Tx: 1939
grzyby.pl

Hericium coralloides (Scop.) Pers.

soplówka bukowa, soplówka gałęzista
Hericium clathroides (Pall.) Pers. · Hericium ramosum (Bull.) Letell. [🔉 * rā·m·sum]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] Hericium clathroides (Pall.) Pers. jest podawany jako synonim; w wielu indeksach jest traktowany jako samodzielny gatunek (GBIF, IF, Mycobank.org). [MS (2024-1-12)]
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
zbliżenie; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka razem z twardzioszkiem czosnkowym (Mycetinis alliaceus) pospolitym gatunkiem w buczynach
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
Hericium coralloides (soplówka bukowa)

owocnik

Hericium coralloides (soplówka bukowa)
zbliżenie gałązek pokrytych kolcami; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Owocnik nieregularnie kulisty lub wydłużony, szerokości do 400 mm i wysoką do 200 mm, tworzy bryłę przypominającą krzew koralowca; jest zbudowany z dość luźno ułożonych, wielokrotnie rozgałęzionych gałązek; igiełki porastają równomiernie odgałęzienia a na jego końcach tworzą skupienia, długość kolców dochodzi do 10 mm, grubość 1.5-3 mm; ; barwa barwa owocnika początkowo biała, w miarę wysychania żółknie i brązowieje.

space

Fruiting body inregular globose or elongated, up to 400 mm broad and up to 200 mm tall, forming shape resembling coral structured from loosely composed branches, divided many times; surface and endings of branches covered with spines up to 10 mm long, and 1.5-3 mm broad.; colour of fruiting body at first white, in age creme, yellow and brownish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, owalne, gładkie, bezbarwne, amyloidalne, 3-4 x 3-3.5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, ovoid, smooth, hyaline, amyloid, 3-4 x 3-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.58 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
siedlisko; na leżącej, zmurszałej kłodzie buka
Dość częsta w lasach ze starym, powalonym drewnem bukowym. Od lata do jesieni, w czasie długiej, wilgotnej pogody, owocniki tworzą się na kłodach drzew liściastych, zwłaszcza buka i dębu. Często formują duże, robiące wrażenie piękne grupy, jak to widać na fotografiach na tej stronie.
Quite common in forest with old Fagus wood. Summer-fall, during long, wet periods, on old, fallen stems of beech or oaks. Often forming big groups, very impressive and beautiful as one can see on photographs on this page.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Młode owocniki są jadalne[134] i podobno smaczne. W Polsce podlega ochronie częściowej. Do obrotu są dopuszczone owocniki pochodzące z uprawy lub z importu.
Young fruitbodies edible and good. In Poland specie protected by law.
Do tego rodzaju należą jeszcze: dość podobna soplówka jodłowa (Hericium flagellum), która tworzy owocniki na drewnie jodły i świerku, jej owocniki są bardziej zwarte, igiełki nie obrastają u niej równomiernie rozgałęzień a tworzą pęczki jedynie na ich końcach; ma także nieco dłuższe kolce, do 20 mm i wyraźnie zwieszone do dołu. Drugi gatunek to bardzo rzadka soplówka jeżowata (Hericium erinaceus) jej owocniki wyrastają na drewnie liściastym, są kuliste lub półkuliste, nierozgałęzione, z długimi kolcami (do 60 mm).
In Poland grows two other species from this genus. Quite similar soplówka jodłowa (Hericium flagellum) grows on conifer wood, fruiting bodies are more compact, it has spines mostly on endings of branches, spines are longer (up to 20mm) and distinctly hanging.

wybrane okazy · selected collections

#7
01 09 23 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Hericium coralloides (Scop.) Pers.Hericium clathroides (Pall.) Pers. · Hericium ramosum (Bull.) Letell. [🔉 * rā·m·sum](pl) soplówka bukowa · soplówka gałęzista
rāmsus, -a, -um; rāmōsissimus (lat., adj.) — gałęzisty, silnie rozgałęziony; przymiotnik od rzeczownika ramus, -i - gałęź; stopień najwyższy ramosissimus, -a, -um
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264] (as: H. clathroides), Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Białobrzeska & Szczepkowski (2014)[1311]Białobrzeska & Szczepkowski (2014) Grzyby chronione na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec.[1311], Brzeg i in. (2005)[1330]Brzeg i in. (2005) Szata roślinna rezerwatu przyrody ?Jezioro Trzebidzkie?. Biul. Park. Krajobraz. Wielkopolski, 11(13): 153-196.[1330] (as: H. clathroides), Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: H. clathroides), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: H. clathroides), Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian (2015)[1420]Domian (2015) Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina – wstępna ocena trwałości stanowisk.[1420], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448] (as: Hericium clathroides), Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449] (as: Hericium clathroides), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Hericium clathroides), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as: H. clathroides), Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Karasiński et al. (2016)[1647]Karasiński et al. (2016) Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce.[1647], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa (2020)[1766]Kujawa (2020) Soplówka bukowa Hericium coralloides (Scop.) Pers.[1766], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa & Konik (2017)[1788]Kujawa & Konik (2017) Nowe stanowisko soplówki bukowej Hericium coralloides (Scop.) Pers. w Wielkopolsce.[1788], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: Hericium clathroides), Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845] (as: Hericium clathroides), Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847] (as: Hericium clathroides), Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: H. clathroides), Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884], Łuszczyński (2001a)[1887]Łuszczyński (2001a) Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183[1887] (as: H. clathroides), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941] (as: H. clathroides), Muszyński (2021)[3793]Muszyński (2021) Gatunki cenne dla mykobioty Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.[3793], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016] (as: Hericium clathroides), Parusel (2007)[2026]Parusel (2007) Rezerwat śmieci.[2026], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piętka (2014)[2091]Piętka (2014) Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego.[2091], Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2001)[2115]Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2001) Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa.[2115], Rudawska et al. (2022)[3786]Rudawska et al. (2022) Zbiorowiska grzybów w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem grzybów ektomykoryzowych.[3786], Spałek (1998)[2205]Spałek (1998) Chronione i rzadkie gatunki grzybów Parku Krajobrazowego “Góra Św. Anny”.[2205], Spałek (2007)[2210]Spałek (2007) "Grafik".[2210], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szczepkowski (2010)[2299]Szczepkowski (2010) Grzyby z rodzaju soplówka Hericium na Mazowszu (Polska Środkowa).[2299], Szczepkowski (2010)[2300]Szczepkowski (2010) Fungi of Hericium genus in the Mazovia region (Central Poland).[2300], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Szczepkowski et al. (2011)[2361]Szczepkowski et al. (2011) Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki.[2361], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Trzeciak (2017)[2419]Trzeciak (2017) Ciekawsze gatunki grzybów z okolic Dębicy na Podkarpaciu.[2419] (as: H. clathroides), Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2012)[2478]Wilga & Wantoch-Rekowski (2012) Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody "Cisowa" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie).[2478], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zygmunt (2000)[2571]Zygmunt (2000) Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. II. Sokole Góry.[2571]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Hericium coralloides (soplówka bukowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 191504 191507 206608 206855 305608 305609 348515 361476 AB51 178256 AB55 335399 AB75 353072 AB83 118074 AB84 294704 310384 375031 AB93 24759 46205 112113 112116 139287 362873 373619 AB94 23854 24679 24762 25059 26915 27071 41527 110638 111327 111866 120155 120451 122614 351459 AC37 362321 362379 362444 BB00 228897 BB09 115711 151780 155045 BB95 24257 BB96 44125 355792 BC21 308969 BC22 308988 308994 308995 BF47 194153 CA46 271290 CA69 148409 CA89 174598 221512 CA97 43386 117895 290100 CA99 206058 206923 305600 363369 CB04 175030 CE10 11147 78400 CE28 208428 208430 CE29 253410 CE30 336407 CE46 208431 208433 DA90 375089 DB05 348806 350415 361383 DB06 347663 348381 348851 349764 361381 362323 370655 DB07 237969 DB17 245727 DB28 374168 DE94 147151 DE95 151441 367182 DF31 176278 DF53 120822 155302 182948 367181 EF19 48254 EG19 118369 118373 EG29 78672 EG38 122143 338401 FE18 372544 FG30 341062 FG31 352183 FG59 204250 GC55 324490 324491 324492 324493 324494 346416 346417 GC56 346418 GC65 327294 GE91 115756

ID 11 147 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Borowina k. Milicza, oddział 190, CE10; data zbioru: 23 wrz 2001; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, silnie spróchniała kłoda buka, kilka owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 010923-6; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 23 854 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB94; data zbioru: 1 lis 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na martwej leżącej i zmurszałej kłodzie bukowej, około 20 na jednej kłodzie; leg. Grazyna Domian, det. Grazyna Domian, Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.23605 fot.23606 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23605
23606

ID 24 257 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru, BB95; data zbioru: 16 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na murszejącej kłodzie buka, na jednej kłodzie 12 owocników; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.24187 fot.24188 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24187
24188

ID 24 679 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 20 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na martwych bukach - jeden pień jeszcze stojący i 2 leżące mocno zmurszałe kłody), na stojącym pniu - 1 owocnik, na leżących kłodach 9+4 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.24818 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24818

ID 24 759 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch, AB93; data zbioru: 29 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na murszejącej kłodzie przewróconego buka, gromadnie - na dwóch oddalonych od siebie o 250 m kłodach 8+7 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek; uwagi: fot.24924 fot.24925 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24924
24925

ID 24 762 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 31 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na złamanym, leżącym na ziemi konarze buka, pojedyńczo; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.24934 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24934

ID 25 059 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na E od Glinnej, AB94; data zbioru: 9 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, ma bardzo zmurszałej, już rozpadającej się kłodzie buka, dwa owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.25403 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

25403

ID 26 915 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NE od Babinka, AB94; data zbioru: 6 sty 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów i jaworów, na odziomkowej części leżącego buka (stan rozkładu - średni), 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.27587; wszystkie owocniki stare i przemrożone [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

27587

ID 27 071 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1km na E od Kołowa, AB94; data zbioru: 11 sty 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na stojącym martwym kikucie buka, trzy owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.27755 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

27755

ID 41 527 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinej, AB94; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-dębowy, na pniu leżącego buka, pojedynczo 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.52727 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52727

ID 43 386 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., Na chorym,żywym buku., jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.55361 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55361

ID 44 125 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: rez. Diabli Skok , woj. zachodniopomorskie, BB96; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródlisko, na powalonym pniu bukowym, kilka owocników w róznym stopniu rozwoju; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.56507 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56507

ID 46 205 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 4 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na starym murszejącym buku, gromadnie, ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.59825 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59825

ID 48 254 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Bartne gm. Sękowa k/Gorlic, Beskid Niski, EF19; data zbioru: 28 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olszynka nad potokiem, na martwym, średnio zmurszałym pniu olszy szarej (!), grupa 2 owocników - duży i mały, nieco podsuszone; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa [s. gałęzista]; fot.63418 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

63418

ID 78 400 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Las za Skoroszowem w kierunku na Milicz, CE10; data zbioru: 13 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, silnie zmurszały pień bukowy, liczne na całej długości pnia po obu jego stronach; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa; fot.123539 fot.123540 fot.123541 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

123539
123540
123541

ID 78 672 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, EG29; data zbioru: 22 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, cienisty i wilgotny wąwóz, na leżącej w korycie potoku silnie zmurszałej kłodzie bukowej, jeden owocnik szerok. ponad 20 cm, zaś nieco dalej grupka 3 mniejszych zejściowych już owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa; fot.124186 fot.124187 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

124186
124187

ID 110 638 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 9 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krawędź buczyny pomorskiej i olsu źródliskowego, na kłodzie powalonego buka, w wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka bukowa - stary zapleśniały owocnik; fot.192742 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192742

ID 111 327 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, leżąca murszejąca kłoda bukowa, ok. 30 owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: soplówka bukowa; fot.194266 fot.194267 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194266
194267

ID 111 866 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawedzi kotła źródliskowego, na resztkach martwego buka, 6 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: soplówka bukowa; fot.195540 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195540

ID 112 113 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,9 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 17 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na konarze bukowym leżącym na ziemi, 2 niewielkie owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: soplówka bukowa; fot.196157 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196157

ID 112 116 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 700 m na SE od ostatnich zabudowań w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 25 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na konarze bukowym leżącym na ziemi, 6 niewielkich owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: soplówka bukowa; fot.196164 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196164

ID 115 711 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: ok 2,5 km S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka, grabu i sosny, na leżącej zmurszałej bukowej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.203919 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203919

ID 115 756 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zwierzyniec, Bukowa Góra, GE91; data zbioru: 4 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na kłodzie bukowej, 4 owocniki (3 bardzo małe); leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.203972 fot.203973 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203972
203973

ID 117 895 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara buczyna, na kłodach bukowych, kilkanaście owocników na terenie rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.208995 fot.208996 fot.208997 fot.208998 fot.208999 fot.209000 fot.209001 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

208995
208996
208997
208998
208999
209000
209001

ID 118 074 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, PL Zdroje, gm. i pow. Szczecin, wo. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (kwaśna buczyna), wewnątrz pniaka po ściętym, wypróchniałym buku, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka bukowa; <img src="https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-post.cgi?action=posting_upload_form&what=show&img=209480" alt="2008_09_17_ soplówka bukowa.jpg"> [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 118 369 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 2,1 km na N od Bartnego, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG19; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka, na martwym stojącym buku, 1 owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie); uwagi: soplówka bukowa; fot.210100 fot.210101 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210100
210101

ID 118 373 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Beskid Niski - Magura Wątkowska, ok. 3,7 km na N od Bartnego, pow. jasielski, woj. podkarpackie, EG19; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka, na stojącym pniu martwego buka, nad strumieniem, 3 niewielkie owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa; fot.210126 fot.210127 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

210126
210127

ID 120 155 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska nad strumieniem, na stojącym martwym kikucie buka, 2 owocniki na pniu; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka bukowa; fot.214507; Ptwierdzenie stanowiska sprzed dwóch lat zgłoszenie ID27071! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

214507

ID 120 451 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na kłodzie powalonego buka, 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka bukowa; fot.215203 fot.215204 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215203
215204

ID 120 822 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF53; data zbioru: 24 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu, na stojącym obumarłym buku, pięć malutkich owocników z różnych stron buka , jeden na wysokości 0,5 m, pozostałe na ok 2 m wysokości; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.216209 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216209

ID 122 143 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Ropki k. Wysowej, pod szczytem Ostrego Wierchu, EG38; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, cienisty las bukowo - jaworowy o wysokim stopniu naturalności, na leżących, mocno zmurszałych kłodach bukowych, 2 stanowiska z 2 i 4 owocnikami, rosnącymi niedaleko siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa; fot.219527 fot.219528 fot.219529 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219527
219528
219529

ID 122 614 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska nad strumieniem, na kłodzie powalonego buka, 9 owocników w stanie zejściowym i jeden owocnik młody; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka bukowa; fot.220668 fot.220669 fot.220670 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

220668
220669
220670

ID 137 679 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wejścia do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na mocno zmurszałej kłodzie bukowej, 1 młody owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie); uwagi: soplówka bukowa; fot.254384 fot.254385 fot.254386 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

254384
254385
254386

ID 138 963 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1 na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 16 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na kłodzie bukowej, 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Soplówka bukowa - owocniki stare i 1 młodziutki; fot.258260 fot.258261 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

258260
258261

ID 139 287 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 25 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Leniwka i lokalnego rozlewiska, na murszejącej bukowej kłodzie, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie); uwagi: Soplówka bukowa; fot.259438 fot.259439 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

259438
259439

ID 147 151 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Olsztyn, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buki, na zmurszałych kłodach, gałęziach, ok. 30szt.; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.279569 fot.279570 fot.279571 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

279569
279570
279571

ID 148 409 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: rezerwat Cisowa koło Gdyni. około 80 metrów na północ od głazu pomnika przyrody 1142, CA69; data zbioru: 25 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany łęgowy, powalone drzewo buku częściowo w potoku, 3kępy w różnym stqadium wzrostu; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34, det. Paweł Paulus; eksykat: nie; uwagi: [bf:276960] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 276960 ;

ID 151 441 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Złoty Potok, woj.śląskie, DE95; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na kłodach, pojedynczo i w grupach; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.290597; w okolicy dość często spotykany [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

290597

ID 151 780 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 12 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowo-grabowy, na leżącej bukowej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: W sierpniu 2008 r znalazłam owocnik rosnący 300 m E od tego znaleziska, w tym roku tam nie wyrósł.; fot.291617 fot.291618 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

291617
291618

ID 152 134 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW os Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, murszejąca kłoda bukowa, 32 owocniki w różnym wieku; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie); uwagi: Soplówka bukowa; fot.292515 fot.292516 fot.292517 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292515
292516
292517

ID 153 026 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska przy niewielkim wydzieleniu z ok. 30-letnim Md, na zmurszałej kłodzie bukowej, 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: Soplówka bukowa; fot.295441 fot.295442 fot.295443 fot.295444; Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Osetno, rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

295441
295442
295443
295444

ID 155 045 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: ok 1 SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB09; data zbioru: 19 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-grabowy z domieszką dębu, na bukowej leżynie, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.302369 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

302369

ID 155 302 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 19 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu, na leżących próchniejących kłodach i kawałkach bukowego drewna, bardzo licznie pojedynczo i w grupach po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: W roku 2008 znalazłam w tym lesie tylko jedno próchniejące drzewo porośnięte pięcioma owocnikami Hericium coralloides – zgłoszenie ID: 120822, w tym roku na tym drzewie nie wyrósł żaden owocnik.; fot.303466 fot.303467 fot.303468 fot.303469 fot.303470 fot.303471 fot.303472 fot.303473 fot.303474 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

303466
303467
303468
303469
303470
303471
303472
303473
303474

ID 155 701 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów, na bukowej kłodzie, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa; fot.304648 fot.304649; Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 234a, rez. Źródliskowa Buczyna [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304648
304649

ID 155 706 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza ukowa, 1,3 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na skarpie w pobliżu jeziora Piasecznik Mały, na murszejącej klodzie bukowej, 3 niewielkie owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Soplówka bukowa; fot.304675 fot.304676; Adres lesny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Kołowo, oddz. 347g [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304675
304676

ID 174 598 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza, na odłamanym kikucie buka, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.373648 fot.373649 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373648
373649

ID 175 030 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Parchowo Karłowo nad j. Małsz, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB04; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, przewaga buków i sosny, Na zmurszałym pniu, prawdopodobnie buka, W grupie, w wieli miejscach; leg. det. Bogdan Palicki; eksykat: brak; uwagi: Zapach przyjemny, grzybowy, elastyczny; fot.374658 fot.374659 fot.374660 fot.374661 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

374658
374659
374660
374661

ID 176 278 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 1,5 km ESE Stolarzowice, pow. Bytom, woj. śląskie, DF31; data zbioru: 22 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna typu sudeckiego w podzespole z kopytnikiem, pomnikowa, murszejące kłody bukowe, grupami na powalonych pniach; kilkadziesiąt owocników; leg. det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy; uwagi: w różnych stadiach rozwojowych; w granicach SOO Natura 2000 "Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie"; przy budowanej A1; fot.378254 fot.378255 fot.378256 fot.378257 fot.378258 fot.378259 fot.378260 fot.378261 fot.378262 fot.378263 fot.378264 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

378254
378255
378256
378257
378258
378259
378260
378261
378262
378263
378264

ID 178 256 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 1,5 km S Myślibórz Wlk., pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 21 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką dębów i sosen, stojący, złamany pień buka, drewno murszejące, 17 owocników w różnym wieku; leg. det. Kazimierz Olszanowski; eksykat: nie; uwagi: fot.383862 fot.383863 fot.383864 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

383862
383863
383864

ID 182 948 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: ok 7 km NE Tychy, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowy z domieszką dębu, na obumarłych stojących i leżących bukach, również na niewielkich kawałkach złomów bukowych, wiele owocników na dużym obszarze lasu; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.398244 fot.398245 fot.398246 fot.398247 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

398244
398245
398246
398247

ID 191 504 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Park Repecki, Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. Śląskie; data zbioru: 12 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na buku pospolitym(Fagus silvatica L)., na silnie rozłozonym drewnie, 20 dużych owocników na jednej kłodzie, rozwijają się młode owocniki; leg. det. Maciej Gazdzik; uwagi: Północna-wschodnia część parku jedno ze stanowisk!; fot.445268 fot.445269 [fotografie: TAK, kilka fotografii];

445268
445269

ID 191 507 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Park w Reptach, Tarnowskie Góry, pow. Tarnogórski, woj. Śląskie; data zbioru: 7 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na buku pospolitym(Fagus silvatica L)., na silnie rozłozonym drewnie, 15 dużych owocników na dwóch kłodach obok siebie; leg. det. Maciej Gazdzik; uwagi: w północno-zachodniej części parku, ok 200m na wprost idąc na wprost na ostrym zakręcie asfaltowej drogi pieszej, za kamieniem w prawo ok 20m. na odkrytym terenie}; fot.445282 fot.445283 fot.445284 [fotografie: TAK, kilka fotografii];

445282
445283
445284

ID 194 153 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Kletno, 0,8 km na SW od Jaskini Niedźwiedziej, przy drodze leśnej między Jaskinią Niedźwiedzą a Halą Pod Śnieżnikiem, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF47; data zbioru: 5 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: acydofilna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum z niewielkim udziałem świerka Picea abies i jodły Abies alba, NE zbocze, na leżącej dużej kłodzie buka Fagus sylvatica w znacznym stopniu rozkładu, 3 owocniki różnej wielkości i w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Leśnictwo Kletno; fot.457756 fot.457757 [notatka: nie] [fotografie: tak];

457756
457757

ID 204 250 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wysoki Wierch, dolina Caryńskiego, pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie, FG59; data zbioru: 2 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-jodłowy, na kłodzie bukowej leżącej na ziemi, 1 młody owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE - chroniony; uwagi: fot.513039 fot.513040 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

513039
513040

ID 206 058 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Otomin, 1.4 km SSW, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 10 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na silnie zmurszałej kłodzie bukowej, kilkanaście owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/GKN/10.12.12; uwagi: fot.521830 fot.521831 fot.521832 fot.521833 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

521830
521831
521832
521833

ID 206 608 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Bycina, pow. Gliwice, woj. śląskie; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosny, brzozy, dęby, na zmurszałym pniu, kilkanaście owocników obok siebie; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.524032 fot.524033 fot.524034 fot.524035 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

524032
524033
524034
524035

ID 206 855 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: około 6 km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. Wielkopolska; data zbioru: 17 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki skrawek buczyny w otoczeniu dębów, na buku, dwa owocniki ,jeden zmurszały; leg. det. Andrzej Konopka; uwagi: Nadleśnictwo Złotów,leśnictwo Leśnik.oddział 49b fot.525219 fot.525220 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

525219
525220

ID 206 923 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, na zmurszałych pniach buków, po 1-2 owocniki na stanowisku; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: łącznie 6 owocników na 5 pniach 4 różne miejsca w rezerwacie!:; fot.525401 fot.525402 fot.525403 fot.525404 fot.525405 fot.525406 fot.525407 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

525401
525402
525403
525404
525405
525406
525407

ID 208 428 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 900 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 22 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: buk, świerk, dąb, brzoza, olcha, na leżącej kłodzie buka, 3 owocniki na jednej, pociętej kłodzie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 820. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś''. Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

532793
532794

ID 208 430 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 1,2 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 28 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, z domieszką grabu, brzozy, jesionu, sosny, na leżącej kłodzie buka, na jedenej kłodzie 7 owocników (owocniki oddalone od siebie od 1 m do 2m); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 809. Gmina Sokolniki. Rezerwat Ryś''. Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

532799
532800

ID 208 431 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 2,4 km na W od Leśniczówki Marianka, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 12 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszka buka, klonu, sosny, na leżących kłodach buka, na 3 kłodach, łącznie 11 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 99. Gmina Łęka Opatowska. Rezerwat Oles w Dolinie Pomianki''. Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

532805
532806
532807

ID 208 433 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 700 m na W od Rakowa, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, z domieszką dębów, olch, świerków, sosen, na leżących kłodach bukowych, na 11 kłodach, łącznie 37 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Marianka oddział 87. Gmina Łęka Opatowska. Rezerwat Stara Buczyna w Rakowie''. Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

532816
532817
532818
532819
532820
532821
532822

ID 221 512 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 4 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion,lipa, kłoda lipy lub przywleczona kłoda buka, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.593844 fot.593845 [notatka: nie] [fotografie: tak];

593844
593845

ID 228 897 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Kołobrzeg, 300 m E od San. Arka, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 20 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy, Na zmurszałym pniaku topoli, dwa owocniki na wysokości 4 i 6 m; leg. Tadeusz Twardy, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.626219 fot.626220 fot.626221 fot.626222 [notatka: nie] [fotografie: tak];

626219
626220
626221
626222

ID 237 969 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Warszewo, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB07; data zbioru: 12 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna 130-140 lat, na kłodzie bukowej, 10 owocników; leg. det. Arkadiusz Sikora; eksykat: nie; uwagi: fot.671821; fot. W. Półtorak:; fot.671822 [notatka: nie] [fotografie: tak];

671821
671822

ID 245 727 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: rezerwat Lenki, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB17; data zbioru: 11 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, na drewnie bukowym, łącznie 11 owocników w 3 miejscach w promieniu 150 m; leg. det. G. Neubauer, A. Sikora; eksykat: NIE, chroniony w rezerwacie; uwagi: fot.701701 fot.701702 fot.701703 fot.701704 fot.701705 fot.701706 [notatka: nie] [fotografie: tak];

701701
701702
701703
701704
701705
701706

ID 253 410 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 800m na N-W od zabudowań Łęk Dużych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE29; data zbioru: 18 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, swierk, brzoza, pojedyncze buki, graby, jesiony, brzozy, na leżacej kłodzie bukowej, 3 osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 795.; fot.730427 fot.730428 fot.730429 [fotografie: tak];

730427
730428
730429

ID 271 290 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Gardkowice, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA46; data zbioru: 30 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Lśw. buk, grab, zmurszały grab, kilka owocników; leg. Rafał Skowronek, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.800879 fot.800880 [notatka: nie] [fotografie: tak];

800879
800880

ID 290 100 oznaczenie: Hericium coralloides; • potwierdzenie ID43 386; lokalizacja: Ostrzycki Las Pierszczewko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA97; data zbioru: 28 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, zmurszały buk, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008052; uwagi: fot.873522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

873522

ID 305 600 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: N-ctwo Kolbudy, L-ctwo Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 21 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buki, Dęby, Lipa drobnolistna, Grab posp., miejscami Olsza czarna, Sosna, na zmurszałym pniaku zwalonego buka, 3 owocniki na pniu; leg. det. Piotr Kubiak; eksykat: nie-chroniony; uwagi: Adres leśny: 15-06-1-01-23 -b -00; Stanowisko na wschodnim brzegu rz. Radunia. w strefie ochronnej. Soplówkę bukową obserwuję tam od kilku lat.; fot.948171 fot.948172 fot.948173 [notatka: nie] [fotografie: tak];

948171
948172
948173

ID 305 608 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Szczecin Wielgowo szer.53.3863 , dł.14.7645, pow. szczecin, woj. szczecińskie; data zbioru: 18 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na pniu topoli, skraj lasu sosnowego, na pniu topoli wiatrołomu, bez kory , slady żerowania larw owadów, trzy pojedyncze owocniki; leg. det. Marcin Lożek; uwagi: foto; fot.948240 fot.948241 fot.948242 fot.948243 fot.948244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

948240
948241
948242
948243
948244

ID 308 969 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Drawska, 3,1 km na NE od miejscowości Chyże w gminie Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 17 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na konarach potężnego ściętego buka, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.962863 fot.962864 fot.962865 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962863
962864
962865

ID 308 988 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Drawska - Drawieński PN, 3,2 km na NW od Moczeli w gminie Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC22; data zbioru: 19 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan bukowo-sosnowy z domieszkami innych gatunków, na pniu obumarłego drzewa liściastego (być może Bk ze spękaną korą), pojedynczo; leg. det. Grażyna Domian, Marta Tracz; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren DPN); uwagi: fot.962988 fot.962989 fot.962990 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962988
962989
962990

ID 308 994 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Drawska - Drawieński PN, 1 km na W od Sitnicy, gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC22; data zbioru: 19 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, na pniu złomu bukowego, pojedynczo; leg. det. Marta Tracz, Grażyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren DPN); uwagi: fot.963010 fot.963011; W odległości kilkudziesięciu metrów od tego stanowiska znajduje się kolejny złamany buk z soplówką; fot.963012 fot.963013 [notatka: tak] [fotografie: tak];

963010
963011
963012
963013

ID 308 995 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Drawska - Drawieński PN, 1,7 km na NE od Moczeli w gminie Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC22; data zbioru: 19 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, w wierzchołkowej części pnia złomu bukowego, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grażyna Domian, Marta Tracz; eksykat: nie (gatunek chroniony, teren DPN); uwagi: fot.963017 fot.963018 [notatka: tak] [fotografie: tak];

963017
963018

ID 310 384 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na SE od wiaduktu autostrady A6 nad Drogą Chojnowską, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 29 gru 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na dolnej części pnia złomu bukowego, w grupie - 3 owocniki w różnym wieku; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: W tym ATPOL-u to pierwsze stanowisko ale w całej Puszczy Bukowej znalazłam dotychczas 52 stanowiska H. coralloides; fot.971398 fot.971399 fot.971400 fot.971401 [notatka: tak] [fotografie: tak];

971398
971399
971400
971401

ID 316 198 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Źródliskowa Buczyna), 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na bukowej kłodzie, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1010982 fot.1010983 fot.1010984 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1010982
1010983
1010984

ID 324 490 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 9 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno klona, 15 owocników; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: Oddział 317D; fot.1076454 fot.1076455 fot.1076456 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076454
1076455
1076456

ID 324 491 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 18 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno (drzewo liściaste), 7 owocników na kłodzie; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: Oddz. 285A; fot.1076462 fot.1076463 fot.1076464 fot.1076465 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076462
1076463
1076464
1076465

ID 324 492 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 16 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno (drzewo liściaste), 1 ow.; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: Oddz. 398; fot.1076470 fot.1076471 fot.1076472 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076470
1076471
1076472

ID 324 493 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 15 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno klona, ok. 30 owocników na kłodzie; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: Oddz. 370A; fot.1076477 fot.1076478 fot.1076479 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076477
1076478
1076479

ID 324 494 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 15 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno klona, 5 owocników na kłodzie; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: Oddz. 370A, ok. 300 m od stanowiska z ID 324493; fot.1076484 fot.1076485 fot.1076486 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1076484
1076485
1076486

ID 328 147 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 m na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa ekotonowa zyzne buczyny przy polu, na leżących na ziemi konarach powalonego przez wiatr buka, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1116186 fot.1116187 fot.1116188 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116186
1116187
1116188

ID 335 399 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy,2 km na E od Babigoszczy w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 12 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, kłoda Fagus sylvatica, w grupie - kilka owocników; leg. Artur Furdyna, det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Fot. Artur Furdyna; fot.1167060 fot.1167061 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1167060
1167061

ID 336 407 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: rez. Las bukowy w Skarszynie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, CE30; data zbioru: 20 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, drewno bukowe, 3 owocniki na murszejącej kłodzie bk; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Na tej samej kłodzie smoluchy bukowe:; fot.1174305 fot.1174306 fot.1174307 fot.1174308 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1174305
1174306
1174307
1174308

ID 338 401 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wysowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG38; data zbioru: 10 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie buk i jodła z in., na martwej gałęzi żywego buka i na pniu, kilka owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1185093 fot.1185094 fot.1185095 fot.1185096 fot.1185097 fot.1185098 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1185093
1185094
1185095
1185096
1185097
1185098

ID 341 062 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: poniżej szczytu Wysokie (nieistniejąca wieś Żydowskie), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG30; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą i in., na murszejącej bukowej kłodzie, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1198327 fot.1198328 fot.1198329 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198327
1198328
1198329

ID 346 416 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, oddz. 370D, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 29 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno klona, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat ścisły; uwagi: fot.1239684 fot.1239685 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1239684
1239685

ID 346 417 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, oddz. 370C, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC55; data zbioru: 29 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno graba, 2 owocniki; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat ścisły; uwagi: Przy Trybie Poprzecznym; fot.1239689 fot.1239690 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1239689
1239690

ID 346 418 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Białowieski Park Narodowy, oddz. 344A, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC56; data zbioru: 31 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, drewno klona, 3 owocniki; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat ścisły; uwagi: fot.1239694 fot.1239695 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1239694
1239695

ID 347 663 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, przy czerwonym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'27.1"N 19°28'17.7"E], DB06; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, Na odpadłych od głównego pnia buka, mocno zmurszałych resztkach drewna, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1250076] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1250076 ;

ID 348 381 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 60m S od Wzgórza Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'30.8"N 19°27'52.8"E], DB06; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, wilgotne miejsce o podnóża zbocza, pozornie na glebie, prawdopodobnie na zagrzebanym drewnie, 1 owocnik ponad 10 cm szerokości; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1256042 fot.1256043 fot.1256044 fot.1256045 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1256042
1256043
1256044
1256045

ID 348 515 oznaczenie: Hericium clathroides; lokalizacja: 50.081960, 20.053704 Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; data zbioru: 1 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , stary powalony, spalony buk, kilka sztuk na calym powalonym pniu; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009240; uwagi: fot.1257013 fot.1257014; Stanowisko obserwowane kolejny sezon https://www.youtube.com/watch?v=ya68wNkaQXw ! [fotografie: tak];

1257013
1257014

ID 348 806 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'26.3"N 19°27'36.7"E], DB05; data zbioru: 4 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, Na odłamanym, zbutwiałym drewnie buka, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1259278 fot.1259279 fot.1259280 fot.1259281 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1259278
1259279
1259280
1259281

ID 348 851 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'12.9"N 19°27'41.4"E], DB06; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na zbutwiałym pniu buka, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1259498 fot.1259499 fot.1259500 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1259498
1259499
1259500

ID 349 764 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, przy wzgórzu Świątynia Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'22.5"N 19°28'21.9"E], DB06; data zbioru: 21 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka, Na stojącym pniu buka (żywym??) i na leżących drągach buka obok, 5 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1266099 fot.1266100 fot.1266101 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266099
1266100
1266101

ID 350 415 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'37.1"N 19°26'29.7"E], DB05; data zbioru: 29 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na spróchniałej kłodzie buka, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1270049 fot.1270050 fot.1270051 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1270049
1270050
1270051

ID 351 459 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Jezioro Górne), 1 km na W od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC23; data zbioru: 19 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1279896 fot.1279897 fot.1279898 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279896
1279897
1279898

ID 352 183 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: okolice Olchowca, stok Baraniego MPN, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 17 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z in., leżąca murszejąca kłoda bukowa, ok. 10 owocników po obydwu stronach kłody; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1287807 fot.1287808 fot.1287809 fot.1287810 fot.1287811 fot.1287812 fot.1287813 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1287807
1287808
1287809
1287810
1287811
1287812
1287813

ID 353 072 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 1.5km na zachód od Przemocza, Nadl. Kliniska, Leśnictwo Bącznik, oddział 359, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, pień buka, pojedynczo wzdłuż pnia; leg. Tomasz Redmer, det. Jacek Drozda; eksykat: nie, chroniony; uwagi: soplówka bukowa fot.1295930 fot.1295931 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295930
1295931

ID 355 792 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: rez. Diabli Skok, przy ścieżce wokół źródliska, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB96; data zbioru: 20 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty przy saym źródlisku, które otoczone jest lasem sosnowym, na kłodzie zwalonego buka, kilka osobników; leg. det. Sławomir Maizner; uwagi: fot.1318144 fot.1318145 [fotografie: tak];

1318144
1318145

ID 361 381 oznaczenie: Hericium coralloides; • potwierdzenie ID347 663; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, przy czerwonym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'27.1"N 19°28'17.7"E], DB06; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na zbutwiałej, mocno rozłożonej kłodzie buka, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Ten sam butwiejący pień, co przy pierwotnym zgłoszeniu; fot.1374387 fot.1374388 fot.1374389 fot.1374390 fot.1374391 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1374387
1374388
1374389
1374390
1374391

ID 361 383 oznaczenie: Hericium coralloides; • potwierdzenie ID350 415; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, przy żółtym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'39.2"N 19°26'32.4"E], DB05; data zbioru: 22 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na fragmentach kłody bukowej, spróchniałej, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Stanowisko oddalone o kilkadziesiąt m. od pierwotnego.; Pierwotne zgłoszenie nie zostało zaakceptowane ?! - przeoczenie, czy dokumentacja niewystarczająca?; fot.1374403 fot.1374404 fot.1374405 fot.1374406 fot.1374407 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1374403
1374404
1374405
1374406
1374407

ID 361 476 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: 0,5 km W, Klucze (50 m S, Staw Zielony, Klucze), pow. olkuski, woj. małopolskie; data zbioru: 25 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na martwej kłodzie, 4 skupiska; leg. Julia Barczyk, det. Grzegorz Neubauer; uwagi: fot.1375106;

1375106

ID 362 321 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1381977 fot.1381978 fot.1381979 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1381977
1381978
1381979

ID 362 323 oznaczenie: Hericium coralloides; • potwierdzenie ID349 764; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, przy szczycie wzg. Świątynia Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'22.8"N 19°28'21.5"E], DB06; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na próchniejącym drągu bukowym, 1 (?) duży owocnik i 2-3 młode wyrastające ze szczelin; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Dokładnie ten sam drąg, co w pierwotnym zgłoszeniu.; fot.1382007 fot.1382008 fot.1382009 fot.1382010 fot.1382011 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1382007
1382008
1382009
1382010
1382011

ID 362 379 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1382249 fot.1382250 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382249
1382250

ID 362 444 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,6 km NE od miejscowości Brunki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 7 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna nad śródleśnym mokradłem, na pociętej kłodzie Fagus sylvatica, jeden niewielki owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1382706 fot.1382707 fot.1382708 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382706
1382707
1382708

ID 362 873 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, rezerwat Bukowe Zdroje i prop. powiększenie rez. Bukowe Zdroje), 0,9 km na E od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą, pow. gryfiński i Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na dwóch kłodach Fagus sylvatica oddalonych od siebie o ok 50 m, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: Jedna kłoda leży w całości na terenie rez. Bukowe Zdroje gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński!, a druga kłoda na granicy rezerwatu BZ gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński! i terenu proponowanego powiększenia tego rezerwatu gm. Szczecin, pow. Szczecin!:; fot.1386493 fot.1386494 fot.1386495 fot.1386496 fot.1386497 fot.1386498 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1386493
1386494
1386495
1386496
1386497
1386498

ID 363 369 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Otomin k. Gdańska, Las Otomiński, zachodni wysoki brzeg jez. Otomińskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z dodatkiem klonu, dębu, sosny, świerku, suche buki, pojedynczy owocnik i 100 m dalej 5 owocników na tym samym pniu; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.1389188 fot.1389189 fot.1389190 fot.1389191 fot.1389192 fot.1389193 [fotografie: tak];

1389188
1389189
1389190
1389191
1389192
1389193

ID 367 181 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Rezerwat Las Murckowski w Katowicach, pow. katowicki, woj. śląskie, DF53; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na powalonym buku, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: Na terenie rezerwatu spotkałem jeszcze kilkanascie owocników na kilku kłodach,niestety awaria aparatu nie pozwoliła na większą ilośc zdjęć fot.1422789 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422789

ID 367 182 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Rezerwat Sokole Góry w Olsztynie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 29 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na powalonych bukach, około 40 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: Na terenie rezerwatu znalazłem ponad 40 owocników występujących zarówno na powalonych całych bukach jak i konarach. fot.1422801 fot.1422802 fot.1422803 fot.1422804 fot.1422805 fot.1422806 fot.1422807 fot.1422808 fot.1422809 fot.1422810 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422801
1422802
1422803
1422804
1422805
1422806
1422807
1422808
1422809
1422810

ID 370 655 oznaczenie: Hericium coralloides; • potwierdzenie ID361 381; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 200 m. E od b. Mostka Elewów, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'27.3"N 19°28'17.5"E], DB06; data zbioru: 15 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z nielicznymi domieszkami, na mocno rozłożonym, rozpadającym się pniu buka, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1463666 fot.1463667 fot.1463668 fot.1463669 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1463666
1463667
1463668
1463669

ID 370 802 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK "Puszcza Bukowa"), 1,4 km na NW od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 16 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strefa okrajkowa żyznej buczyny i pola, na kłodzie Fagus sylvatica, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1465181 fot.1465182 fot.1465183 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1465181
1465182
1465183

ID 372 544 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Niemce, 51.362640, 22.671062, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE18; data zbioru: 26 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na martwym, zmurszałym pniu dębowym, pięć owocników; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1483395 [fotografie: tak];

1483395

ID 373 098 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Kołowskie Parowy), 0,6 km SE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1490219 fot.1490220 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490219
1490220

ID 373 112 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,4 km SE od wiaduktu A6 i S3 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, ok. 40 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1490439 fot.1490440 fot.1490441 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490439
1490440
1490441

ID 373 444 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Kołowskie Parowy), 300 m na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1493355 fot.1493356 fot.1493357 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493355
1493356
1493357

ID 373 446 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Trawiasta Buczyna), 2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1493362 fot.1493363 fot.1493364 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493362
1493363
1493364

ID 373 448 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,9 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na leżącym na ziemi konarze Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1493389 fot.1493390 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493389
1493390

ID 373 619 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,4 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 25 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1494871 fot.1494872 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1494871
1494872

ID 374 168 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Surowe 1,2 km. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°01'45.2"N 19°47'01.9"E], DB28; data zbioru: 4 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą lipy, Db, Gb, Bk - zarośla na skraju lasu, na rozkładających się fragmentach kłody prawdopod. lipy, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1499602 fot.1499603 fot.1499604 fot.1499605 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499602
1499603
1499604
1499605

ID 374 607 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Trawiasta Buczyna), 1,2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1503318 fot.1503319 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1503318
1503319

ID 375 031 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 0,3 km SE od wiaduktu A6 i S3 nad ul. Mączną w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie [N 53.3642, E 14.6414], AB84; data zbioru: 18 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grażyna Domian; eksykat: bez suszka - gatunek chroniony;

Hericium coralloides_2023-11-18 (1).JPG
Hericium coralloides_2023-11-18 (2).JPG
Hericium coralloides_2023-11-18 (3).JPG

ID 375 089 oznaczenie: Hericium coralloides; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie [18.626080 , 54.321425], DA900586; data zbioru: 17 gru 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z udziałem dębów, na zboczu o płn ekspozycji, na kłodzie bukowej o znacznym stopniu rozkładu, 6 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: nie, chroniony;

image
image[1]
image[2]
image[3]
image[4]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji