grzyby.pl

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.

piaskowiec kasztanowaty, "piaskarz"
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
pokrój
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
pokrój
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
pokrój

owocnik

Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
przekrój
Kapelusz początkowo kasztanowaty, rdzawobrązowy, cynamonowobrązowy, z wiekiem jaśniejszy, słomkowy do ochrowego; 3-10(12)cm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły i spłaszczony, stary także wklęsły; powierzchnia sucha, matowa, gładka lub omszona; brzeg ostry.

space

Trzon barwy kapelusza; 3-6(8)cm x 8-15(25)mm, równogruby lub często z rozszerzoną podstawą; łamliwy, łatwo oddzielający się od kapelusza; początkowo pełny, szybko pusty; powierzchnia z początku pilśniowata, potem gładka.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników żółtawy (kremowy, ochrowożółty). Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-11.5 x 4.5-6 µm.
Spore print yellow (creme, ocher-yellow). Spores ellipsoid, smooth, 7-11.5 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na glebach kwaśnych, piaszczystych, w lasach liściastych, zwykle dębowych, rzadziej w iglastych.
Rare. Summer-fall, solitary to gregarious on acid soils, in hardwood and coniferous forests, primarily under Quercus.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

Dobry grzyb jadalny, susz o wyraźnym przyjemnym aromacie.
Good edible.
Ten gatunek jest charakterystyczny i trudny do pomylenia. Drugi przedstawiciel tego rodzaju, piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens) ma siniejący miąższ, jaśniejszy kapelusz oraz trzon.

space

wybrane okazy · selected collections

#9
02 10 12 - 6
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/
#4
01 09 23 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#2
00 07 30 - 12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Gyroporus castaneus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

77069 43435 324892 39788 305243 AB-73 350281 AB-94 350233 AD-18 84034 BC-71 304466 BD-02 304456 BE-27 77153 BE-28 361382 BE-50 121638 CA-57 111768 CA-97 38122 CB-07 74211 144101 77002 CC-49 139731 CC-73 115060 CC-90 75694 CF-59 70571 DA-76 297544 DA-80 109485 113519 37526 DA-95 348204 347169 DB-05 348798 347885 DB-06 348839 DB-39 361591 DC-18 347895 DC-27 338825 DC-28 334880 DD-76 74525 DE-35 100882 107433 156357 DE-45 348095 DE-46 305484 348780 365210 DE-47 351809 DE-54 349841 DE-55 318827 DE-56 350319 325422 101998 DE-64 110582 109534 350933 110578 304645 100881 DE-65 156363 DE-66 112092 DE-76 108895 DE-77 102008 DE-82 76634 EB-19 76689 EB-68 54317 EC-20 347878 338824 EC-35 315657 EC-36 348504 EE-84 75778 EE-94 82535 EF-80 146418 EF-89 122015 EG-09 122009 EG-15 75444 FE-37 43528 43535 FG-22 43952 GC-02 147342 170856 GC-12 146062 GD-93 44127 75101

 ID37526  Gyroporus castaneus; Gdańsk,Dolina Samborowska, DA-80; 2006.08.03; Las mieszany.; W ziemi Dwa owocniki oddalone o 5m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45917 fot. 45918

 ID38122  Gyroporus castaneus; Ostrzycki las, CA-97; 2006.08.13; Las mieszany.; Na poboczu drogi leśnej prawie cały w ziemi Jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47012

 ID39788  Gyroporus castaneus; Lublin, las Stary Gaj; 2006.08.28; Las sosnowo-dębowo-grabowy; Na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Zerwałem go, bo myślałem, że to podgrzybek, a tu taka niespodzianka...

fot. 50128 fot. 50129

ID43435 Gyroporus castaneus; Sługocice k/Tomaszowa Maz. - las po prawej stronie wsi w kierunku Brzustowa na wysokości stacji przekaźnikowej; 21.08.2006r; Stary las sosnowy z dużą domieszką dębu, trochę brzozy i wielu różnych krzewów . Dużo połamanych butwiejących gałęzi.; Ziemia na ogół piaszczysta, typowa dla tego terenu. Rósł pojedynczo bezpośrednio w ziemi pod stertą gałęzi; leg. Marek Ciszewski; det. Anna Kujawa ; eksykat: tak, tak, notatka: opublikowany w wątku z dnia 22.08.2006r
uwagi: fot. 55541\
fot. 55542.

ID43528 Gyroporus castaneus; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 2006.09.16; Las liściasty, dąb - grab; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 55679

 ID43535  Gyroporus castaneus; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 2006.09.09; Las mieszany, sosna - grab - dąb; leżał wyrzucony na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MM/6.10.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Ktoś go po prostu wyrwał i wyrzucił. Szkoda słów...

fot. 55686

 ID43952  Gyroporus castaneus; Mszana skrzyżowanie, pow. krośnieński, FG-22; 2006.09.09; las mieszany (jodła, dą,b leszczyna, brzoza i in.); na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/6.09.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: eksykat zostanie przesłany do kustosza bazy (niestety zaatakowany w części innym grzybem chyba)

 ID44127  Gyroporus castaneus; 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 1 km od szosy, GD-93; 2006.09.23; stary las dębowo-bukowy-grabowy; na ziemi pojedyńczo; leg. Marcin Kalinowski; det. Maciej Malec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RK/6.10.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56510 fot. 56511

 ID54317  Gyroporus castaneus; Puszcza Piska, rez. Królewska Sosna, EB-68; 2006.09.06; mieszane; na ziemi pojedyńcze; leg. Jolanta Piechna; det. Jolanta Piechna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 75296

 ID70571  Gyroporus castaneus; Rudy Raciborskie koło Rybnika, CF-59; 2007.07.07; las sosnowo-dębowy; na ziemi pojedynczo; leg. Piotr Mielimonka; det. Piotr Mielimonka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PM/19.07.07; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: znajduje je prawie corocznie, w tym znalazłem, znalezione przez jakiegoś "grzybiarza" który je wziął za goryczaka żółciowego i wyrzucił.

ID74211 Gyroporus castaneus; Rezerwat "Szczyt Wieżyca", CB-07; 2007.08.19; Buczyna z domieszką świerka; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 114064 fot. 114065

 ID74525  Gyroporus castaneus; park Julianowski w Łodzi, DD-76; 2007.08.23; trawnik w parku, w poblizu pojedyńcze stare drzewa (dąd, klon, lipa, brzoza); na ziemi w gęstej trawie 1 sztuka; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Grzyba znam bardzo dobrze, ale fakt, ze rośnie w parku w miescie mnie zadziwił.


fot. 114666 fot. 114667 fot. 114668

Pierwsze zdjęcie wykonane w parku, pozostałe dwa w domu.

 ID75101  Gyroporus castaneus; 13 km przed Włodawą od strony Lublina po lewej stronie szosy , ok. 300 m w głąb lasu, GD-93; 2007.08.26; las mieszany (grab, dąb, sosna); na ziemi w rowach przy leśnej drodze 4 owocniki (2 koło siebie + 2 pojedynczo oddalone 50 i 100m); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/RK/13.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 116058

 ID75444  Gyroporus castaneus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2007.08.29 ; 2007.08.30; 29.08. - na skraju lasu mieszanego (jabłoń, brzoza, dąb, topola osika, borówka amerykańska, sosna); 30.08. - przy drodze w lesie mieszanym (jodła, świerk, jarząb, dąb, kruszyna, jawor), stanowiska oddalone o ok. 100 m; na ziemi dwa owocniki na dwóch stanowiskach; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, 070829-20, 070830-21 fung. S. Pintscher, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocnik z 29 sierpnia:

fot. 116888

owocnik z 30 sierpnia:

fot. 116889 fot. 116890

 ID75694  Gyroporus castaneus; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy niebieskim szlaku, ok. 300 m od miejscowości Tuczno, CC-90; 2007.09.01; młoda dąbrowa; na ziemi, pod dębem szypułkowym pojedynczo, 1 egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MW/14.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID75778 Gyroporus castaneus; Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.09.02; Wąski pas drzewostanu mieszanego (sosna, jodła, dąb, leszczyna) przy ścieżce, rozdzielający świetlistą część lasu sosnowego od mrocznego jodłowego; w ściółce leśnej 4 owocniki w pobliżu siebie; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak - zapis wideo
uwagi: Grzyb rzadki w tym lesie, nie spotykany od wielu lat. Notowałem go dwukrotnie z innego stanowiska

05.09.1998 - 4 owocniki
19.08.1999 - 2 owocniki

W tym roku pojawił się w miejscu, w którym go wcześniej nie notowałem.
fot. 117730
Siedlisko

fot. 117731

 ID76634  Gyroporus castaneus; ok.2,5 km na W od Blachownia, następnie ok.500 m S,pow. częstochowski, śląskie, DE-82; 2007.09.06; przy leśnej drodze, las mieszany, buk, dąb,sosna,kruszyna, wśród podrostu tych gatunków; gleba piaszczysta wymieszana z kawałkami gałęzi wskutek prac leśnych pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TN/24.09.07, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID76689 Gyroporus castaneus; Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.3 km na północ od miejscowości Pożarki, EB-19; 2007.09.09; Las świeży, drzewostan dębowo-grabowy; na ziemi, podłoże gliniasto-piaszczyste pojedynczo; leg. Przemysław Król; det. Przemysław Król; eksykat: Tak, wyśle, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 119674 fot. 119675 fot. 119676

 ID77002  Gyroporus castaneus; Rezerwat, CB-07; 2007.09.09; Buczyna.; W ziemi 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120307

ID77069 Gyroporus castaneus; 51,30 ° N 16,79 °E 2km E, Bukowice, pow. Wołów, Dolny Śląsk; 2007.09.09; Las dębowo-sosnowy, przy lesnej drodze; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 120472 fot. 120473

 ID77153  Gyroporus castaneus; 2 km E Bukowice. pow. Wołów, Dolny Śląsk, BE-27; 2007.09.09; Las dębowo-sosnowy, przy leśnej drodze; na ziemi pojedynczy owocnik; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/8.10.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 120610fot. 120611

 ID82535  Gyroporus castaneus; Wygwizdów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-94; 2007.09.19; Las mieszany (dąb+sosna); na ziemii jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MF/29.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 132533
Piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus

 ID84034  Gyroporus castaneus; 3 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.08.07; las dębowy; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.802, zielnik autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 135383fot. 135384

 ID100881  Gyroporus castaneus; 2km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2007.07.01; pobocze leśnej drogi przez las mieszany,na obrzeżach dęby i brzozy; na ziemi dwa owocniki tuż obok siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 171364 fot. 171365

 ID100882  Gyroporus castaneus; ok.600m S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2007.07.16; las mieszany,gł.brzozy i sosny,poza tym dęby,buki i krzewy liściaste; na ziemi grupa -26 sztuk; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID: 107433, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68, Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 171370 fot. 171371 fot. 171372

 ID101998  Gyroporus castaneus; 0,5 km S,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 2000.10.07; las mieszany-sosna,buk,brzoza; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174034

 ID102008  Gyroporus castaneus; 1km S,Borzykowa,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-77; 2001.08.13; przydrożne zadrzewienia; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174063

 ID107433  Gyroporus castaneus; ok.600n S,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 2008.07.26; las mieszany; na ziemi grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 185159 fot. 185160

potwierdzenie stanowiska ID100882

 ID108895  Gyroporus castaneus; 2km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.08.10; las mieszany-m.in.klon,dąb,świerk; na ziemi 7 owocników na ok.300 mkw; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 188650 fot. 188651

 ID109485  Gyroporus castaneus; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.15; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; W ziemi-piasku pobocze drogi gruntowej dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/10.12.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189994

 ID109534  Gyroporus castaneus; 4 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.15; pobocze drogi przez las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na ziemi dwie grupy owocników (8+2) w odległości ok 300m od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/JN/30.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)
fot. 190123 fot. 190124 fot. 190125

2)
fot. 190126

 ID110578  Gyroporus castaneus; 1 km N,Jamno,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.24; las mieszany-dąb,brzoza,sosna; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 58'33,67"N 19 13'16,45"E

fot. 192588 fot. 192589

 ID110582  Gyroporus castaneus; 2 km E,Kol.Zapole,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE-64; 2008.08.24; las mieszany-sosna,brzoza,dąb; na ziemi,na skarpie rowu pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'21,75"N 19 12'14,83"E

fot. 192602 fot. 192603

 ID111768  Gyroporus castaneus; 2008.08.29 / 54st 40' 01.68'' PŁN - 18st 13' 09.29'' WSCH, 200m od wsi Piaśnica Mała, powiat pucki, woj. Pomorskie, CA-57; 2008.08.29; las mieszany, przy drodze, w piaszczystej glebie pod dębem; w pobliżu korzeni dębu pojedyńczo; leg. Maciej Mokros; det. Maciej Mokros; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MM/23.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195310 fot. 195311 fot. 195312

 ID112092  Gyroporus castaneus; 1 km E,Wrony,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-66; 2008.08.30; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,świerk; na ziemi,w ściółce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'39,99"N 19 31'32,53"E

fot. 196094

 ID113519  Gyroporus castaneus; Gdańsk, Lasy Oliwskie brzeg lasu przy ul. Polanki przy pos. nr 124 (II Dwór), DA-80; 2008.09.10.; Buczyna pomorska; na ziemi trzy owocniki; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/WCH/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 199620 fot. 199621 fot. 199622

 ID115060  Gyroporus castaneus; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 2008.09.21; las mieszany: dąb, grab, klon, wokół sosna; piaszczyste jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°37'23,84" E 17°38'50,90"
oddział leśny nr 126

Dęby, pod którymi rósł owocnik, hymenofor oraz owocnik w dwóch ujęciach:
fot. 202787 fot. 202788 fot. 202789 fot. 202790

wątek na bio-forum https://www.bio-forum.pl/messages/33/202644.html

 ID121638  Gyroporus castaneus; Góry Kaczawskie - 800 m na S od kościoła we wsi Bystrzyca, BE-50; 2005.08.24; Grąd - pod dębem i grabem; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Soboń; det. Jacek Soboń; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218508 fot. 218509
piaskowiec kasztanowaty

 ID122009  Gyroporus castaneus; Belna k. Biecza, pow. Gorlice, EG-09; 2008.08.08; świetlisty zagajnik dębowo - brzozowy z grabem i jodłą i sosną; na ziemi, częściowo pokrytej mchem i skąpą roślinnoscią zielną, podłoże - glina z piaskiem kilkanaście owocników pojedynczo i w luźnych grupach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080808 Gyroporus castaneus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piaskowiec kasztanowaty
fot. 219227

 ID122015  Gyroporus castaneus; Szerzyny - Radoszyce, gm. Szerzyny, pow Tarnów, EF-89; 2008.08.17; młody las mieszany - brzoza, grab, sosna, jodła; na ziemi wśród mchu i innej roślinności, podłoże gliniaste z grubym piaskiem dwa owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080817 Gyroporus castaneus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piaskowiec kasztanowaty
fot. 219247

 ID139731  Gyroporus castaneus; Toruń, kujawsko-pomorskie, CC-49; 2009.08.06; wzdłuż polnej drogi pas 10m brzoza, głębiej sosna; przy drodze, w trawie w pobliżu brzozy w grupie 6 szt; leg. Jerzy Kozakiewicz; det. Jerzy Kozakiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 260765 fot. 260766}

 ID144101  Gyroporus castaneus; Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CB-07; 2009.09.06; las bukowy; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 271053
N 54*14,469'
E 018*05,924'
181 m.npm

 ID146062  Gyroporus castaneus; Puszcza Knyszynska, trasa Supraśl -Majówka , około 1.5 km od leśniczówki Krasny Las w kierunku południowo-wschodnim, GC-12; 2009.08.15; Stary las mieszany; na ziemi dwa owocniki tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/18.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 276066 fot. 276067 fot. 276068

 ID146418  Gyroporus castaneus; Kornatka koło Dobczyc; woj. małopolskie, EF-80; 2009.09.21.; pod sosnami na przydomowym trawniku; na ziemi pięć owocników; leg. Krzysztof Stawowczyk; det. Krzysztof Stawowczyk; weryfikował: dr Piotr Mleczko, 2009.09.23.; eksykat: tak, zielnik Uniwersytetu Jagiellońskiego - KRA-F 2009-2, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W okolicach Kornatki G. castaneus występuje w róznych zbiorowiskach leśnych, choć rzadko i zwykle pojedynczo lub po kilka owocników w jednym miejscu.
fot. 276980

 ID147342  Gyroporus castaneus; Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, południowa strona lasu, tuż obok przystanku PKS Czółnowo, GC-02; 2009.09.26; Stary las iglasty(sosna, świerk); Piaszczysta ziemia pojedyńczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/MG/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 280007 fot. 280008 fot. 280009 fot. 280010

 ID156357  Gyroporus castaneus; ok.600m S,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2009.07.26; las mieszany (gł.sosny i brzozy,) z liściastym podszytem; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id107433, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 306898

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id100882 i id107433

 ID156363  Gyroporus castaneus; 2 km SE,Szczepocice Prywatne, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2009.08.05; na trawiastej ścieżce pomiędzy młodym lasem sosnowo-brzozowo-dębowym a wysokopiennym lasem sosnowym z dodatkiem brzóz i dębów; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: brak,z przyczyn wymienionych w uwagach, tak, notatka: nie
uwagi: 51st0'13,66"N 19st22'6,67"E

fot. 306945 fot. 306946

owocnik bardzo robaczywy,mocno wyjedzony przez ślimaki i zaczynający gnić

ID170856 Gyroporus castaneus; 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.08.11; Stary puszczański las mieszany; na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: SIEDLISKO
fot. 361718
OWOCNIK
fot. 361719 fot. 361720 fot. 361721

ID297544 Gyroporus castaneus; Nowa Karczma (Krynica Morska), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-76; 2016.07.16; Ścieżka prowadząca do plaży, (las mieszany z przewagą sosny).; Na piaszczystej ziemi. 1 owocnik uszkodzony przez turystów.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 909475

ID304456 Gyroporus castaneus; Zachodzko, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-02; 2017.08.17; przydroże, las mieszany,sosna brzoza.; z ziemi 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 942130 fot. 942131

ID304466 Gyroporus castaneus; Piłka, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-71; 2017.08.28; las mieszany, sosna, brzoza; z ziemi 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 942209 fot. 942210

 ID304645  Gyroporus castaneus; 2 km N od wsi Kruszyna, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2016.07.22; las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 18/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 3" N i 19st 16' 8" E

fot. 943014 fot. 943015 fot. 943016

 ID305243  Gyroporus castaneus; Biel, 200m w stronę Ostrowi Mazowieckiej po prawej stronie torów w bruździe przeciwpożarowej, pow. ostrowski, woj. mazowieckie; 2017.09.16; Las sosnowy (pewnie z udziałem brzozy w tym miejscu); piaszczyste (brak szczegółów) w sumie 8 owocników, oddzielnie i w grupach; leg. Mateusz Brzózka; det. Bartłomiej Brzózka; , tak
uwagi: Miąższ kapelusza biały, blaszki białe, kapelusz żółtawy w miejscach uszkodzeń
fot. 946349fot. 946350fot. 946351fot. 946352fot. 946353

 ID305484  Gyroporus castaneus; 1,2 km SE od osady Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.07.29; las liściasty -dęby, brzozy, osiki i inne; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 12/JN/19.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 20" N i 19st 34' 11,5" E

fot. 947711

ID315657 Gyroporus castaneus; ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2018.07.21; Grąd(graby,dęby,brzozy); ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1007401 fot. 1007402

 ID318827  Gyroporus castaneus; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.07; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na ziemi ponad 8 owocników, pojedynczo i w małych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 16/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 13,5" N i 19st 22' 2,5" E

fot. 1029345 fot. 1029346 fot. 1029347

ID324892 Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.; Siemiany, pow. Iławski, woj. Warmiński-Mazurskie; 07.08.2019; Las debowy; Droga piasek trochę trawy 3szt w grupie; leg. Jaśtak Tomasz; det. Jaśtak Tomasz; eksykat: Brak, tak, notatka: nie
uwagi: (53.7340510, 19.5578725) dokładne współrzędne, zapach słaby głównie podłoża, raczej lekko gorzki, grzyb suchyfot. 1082488

ID325422 Gyroporus castaneus; 1,5 km SE od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.08.25; bór sosnowy z dodatkiem brzóz i dębów; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 26" N i 19st 30' 51,7" E

fot. 1090111 fot. 1090112 fot. 1090113 fot. 1090114

 ID334880  Gyroporus castaneus; las ok. 0,5 km na pn-wsch. od miejscowości Glinki, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-28; 2020.07.17; las: lipa, dąb, brzoza, świerk; we mchu na skarpie drogi gruntowej, pod lipami i brzozami jeden owocnik; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006897, tak, notatka: nie
uwagi: gatunek jest dość częsty w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale rzadszy od Gyroporus cyanescens i zwykle spotyka się pojedyncze owocniki; na tym samym stanowisku rósł (liczniej) Gyroporus cyanescensfot. 1162801fot. 1162802fot. 1162803

ID338824 Gyroporus castaneus; las ok 2km na wsch. od miejscowości Chojnowo, gm. Kuczbork, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2020.10.13; las sosnowy, pojedyncze dęby i brzozy; we wrzosach na poboczu leśnej drogi, w pobliżu sosen jeden owocnik, uszkodzony; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: gatunek jest dość często spotykany w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale zwykle występuje pojedynczo lub po parę owocnikówfot. 1187500fot. 1187501fot. 1187502fot. 1187503

ID338825 Gyroporus castaneus; las ok 1km na pd od jez. Błądzewnia, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC-27; 2020.10.07; las: głównie dęby, z dużą domieszką sosen i świerków; we mchu w pobliżu krzaczastego buka, dalej dęby i świerki dwa zrośnięte owocniki, nieco nadpleśniałe; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: gatunek jest dość często spotykany w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale zwykle występuje pojedynczo lub po parę owocnikówfot. 1187508fot. 1187509fot. 1187510

ID347169 Gyroporus castaneus; Wysoczyzna Elbląska, ok. 1,4 km na NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2021.08.07; Las bukowy; na ziemi, przy pniaku buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'43.7"N 19°25'06.1"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1247426.html

Edit z 10.08.2021: suszący się owocnik zgnił, więc go nie wyślę.


ID347878 Gyroporus castaneus; lasy ok 1,5km na pn-zach od miejscowości Mianowo, gm. Kuczbork, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2021.08.02; dąbrowa z domieszką brzóz i sosen; wzdłuż leśnych dróg, na wyraźnie piaszczystym podłożu 6 owocników, rosnących w rozproszeniu; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: przybliżony GPS: 53;6;2N; 20;6;23E; na tym samym stanowisku rósł pojedynczy G. cyanescens
fot. 1252146fot. 1252147fot. 1252148fot. 1252149

ID347885 Gyroporus castaneus; Elbląg, Wysoczyzna Elbląska, ok. 1 km SWW od Próchnika, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.08.12; Las mieszany z przewagą buka, poza tym Brz, So; Na ziemi, w pobliżu brzóz 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'19.2"N 19°25'54.9"E
fot. 1252191fot. 1252192fot. 1252193fot. 1252194

ID347895 Gyroporus castaneus; las w pobliżu leśniczówki Kozie Błotko, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. kujawsko-pomorskie, DC-18; 2021.08.10; las mieszany na dość żyznym podłożu (dęby,sosny, świerki, lipy, modrzewie, brzozy); w trawiastym miejscu w pobliżu sosen i leszczyn 3 owocniki; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 53,10,25.4N, 19,45,9.3E; gatunek jest dość częsty w okolicy, choć nigdy nie występuje masowo
fot. 1252262fot. 1252263

ID348095 Gyroporus castaneus; 1,5 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.08.07; obrzeża boru sosnowego -sosna, brzoza, dąb, czeremcha; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 58" N 19st 24' 0" E

fot. 1253855 fot. 1253856 fot. 1253857

ID348204 Gyroporus castaneus; Wysoczyzna Elbląska, 600m E od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2021.08.25; Skraj lasu bukowego przy leśnym parkingu; na ziemi, przy pniaku buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'34.5"N 19°24'24.2"E
fot. 1254724 fot. 1254725 fot. 1254726 fot. 1254727

ID348504 Gyroporus castaneus; Święte Miejsce, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2021.08.30; teren przykościelny pod sosną; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1256834 fot. 1256835 fot. 1256836

ID348780 Gyroporus castaneus; 0,5 km E od Malutkie Resort; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.08.11; bór mieszany świeży -dąb, sosna, kruszyna; na ziemi grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 46,3" N 19st 25' 53" E

fot. 1259015 fot. 1259016 fot. 1259017 fot. 1259018 fot. 1259019

ID348798 Gyroporus castaneus; Elbląg, las Bażantarnia, 150 m. od Leśnictwa Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.03; Las liściasty buk, dąb; na glebie 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'06.9"N 19°27'11.2"E
fot. 1259223fot. 1259224fot. 1259225

ID348839 Gyroporus castaneus; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.06; Las bukowy; na ziemi 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'55.5"N 19°28'29.9"E
2 owocniki wyrwane i porzucone
fot. 1259375 fot. 1259376 fot. 1259377

ID349841 Gyroporus castaneus; 1 km S od kol. Karolinów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2021.09.03; dąbrowa z domieszką sosny, rzadziej inne; na ziemi dwa pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: namiary jednego z owocników -GPS: 51st 5' 39" N 19st 15' 36,5" E

fot. 1266783 fot. 1266784

ID350233 Gyroporus castaneus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2021.09.20; droga gruntowa przecinająca kwaśną buczynę; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: owocnik znaleziony w stanie już przez kogoś pokrojonym i porzuconym
fot. 1269120 fot. 1269121 fot. 1269122
zarodniki (IKI): 8,6-11,1 x 4,8-6,0 µm (średnio 9,6 x 5,3 µm), Q: 1,6-2,0 (średnio 1,8):
fot. 1269123

ID350281 Gyroporus castaneus; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Buczyny nad Pilchówką), 1,1 km na S od Pilchowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; 2021.09.22; las mieszany (Bk, So, Db); na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269266 fot. 1269267 fot. 1269268 fot. 1269269

ID350319 (potwierdzenie 101998) Gyroporus castaneus; 1 km S od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; las mieszany -gł. buki, również dęby i sosny; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 29" N 19st 29' 36,5" E

fot. 1269519 fot. 1269520 fot. 1269521

ID350933 (potwierdzenie 304645) Gyroporus castaneus; 1,5 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.08.21; las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 15,3" N 19st 16' 39" E

fot. 1275240 fot. 1275241

ID351809 Gyroporus castaneus; 1 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2021.07.31; bór sosnowy z domieszką dębów; na ziemi trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 53" N 19st 35' 35,5" E

fot. 1284196 fot. 1284197

ID361382 Gyroporus castaneus; Oborniki Śl., pow. Trzebnica, woj. Dolnośląskie, BE-28; 18-09-2022; las mieszany dęby, leszczyna, brzoza; w ściółce - przeważnie liście i gałęzie dębu 2 pojedyncze w niewielkiej odległości; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: tak, tak w domu, notatka: nie - tylko to w zgłoszeniu
uwagi: początkowo uznany za prawdziwka lub podgrzybka - brązowy kapelusz, zwarty miąższ, białe rurki, trzon brązowawy, w części pusty, nie przebarwia się przy uciśnięciu ani po przekrojeniufot. 1374395fot. 1374396

ID361591 Gyroporus castaneus; Kretowiny, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB-39; 2022.09.27; las mieszany Bk - So - Gb; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 53°53'33.6"N 20°01'25.6"E

fot. 1375817 fot. 1375818 fot. 1375819 fot. 1375820 fot. 1375821

ID365210 Gyroporus castaneus; 0,6 km SW od stacji kolejowej Dobryszyce k. Radomska; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.08.21; bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 7' 9,3" N 19st 26' 22" E

fot. 1403225 fot. 1403226

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji