sikora; det. G. Neubauer, A. Sikora; eksykat: NIE, chroniony w rezerwacie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 701701 fot. 701702 fot. 701703 fot. 701704 fot. 701705 fot. 701706

ID253410 Hericium coralloides; 800m na N-W od zabudowań Łęk Dużych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-29; 2014.10.18; las mieszany: sosna, swierk, brzoza, pojedyncze buki, graby, jesiony, brzozy; na leżacej kłodzie bukowej 3 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 795.
fot. 730427 fot. 730428 fot. 730429

 ID271290  Hericium coralloides; Gardkowice, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-46; 2015.10.30; Lśw. buk, grab; zmurszały grab kilka owocników; leg. Rafał Skowronek; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 800879fot. 800880

 ID290100  (potwierdzenie 43386) Hericium coralloides; Ostrzycki Las Pierszczewko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2016.08.28; buk; zmurszały buk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008052, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 873522

 ID305600  Hericium coralloides; N-ctwo Kolbudy, L-ctwo Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2017.09.21; Buki, Dęby, Lipa drobnolistna, Grab posp., miejscami Olsza czarna, Sosna; na zmurszałym pniaku zwalonego buka 3 owocniki na pniu; leg. Piotr Kubiak; det. Piotr Kubiak; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Adres leśny: 15-06-1-01-23 -b -00
Stanowisko na wschodnim brzegu rz. Radunia. w strefie ochronnej. Soplówkę bukową obserwuję tam od kilku lat.
fot. 948171 fot. 948172 fot. 948173

 ID305608  Hericium coralloides; Szczecin Wielgowo szer.53.3863 , dł.14.7645, pow. szczecin, woj. szczecińskie; 18.09.2017; na pniu topoli, skraj lasu sosnowego; na pniu topoli wiatrołomu, bez kory , slady żerowania larw owadów trzy pojedyncze owocniki; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; , tak, notatka: nie
uwagi: foto
fot. 948240 fot. 948241 fot. 948242 fot. 948243 fot. 948244

 ID308969  Hericium coralloides; Puszcza Drawska, 3,1 km na NE od miejscowości Chyże w gminie Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.17; buczyna; na konarach potężnego ściętego buka w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 962863 fot. 962864 fot. 962865

 ID308988  Hericium coralloides; Puszcza Drawska - Drawieński PN, 3,2 km na NW od Moczeli w gminie Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC-22; 2017.11.19; drzewostan bukowo-sosnowy z domieszkami innych gatunków; na pniu obumarłego drzewa liściastego (być może Bk ze spękaną korą) pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Marta Tracz; det. Grażyna Domian, Marta Tracz; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren DPN), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 962988 fot. 962989 fot. 962990

 ID308994  Hericium coralloides; Puszcza Drawska - Drawieński PN, 1 km na W od Sitnicy, gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC-22; 2017.11.19; buczyna z domieszką dębów; na pniu złomu bukowego pojedynczo; leg. Marta Tracz, Grażyna Domian; det. Marta Tracz, Grażyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren DPN), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 963010 fot. 963011
W odległości kilkudziesięciu metrów od tego stanowiska znajduje się kolejny złamany buk z soplówką
fot. 963012 fot. 963013

 ID308995  Hericium coralloides; Puszcza Drawska - Drawieński PN, 1,7 km na NE od Moczeli w gminie Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC-22; 2017.11.19; buczyna; w wierzchołkowej części pnia złomu bukowego w grupie - kilka owocników; leg. Grażyna Domian, Marta Tracz; det. Grażyna Domian, Marta Tracz; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren DPN), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 963017 fot. 963018

 ID310384  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,2 km na SE od wiaduktu autostrady A6 nad Drogą Chojnowską, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2017.12.29; żyzna buczyna; na dolnej części pnia złomu bukowego w grupie - 3 owocniki w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: W tym ATPOL-u to pierwsze stanowisko ale w całej Puszczy Bukowej znalazłam dotychczas 52 stanowiska H. coralloides
fot. 971398 fot. 971399 fot. 971400 fot. 971401

 ID316198  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa (Źródliskowa Buczyna), 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.07.15; buczyna; na bukowej kłodzie w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1010982 fot. 1010983 fot. 1010984

 ID324490  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2018.11.09; grąd; drewno klona 15 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Oddział 317D
fot. 1076454fot. 1076455 fot. 1076456

 ID324491  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2016.09.18; grąd; drewno (drzewo liściaste) 7 owocników na kłodzie; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 285A
fot. 1076462fot. 1076463fot. 1076464fot. 1076465

 ID324492  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2016.09.16; grąd; drewno (drzewo liściaste) 1 ow.; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 398
fot. 1076470fot. 1076471fot. 1076472

 ID324493  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2016.09.15; grąd; drewno klona ok. 30 owocników na kłodzie; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 370A
fot. 1076477fot. 1076478fot. 1076479

 ID324494  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2016.09.15; grąd; drewno klona 5 owocników na kłodzie; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Oddz. 370A, ok. 300 m od stanowiska z ID 324493
fot. 1076484fot. 1076485fot. 1076486

 ID328147  Hericium coralloides; Puszcza Bukowa, 1,5 m na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.12.07; strefa ekotonowa zyzne buczyny przy polu; na leżących na ziemi konarach powalonego przez wiatr buka w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1116186 fot. 1116187 fot. 1116188

 ID335399  Hericium coralloides; Puszcza Goleniowska, prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy,2 km na E od Babigoszczy w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-55; 2020.09.12; buczyna; kłoda Fagus sylvatica w grupie - kilka owocników; leg. Artur Furdyna; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: Fot. Artur Furdyna
fot. 1167060 fot. 1167061

 ID336407  Hericium coralloides; rez. Las bukowy w Skarszynie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, CE-30; 2019.10.20; buczyna; drewno bukowe 3 owocniki na murszejącej kłodzie bk; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Na tej samej kłodzie smoluchy bukowe:
fot. 1174305fot. 1174306fot. 1174307fot. 1174308

 ID338401  Hericium coralloides; Wysowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-38; 2020.10.10; las głównie buk i jodła z in.; na martwej gałęzi żywego buka i na pniu kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1185093 fot. 1185094 fot. 1185095 fot. 1185096 fot. 1185097 fot. 1185098

 ID341062  Hericium coralloides; poniżej szczytu Wysokie (nieistniejąca wieś Żydowskie), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-30; 2020.12.06; las bukowy z jodłą i in.; na murszejącej bukowej kłodzie 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1198327 fot. 1198328 fot. 1198329

 ID346416  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, oddz. 370D, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2020.10.29; grąd; drewno klona jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat ścisły, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1239684fot. 1239685

 ID346417  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, oddz. 370C, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-55; 2020.10.29; grąd; drewno graba 2 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat ścisły, tak, notatka: nie
uwagi: Przy Trybie Poprzecznym
fot. 1239689fot. 1239690

 ID346418  Hericium coralloides; Białowieski Park Narodowy, oddz. 344A, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC-56; 2020.10.31; grąd; drewno klona 3 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat ścisły, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1239694fot. 1239695

 ID347663  Hericium coralloides; Elbląg, Las Bażantarnia, przy czerwonym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.14; Las bukowy; Na odpadłych od głównego pnia buka, mocno zmurszałych resztkach drewna 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'27.1"N 19°28'17.7"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1250076.html

 ID348381  Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, 60m S od Wzgórza Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.29; Las bukowo-sosnowy, wilgotne miejsce o podnóża zbocza; pozornie na glebie, prawdopodobnie na zagrzebanym drewnie 1 owocnik ponad 10 cm szerokości; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'30.8"N 19°27'52.8"E
fot. 1256042 fot. 1256043 fot. 1256044 fot. 1256045

 ID348515  Hericium clathroides; 50.081960, 20.053704 Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; 2021.09.01; ; stary powalony, spalony buk kilka sztuk na calym powalonym pniu; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009240, tak
uwagi: fot. 1257013 fot. 1257014
Stanowisko obserwowane kolejny sezon ( https://www.youtube.com/watch?v=ya68wNkaQXw )

 ID348806  Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.04; Las bukowy; Na odłamanym, zbutwiałym drewnie buka 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'26.3"N 19°27'36.7"E
fot. 1259278 fot. 1259279 fot. 1259280 fot. 1259281

 ID348851  Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.07; Las bukowy; na zbutwiałym pniu buka kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'12.9"N 19°27'41.4"E
fot. 1259498 fot. 1259499 fot. 1259500

 ID349764  Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, przy wzgórzu Świątynia Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.21; Las liściasty z przewagą buka; Na stojącym pniu buka (żywym??) i na leżących drągach buka obok 5 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'22.5"N 19°28'21.9"E
fot. 1266099 fot. 1266100 fot. 1266101

ID350415 Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.29; Las bukowy; na spróchniałej kłodzie buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'37.1"N 19°26'29.7"E
fot. 1270049 fot. 1270050 fot. 1270051

 ID351459  Hericium coralloides; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Jezioro Górne), 1 km na W od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-23; 2021.10.19; żyzna buczyna; na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1279896 fot. 1279897 fot. 1279898

 ID352183  Hericium coralloides; okolice Olchowca, stok Baraniego MPN, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 2021.10.17; las głównie bukowy z in.; leżąca murszejąca kłoda bukowa ok. 10 owocników po obydwu stronach kłody; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1287807 fot. 1287808 fot. 1287809 fot. 1287810 fot. 1287811 fot. 1287812 fot. 1287813

 ID353072  Hericium coralloides; 1.5km na zachód od Przemocza, Nadl. Kliniska, Leśnictwo Bącznik, oddział 359, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2021.09.03; Buczyna; pień buka pojedynczo wzdłuż pnia; leg. Tomasz Redmer; det. Jacek Drozda; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: tak
uwagi: soplówka bukowafot. 1295930fot. 1295931

 ID355792  Hericium coralloides; rez. Diabli Skok, przy ścieżce wokół źródliska, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB-96; 2020.09.20; Las liściasty przy saym źródlisku, które otoczone jest lasem sosnowym; na kłodzie zwalonego buka kilka osobników; leg. Sławomir Maizner; det. Sławomir Maizner; , tak
uwagi: fot. 1318144fot. 1318145

 ID361381  (potwierdzenie 347663) Hericium coralloides; Elbląg, Las Bażantarnia, przy czerwonym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.18; Buczyna; na zbutwiałej, mocno rozłożonej kłodzie buka kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'27.1"N 19°28'17.7"E

Ten sam butwiejący pień, co przy pierwotnym zgłoszeniu

fot. 1374387 fot. 1374388 fot. 1374389 fot. 1374390 fot. 1374391

 ID361383  (potwierdzenie 350415) Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, przy żółtym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.09.22; Buczyna; na fragmentach kłody bukowej, spróchniałej kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'39.2"N 19°26'32.4"E
Stanowisko oddalone o kilkadziesiąt m. od pierwotnego.

Pierwotne zgłoszenie nie zostało zaakceptowane (?) - przeoczenie, czy dokumentacja niewystarczająca?

fot. 1374403 fot. 1374404 fot. 1374405 fot. 1374406 fot. 1374407

 ID361476  Hericium coralloides; 0,5 km W, Klucze (50 m S, Staw Zielony, Klucze), pow. olkuski, woj. małopolskie; 2022.09.25; buczyna; na martwej kłodzie 4 skupiska; leg. Julia Barczyk; det. Grzegorz Neubauer;
uwagi: fot. 1375106

 ID362321  Hericium coralloides; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; kwaśna buczyna; na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381977 fot. 1381978 fot. 1381979

 ID362323  (potwierdzenie 349764) Hericium coralloides; Elbląg, las Bażantarnia, przy szczycie wzg. Świątynia Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.10.08; Buczyna; na próchniejącym drągu bukowym 1 (?) duży owocnik i 2-3 młode wyrastające ze szczelin; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'22.8"N 19°28'21.5"E
Dokładnie ten sam drąg, co w pierwotnym zgłoszeniu.

fot. 1382007 fot. 1382008 fot. 1382009 fot. 1382010 fot. 1382011

 ID362379  Hericium coralloides; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; kwaśna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382249 fot. 1382250

 ID362444  Hericium coralloides; Pojezierze Myśliborskie (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,6 km NE od miejscowości Brunki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.07; kwaśna buczyna nad śródleśnym mokradłem; na pociętej kłodzie Fagus sylvatica jeden niewielki owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382706 fot. 1382707 fot. 1382708

 ID362873  Hericium coralloides; Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, rezerwat Bukowe Zdroje i prop. powiększenie rez. Bukowe Zdroje), 0,9 km na E od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą, pow. gryfiński i Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2022.10.16; żyzna buczyna; na dwóch kłodach Fagus sylvatica oddalonych od siebie o ok 50 m kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: Jedna kłoda leży w całości na terenie rez. Bukowe Zdroje (gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński), a druga kłoda na granicy rezerwatu BZ (gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński) i terenu proponowanego powiększenia tego rezerwatu (gm. Szczecin, pow. Szczecin):
fot. 1386493 fot. 1386494 fot. 1386495 fot. 1386496 fot. 1386497 fot. 1386498

 ID363369  Hericium coralloides; Otomin k. Gdańska, Las Otomiński, zachodni wysoki brzeg jez. Otomińskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2022.10.29; buczyna z dodatkiem klonu, dębu, sosny, świerku; suche buki pojedynczy owocnik i 100 m dalej 5 owocników na tym samym pniu; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony, tak
uwagi: fot. 1389188 fot. 1389189 fot. 1389190 fot. 1389191 fot. 1389192 fot. 1389193

ID367181 Hericium coralloides; Rezerwat Las Murckowski w Katowicach, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-53; 2022.10.30; las bukowy; na powalonym buku jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie, tak, notatka: nie
uwagi: Na terenie rezerwatu spotkałem jeszcze kilkanascie owocników na kilku kłodach,niestety awaria aparatu nie pozwoliła na większą ilośc zdjęćfot. 1422789

ID367182 Hericium coralloides; Rezerwat Sokole Góry w Olsztynie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2022.10.29; las bukowy; na powalonych bukach około 40 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie, tak, notatka: nie
uwagi: Na terenie rezerwatu znalazłem ponad 40 owocników występujących zarówno na powalonych całych bukach jak i konarach.fot. 1422801fot. 1422802fot. 1422803fot. 1422804fot. 1422805fot. 1422806fot. 1422807fot. 1422808fot. 1422809fot. 1422810

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji