niejadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.32)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.

lakownica żółtawa lakownica lśniąca (potocznie: Reishi, Ling zhi /en/)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
04.09.2009, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski XL
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)

opis

Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
przekrój poprzeczny XL
Owocnik jednoroczne, rzadziej kilkuletnie, składają się z trzonu i płaskiego, kolistego, nerkowatego, bocznie osadzonego płaskiego kapelusza; szerokość 30(50)-250(300) mm, 20-30 mm grubości; powierzchnia kapelusza lśniąca, wygląda jak polakierowana, młode partie żółtobrązowe, żółtoczerwone, z wiekiem ciemnieją pomarańczowobrązowe, czerwonobrązowe; powierzchnia trzonu i kapelusza nierówna, guzkowata, kapelusz nieregularnie koncentrycznie rowkowany; strefa przyrostu na brzegu kapelusza jasna, biaława do żółtawej.
Pory białawe, uciśnięte i z wiekiem brązowieją; okrągławe, drobne, 4-5 na mm, z ostrą granicą na brzegu kapelusza. Rurki (2)5-20(30) mm długości, ochrowe, brązowawe; jednowarstwowe, rzadko 2,3-warstwowe.
Trzon 50-120 x 10-20 mm, nieregularnie powyginany, zwykle boczny, rzadko centralny; dość ciemny, czerwonobrązowy; rzadko owocniki bez trzonu, bokiem przyrośnięte do podłoża.
Miąższ o konsystencji korka, białawy, ochrowy, barwy drewna.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowawy. Zarodniki jajowate, żółtobrązowe, 7-11 x 6-7 µm, 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).

Spore print brownish. Spores ovoid, yellow-brown, 7-11 x 6-7 µm, 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.32 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają.
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa)
XL
Rzadka. Owocniki roczne, wyrastają lastem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, na drewnie drzew liściastych (zwykle dąb), zwykle martwych, często na pniakach i korzeniach; bardzo rzadko na iglastych.

Rare. Annual, summer-fall, on hardwood (usualy oaks), usually dead ones, often on stumps and roots; rarely on conifers.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

W Polsce podlega częściowej ochronie. Dopuszczony jest też (za stosownym pozwoleniem) "ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają".

space

space

uwagi

Ganoderma carnosum (lakownica brązowoczarna)
Bardzo podobna lakownica brązowoczarna (Ganoderma carnosum) wyrasta na drewnie drzew iglastych (głównie jodły), rzadko na liściastym. Różni się ciemniejszym zabarwieniem kapelusza - mahoniowobrązowym, brązowoczarnym i większymi zarodnikami 10-13.5 x 7-8.5 µm.

Very close lakownica brązowoczarna (Ganoderma carnosum) growns on wood of conifers (usually fir), rarely on decidious trees. Differs with darker - mahogony-brown, brownblack colour cap and bigger spores, 10-13.5 x 7-8.5 µm.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090904.2.09 - Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa); Siechnice
090904-2
leg. Tomasz Pachlewski, Marek Snowarski, det. Marek Snowarski
/Siechnice/ #14
znalezisko 20020727.6.02 - Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa); Wrocław
020727-6
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #7
znalezisko 20020600.1.mn - Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa); Trutnov, Czechy
020600-1
leg. Milan Novotný
/Trutnov, Czechy/ #2