Tx: 187
grzyby.pl

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.

piaskowiec kasztanowaty, "piaskarz"
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
pokrój
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
pokrój
Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
pokrój

owocnik

Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty)
przekrój
Kapelusz początkowo kasztanowaty, rdzawobrązowy, cynamonowobrązowy, z wiekiem jaśniejszy, słomkowy do ochrowego; 3-10(12)cm średnicy, początkowo półkulisty, potem wypukły i spłaszczony, stary także wklęsły; powierzchnia sucha, matowa, gładka lub omszona; brzeg ostry.

space

Trzon barwy kapelusza; 3-6(8)cm x 8-15(25)mm, równogruby lub często z rozszerzoną podstawą; łamliwy, łatwo oddzielający się od kapelusza; początkowo pełny, szybko pusty; powierzchnia z początku pilśniowata, potem gładka.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników żółtawy (kremowy, ochrowożółty). Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-11.5 x 4.5-6 µm.
Spore print yellow (creme, ocher-yellow). Spores ellipsoid, smooth, 7-11.5 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na glebach kwaśnych, piaszczystych, w lasach liściastych, zwykle dębowych, rzadziej w iglastych.
Rare. Summer-fall, solitary to gregarious on acid soils, in hardwood and coniferous forests, primarily under Quercus.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Dobry grzyb jadalny, susz o wyraźnym przyjemnym aromacie.
Good edible.
Ten gatunek jest charakterystyczny i trudny do pomylenia. Drugi przedstawiciel tego rodzaju, piaskowiec modrzak (Gyroporus cyanescens) ma siniejący miąższ, jaśniejszy kapelusz oraz trzon.

space

wybrane okazy · selected collections

#9
02 10 12 - 6
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/
#4
01 09 23 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#2
00 07 30 - 12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła et al. (2020)[1374]Chachuła et al. (2020) New record of macrofungi for the mycobiota of the Cieszyn municipality (Polish Western Carpathians) including new species to Poland.[1374], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów, Wyd. EKWITA, Gdańsk: 31-42[1737], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2001a)[2434]Wilga (2001a) Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147[2434], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2004)[2443]Wilga (2004) Maczużnik nasięźrzałowy Cordyceps ophioglossoides (Ehrenb.: Fr.) Link w okolicy Gdańska (województwo pomorskie).[2443], Wilga & Wantoch-Rekowski (2010)[2473]Wilga & Wantoch-Rekowski (2010) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy) - uzupełnienie.[2473], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:34 1 znaleziska Gyroporus castaneus (piaskowiec kasztanowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 39788 43435 77069 288549 305243 324892 371262 371763 AB73 350281 AB94 350233 AD18 84034 BC22 305531 BC71 304466 BD02 304456 BE27 77153 BE28 361382 BE50 121638 CA57 111768 CA97 38122 CB07 74211 77002 144101 CC49 139731 CC73 115060 CC90 75694 CF59 70571 DA51 373499 DA76 297544 DA80 37526 109485 113519 DA83 372133 DA95 347169 348204 DA96 372131 372678 DA98 372321 DB05 347885 348798 DB06 348839 DB39 361591 DC18 347895 DC27 338825 DC28 334880 DD76 74525 DE35 100882 107433 156357 DE45 348095 371256 DE46 305484 348780 365210 DE47 351809 DE54 349841 DE55 318827 DE56 101998 325422 350319 371252 DE64 100881 109534 110578 110582 304645 350933 DE65 156363 DE66 112092 DE76 108895 DE77 102008 DE82 76634 EB19 76689 EB68 54317 EC20 338824 347878 EC35 315657 EC36 348504 ED39 370562 EE84 75778 EE94 82535 EF80 146418 EF89 122015 EG09 122009 EG15 75444 FD60 370677 FE37 43528 43535 FG22 43952 GC02 147342 170856 GC12 146062 GD93 44127 75101

ID 37 526 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Gdańsk,Dolina Samborowska, DA80; data zbioru: 3 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., W ziemi, Dwa owocniki oddalone o 5m.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/3.07.08; uwagi: fot.45917 fot.45918 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

45917
45918

ID 38 122 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na poboczu drogi leśnej prawie cały w ziemi, Jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/3.07.08; uwagi: fot.47012 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

47012

ID 39 788 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-dębowo-grabowy, Na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Maciej Malec; eksykat: nie; uwagi: Zerwałem go, bo myślałem, że to podgrzybek, a tu taka niespodzianka...; fot.50128 fot.50129 [notatka: nie] [fotografie: tak];

50128
50129

ID 43 435 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Sługocice k/Tomaszowa Maz. - las po prawej stronie wsi w kierunku Brzustowa na wysokości stacji przekaźnikowej; data zbioru wadliwa: 21.08.2006r; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las sosnowy z dużą domieszką dębu, trochę brzozy i wielu różnych krzewów . Dużo połamanych butwiejących gałęzi., Ziemia na ogół piaszczysta, typowa dla tego terenu., Rósł pojedynczo bezpośrednio w ziemi pod stertą gałęzi; leg. Marek Ciszewski, det. Anna Kujawa; rev. data w złym formacie 22.08.2006r; eksykat: tak; uwagi: fot.55541\; fot.55542. [notatka: opublikowany w wątku z dnia 22.08.2006r] [fotografie: tak];

55541
55542

ID 43 528 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj, FE37; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, dąb - grab, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Maciej Malec; eksykat: tak; uwagi: fot.55679 [notatka: nie] [fotografie: tak];

55679

ID 43 535 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj, FE37; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosna - grab - dąb, leżał wyrzucony na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Maciej Malec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MM/6.10.06; uwagi: Ktoś go po prostu wyrwał i wyrzucił. Szkoda słów...; fot.55686 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55686

ID 43 952 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, pow. krośnieński, FG22; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, dą,b leszczyna, brzoza i in.), na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/6.09.10; uwagi: eksykat zostanie przesłany do kustosza bazy niestety zaatakowany w części innym grzybem chyba! [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 44 127 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 1 km od szosy, GD93; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las dębowo-bukowy-grabowy, na ziemi, pojedyńczo; leg. Marcin Kalinowski, det. Maciej Malec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RK/6.10.06; uwagi: fot.56510 fot.56511 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56510
56511

ID 54 317 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Puszcza Piska, rez. Królewska Sosna, EB68; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane, na ziemi, pojedyńcze; leg. det. Jolanta Piechna; eksykat: nie; uwagi: fot.75296 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

75296

ID 70 571 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Rudy Raciborskie koło Rybnika, CF59; data zbioru: 7 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Piotr Mielimonka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PM/19.07.07; uwagi: znajduje je prawie corocznie, w tym znalazłem, znalezione przez jakiegoś "grzybiarza" który je wziął za goryczaka żółciowego i wyrzucił.; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 74 211 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Rezerwat "Szczyt Wieżyca", CB07; data zbioru: 19 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką świerka, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.114064 fot.114065 [notatka: tak] [fotografie: tak];

114064
114065

ID 74 525 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: park Julianowski w Łodzi, DD76; data zbioru: 23 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik w parku, w poblizu pojedyńcze stare drzewa (dąd, klon, lipa, brzoza), na ziemi w gęstej trawie, 1 sztuka; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MP/3.09.10; uwagi: Grzyba znam bardzo dobrze, ale fakt, ze rośnie w parku w miescie mnie zadziwił.; fot.114666 fot.114667 fot.114668; Pierwsze zdjęcie wykonane w parku, pozostałe dwa w domu. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

114666
114667
114668

ID 75 101 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina po lewej stronie szosy , ok. 300 m w głąb lasu, GD93; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (grab, dąb, sosna), na ziemi w rowach przy leśnej drodze, 4 owocniki (2 koło siebie + 2 pojedynczo oddalone 50 i 100m); leg. det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/RK/13.10.07; uwagi: fot.116058 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116058

ID 75 444 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru wadliwa: 2007.08.29 ; 2007.08.30; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 29.08. - na skraju lasu mieszanego (jabłoń, brzoza, dąb, topola osika, borówka amerykańska, sosna); 30.08. - przy drodze w lesie mieszanym (jodła, świerk, jarząb, dąb, kruszyna, jawor), stanowiska oddalone o ok. 100 m, na ziemi, dwa owocniki na dwóch stanowiskach; leg. det. Sebastian Pintscher; eksykat: tak, 070829-20, 070830-21 fung. S. Pintscher; uwagi: owocnik z 29 sierpnia:; fot.116888; owocnik z 30 sierpnia:; fot.116889 fot.116890 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116888
116889
116890

ID 75 694 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy niebieskim szlaku, ok. 300 m od miejscowości Tuczno, CC90; data zbioru: 1 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda dąbrowa, na ziemi, pod dębem szypułkowym, pojedynczo, 1 egz.; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MW/14.10.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 75 778 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąski pas drzewostanu mieszanego (sosna, jodła, dąb, leszczyna) przy ścieżce, rozdzielający świetlistą część lasu sosnowego od mrocznego jodłowego, w ściółce leśnej, 4 owocniki w pobliżu siebie; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Grzyb rzadki w tym lesie, nie spotykany od wielu lat. Notowałem go dwukrotnie z innego stanowiska; 05.09.1998 - 4 owocniki; 19.08.1999 - 2 owocniki; W tym roku pojawił się w miejscu, w którym go wcześniej nie notowałem.; fot.117730; Siedlisko; fot.117731 [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak];

117730
117731

ID 76 634 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: ok.2,5 km na W od Blachownia, następnie ok.500 m S,pow. częstochowski, śląskie, DE82; data zbioru: 6 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy leśnej drodze, las mieszany, buk, dąb,sosna,kruszyna, wśród podrostu tych gatunków, gleba piaszczysta wymieszana z kawałkami gałęzi wskutek prac leśnych, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TN/24.09.07; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 76 689 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.3 km na północ od miejscowości Pożarki, EB19; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świeży, drzewostan dębowo-grabowy, na ziemi, podłoże gliniasto-piaszczyste, pojedynczo; leg. det. Przemysław Król; eksykat: Tak, wyśle; uwagi: fot.119674 fot.119675 fot.119676 [notatka: tak] [fotografie: tak];

119674
119675
119676

ID 77 002 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Rezerwat, CB07; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., W ziemi, 2 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.10.07; uwagi: fot.120307 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120307

ID 77 069 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 51,30 ° N 16,79 °E 2km E, Bukowice, pow. Wołów, Dolny Śląsk; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-sosnowy, przy lesnej drodze, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Michał Jezierski; eksykat: tak; uwagi: fot.120472 fot.120473 [notatka: nie] [fotografie: tak];

120472
120473

ID 77 153 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2 km E Bukowice. pow. Wołów, Dolny Śląsk, BE27; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo-sosnowy, przy leśnej drodze, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/8.10.07; uwagi: fot.120610 fot.120611 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120610
120611

ID 82 535 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Wygwizdów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE94; data zbioru: 19 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (dąb+sosna), na ziemii, jeden owocnik; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MF/29.06.08; uwagi: fot.132533; Piaskowiec kasztanowaty - Gyroporus castaneus [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132533

ID 84 034 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 3 km na SE od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 7 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.802, zielnik autora; uwagi: fot.135383 fot.135384 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

135383
135384

ID 100 881 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 1 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi przez las mieszany,na obrzeżach dęby i brzozy, na ziemi, dwa owocniki tuż obok siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.171364 fot.171365 [notatka: nie] [fotografie: tak];

171364
171365

ID 100 882 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: ok.600m S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 16 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,gł.brzozy i sosny,poza tym dęby,buki i krzewy liściaste, na ziemi, grupa -26 sztuk; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID: 107433; uwagi: fot.171370 fot.171371 fot.171372 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68, Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

171370
171371
171372

ID 101 998 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 0,5 km S,Grzebień,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 7 paź 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.174034 [notatka: nie] [fotografie: tak];

174034

ID 102 008 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1km S,Borzykowa,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE77; data zbioru: 13 sie 2001; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zadrzewienia, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.174063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

174063

ID 107 433 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: ok.600n S,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE35; data zbioru: 26 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/21.08.08; uwagi: fot.185159 fot.185160; potwierdzenie stanowiska ID100882 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

185159
185160

ID 108 895 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-m.in.klon,dąb,świerk, na ziemi, 7 owocników na ok.300 mkw; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/31.08.08; uwagi: fot.188650 fot.188651 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188650
188651

ID 109 485 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA80; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, W ziemi-piasku pobocze drogi gruntowej, dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/10.12.10; uwagi: fot.189994 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

189994

ID 109 534 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 4 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przez las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi, dwie grupy owocników (8+2) w odległości ok 300m od siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/JN/30.08.08; uwagi: 1!; fot.190123 fot.190124 fot.190125; 2!; fot.190126 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190123
190124
190125
190126

ID 110 578 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1 km N,Jamno,gm.Mykanów,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-dąb,brzoza,sosna, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.10.08; uwagi: 50 58'33,67"N 19 13'16,45"E; fot.192588 fot.192589 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192588
192589

ID 110 582 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2 km E,Kol.Zapole,gm.Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE64; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, na ziemi,na skarpie rowu, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.10.08; uwagi: 51 0'21,75"N 19 12'14,83"E; fot.192602 fot.192603 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192602
192603

ID 111 768 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2008.08.29 / 54st 40' 01.68'' PŁN - 18st 13' 09.29'' WSCH, 200m od wsi Piaśnica Mała, powiat pucki, woj. Pomorskie, CA57; data zbioru: 29 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przy drodze, w piaszczystej glebie pod dębem, w pobliżu korzeni dębu, pojedyńczo; leg. det. Maciej Mokros; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MM/23.09.08; uwagi: fot.195310 fot.195311 fot.195312 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195310
195311
195312

ID 112 092 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1 km E,Wrony,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE66; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza,świerk, na ziemi,w ściółce, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/29.10.08; uwagi: 51 0'39,99"N 19 31'32,53"E; fot.196094 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196094

ID 113 519 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie brzeg lasu przy ul. Polanki przy pos. nr 124 (II Dwór), DA80; data zbioru: 10 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna pomorska, na ziemi, trzy owocniki; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/WCH/1.03.09; uwagi: fot.199620 fot.199621 fot.199622 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199620
199621
199622

ID 115 060 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody [N 52°37'23,84" E 17°38'50,90"], CC73; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, grab, klon, wokół sosna, piaszczyste, jeden owocnik; leg. Barbara K., det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/7.09.10; uwagi: oddział leśny nr 126; Dęby, pod którymi rósł owocnik, hymenofor oraz owocnik w dwóch ujęciach:; fot.202787 fot.202788 fot.202789 fot.202790; wątek na bio-forum [bf:202644] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 202644 ;

ID 121 638 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Góry Kaczawskie - 800 m na S od kościoła we wsi Bystrzyca, BE50; data zbioru: 24 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd - pod dębem i grabem, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Soboń; eksykat: nie; uwagi: fot.218508 fot.218509; piaskowiec kasztanowaty [notatka: nie] [fotografie: tak];

218508
218509

ID 122 009 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Belna k. Biecza, pow. Gorlice, EG09; data zbioru: 8 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świetlisty zagajnik dębowo - brzozowy z grabem i jodłą i sosną, na ziemi, częściowo pokrytej mchem i skąpą roślinnoscią zielną, podłoże - glina z piaskiem, kilkanaście owocników pojedynczo i w luźnych grupach; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080808 Gyroporus castaneus>; uwagi: Piaskowiec kasztanowaty; fot.219227 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219227

ID 122 015 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Szerzyny - Radoszyce, gm. Szerzyny, pow Tarnów, EF89; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszany - brzoza, grab, sosna, jodła, na ziemi wśród mchu i innej roślinności, podłoże gliniaste z grubym piaskiem, dwa owocniki w pobliżu siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <080817 Gyroporus castaneus>; uwagi: Piaskowiec kasztanowaty; fot.219247 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219247

ID 139 731 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Toruń, kujawsko-pomorskie, CC49; data zbioru: 6 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wzdłuż polnej drogi pas 10m brzoza, głębiej sosna, przy drodze, w trawie w pobliżu brzozy, w grupie 6 szt; leg. det. Jerzy Kozakiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.260765 fot.260766} [notatka: nie] [fotografie: tak];

260765
260766

ID 144 101 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CB07; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.271053; N 54*14,469'; E 018*05,924'; 181 m.npm [notatka: tak] [fotografie: tak];

271053

ID 146 062 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Puszcza Knyszynska, trasa Supraśl -Majówka , około 1.5 km od leśniczówki Krasny Las w kierunku południowo-wschodnim, GC12; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las mieszany, na ziemi, dwa owocniki tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/18.10.09; uwagi: fot.276066 fot.276067 fot.276068 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

276066
276067
276068

ID 146 418 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Kornatka koło Dobczyc; woj. małopolskie, EF80; data zbioru: 21 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod sosnami na przydomowym trawniku, na ziemi, pięć owocników; leg. det. Krzysztof Stawowczyk; rev. dr Piotr Mleczko 23 wrz 2009; eksykat: tak, zielnik Uniwersytetu Jagiellońskiego - KRA-F 2009-2; uwagi: W okolicach Kornatki G. castaneus występuje w róznych zbiorowiskach leśnych, choć rzadko i zwykle pojedynczo lub po kilka owocników w jednym miejscu.; fot.276980 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

276980

ID 147 342 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska ,trasa Supraśl-Krynki, południowa strona lasu, tuż obok przystanku PKS Czółnowo, GC02; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las iglasty(sosna, świerk), Piaszczysta ziemia, pojedyńczy owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/MG/15.10.09; uwagi: fot.280007 fot.280008 fot.280009 fot.280010 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

280007
280008
280009
280010

ID 156 357 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: ok.600m S,Kol.Czyżów,gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (gł.sosny i brzozy,) z liściastym podszytem, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id107433; uwagi: fot.306898; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id100882 i id107433 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

306898

ID 156 363 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2 km SE,Szczepocice Prywatne, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 5 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na trawiastej ścieżce pomiędzy młodym lasem sosnowo-brzozowo-dębowym a wysokopiennym lasem sosnowym z dodatkiem brzóz i dębów, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: brak,z przyczyn wymienionych w uwagach; uwagi: 51st0'13,66"N 19st22'6,67"E; fot.306945 fot.306946; owocnik bardzo robaczywy,mocno wyjedzony przez ślimaki i zaczynający gnić [notatka: nie] [fotografie: tak];

306945
306946

ID 170 856 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 11 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary puszczański las mieszany, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: SIEDLISKO; fot.361718; OWOCNIK; fot.361719 fot.361720 fot.361721 [notatka: nie] [fotografie: tak];

361718
361719
361720
361721

ID 297 544 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Nowa Karczma (Krynica Morska), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA76; data zbioru: 16 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ścieżka prowadząca do plaży, (las mieszany z przewagą sosny)., Na piaszczystej ziemi., 1 owocnik uszkodzony przez turystów.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.909475 [notatka: nie] [fotografie: tak];

909475

ID 304 456 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Zachodzko, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD02; data zbioru: 17 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, las mieszany,sosna brzoza., z ziemi, 1 owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.942130 fot.942131 [notatka: nie] [fotografie: tak];

942130
942131

ID 304 466 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Piłka, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 28 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, brzoza, z ziemi, 1 owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.942209 fot.942210 [notatka: nie] [fotografie: tak];

942209
942210

ID 304 645 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 2 km N od wsi Kruszyna, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 3" N i 19st 16' 8" E], DE64; data zbioru: 22 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 18/JN/16.04.2019; uwagi: fot.943014 fot.943015 fot.943016 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943014
943015
943016

ID 305 243 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Biel, 200m w stronę Ostrowi Mazowieckiej po prawej stronie torów w bruździe przeciwpożarowej, pow. ostrowski, woj. mazowieckie; data zbioru: 16 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy (pewnie z udziałem brzozy w tym miejscu), piaszczyste (brak szczegółów), w sumie 8 owocników, oddzielnie i w grupach; leg. Mateusz Brzózka, det. Bartłomiej Brzózka; uwagi: Miąższ kapelusza biały, blaszki białe, kapelusz żółtawy w miejscach uszkodzeń; fot.946349 fot.946350 fot.946351 fot.946352 fot.946353 [fotografie: tak];

946349
946350
946351
946352
946353

ID 305 484 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1,2 km SE od osady Zygmuntów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 20" N i 19st 34' 11,5" E], DE46; data zbioru: 29 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dęby, brzozy, osiki i inne, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 12/JN/19.04.2019; uwagi: fot.947711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

947711

ID 315 657 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 21 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy), ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1007401 fot.1007402 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1007401
1007402

ID 318 827 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 13,5" N i 19st 22' 2,5" E], DE55; data zbioru: 7 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, ponad 8 owocników, pojedynczo i w małych grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 16/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1029345 fot.1029346 fot.1029347 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1029345
1029346
1029347

ID 324 892 oznaczenie: Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.; lokalizacja: Siemiany, pow. Iławski, woj. Warmiński-Mazurskie; data zbioru: 7 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las debowy, Droga piasek trochę trawy, 3szt w grupie; leg. det. Jaśtak Tomasz; eksykat: Brak; uwagi: 53.7340510, 19.5578725! dokładne współrzędne, zapach słaby głównie podłoża, raczej lekko gorzki, grzyb suchy fot.1082488 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1082488

ID 325 422 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 26" N i 19st 30' 51,7" E], DE56; data zbioru: 25 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z dodatkiem brzóz i dębów, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1090111 fot.1090112 fot.1090113 fot.1090114 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1090111
1090112
1090113
1090114

ID 334 880 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: las ok. 0,5 km na pn-wsch. od miejscowości Glinki, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC28; data zbioru: 17 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: lipa, dąb, brzoza, świerk, we mchu na skarpie drogi gruntowej, pod lipami i brzozami, jeden owocnik; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006897; uwagi: gatunek jest dość częsty w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale rzadszy od Gyroporus cyanescens i zwykle spotyka się pojedyncze owocniki; na tym samym stanowisku rósł liczniej! Gyroporus cyanescens fot.1162801 fot.1162802 fot.1162803 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1162801
1162802
1162803

ID 338 824 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: las ok 2km na wsch. od miejscowości Chojnowo, gm. Kuczbork, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pojedyncze dęby i brzozy, we wrzosach na poboczu leśnej drogi, w pobliżu sosen, jeden owocnik, uszkodzony; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: gatunek jest dość często spotykany w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale zwykle występuje pojedynczo lub po parę owocników fot.1187500 fot.1187501 fot.1187502 fot.1187503 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1187500
1187501
1187502
1187503

ID 338 825 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: las ok 1km na pd od jez. Błądzewnia, gm. Górzno, pow. Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, DC27; data zbioru: 7 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: głównie dęby, z dużą domieszką sosen i świerków, we mchu w pobliżu krzaczastego buka, dalej dęby i świerki, dwa zrośnięte owocniki, nieco nadpleśniałe; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: gatunek jest dość często spotykany w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, ale zwykle występuje pojedynczo lub po parę owocników fot.1187508 fot.1187509 fot.1187510 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1187508
1187509
1187510

ID 347 169 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, ok. 1,4 km na NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.7"N 19°25'06.1"E], DA95; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na ziemi, przy pniaku buka, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1247426]; Edit z 10.08.2021: suszący się owocnik zgnił, więc go nie wyślę. [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1247426 ;

ID 347 878 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: lasy ok 1,5km na pn-zach od miejscowości Mianowo, gm. Kuczbork, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC20; data zbioru: 2 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką brzóz i sosen, wzdłuż leśnych dróg, na wyraźnie piaszczystym podłożu, 6 owocników, rosnących w rozproszeniu; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: przybliżony GPS: 53;6;2N; 20;6;23E; na tym samym stanowisku rósł pojedynczy G. cyanescens; fot.1252146 fot.1252147 fot.1252148 fot.1252149 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252146
1252147
1252148
1252149

ID 347 885 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Elbląg, Wysoczyzna Elbląska, ok. 1 km SWW od Próchnika, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'19.2"N 19°25'54.9"E], DB05; data zbioru: 12 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą buka, poza tym Brz, So, Na ziemi, w pobliżu brzóz, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1252191 fot.1252192 fot.1252193 fot.1252194 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1252191
1252192
1252193
1252194

ID 347 895 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: las w pobliżu leśniczówki Kozie Błotko, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. kujawsko-pomorskie, DC18; data zbioru: 10 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany na dość żyznym podłożu (dęby,sosny, świerki, lipy, modrzewie, brzozy), w trawiastym miejscu w pobliżu sosen i leszczyn, 3 owocniki; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: GPS: 5325.4N 199.3E; gatunek jest dość częsty w okolicy choć nigdy nie występuje masowo; fot.1252262 fot.1252263 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252262
1252263

ID 348 095 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża boru sosnowego -sosna, brzoza, dąb, czeremcha, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 58" N 19st 24' 0" E; fot.1253855 fot.1253856 fot.1253857 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253855
1253856
1253857

ID 348 204 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, 600m E od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'34.5"N 19°24'24.2"E], DA95; data zbioru: 25 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu bukowego przy leśnym parkingu, na ziemi, przy pniaku buka, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1254724 fot.1254725 fot.1254726 fot.1254727 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1254724
1254725
1254726
1254727

ID 348 504 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Święte Miejsce, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 30 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren przykościelny pod sosną, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1256834 fot.1256835 fot.1256836 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1256834
1256835
1256836

ID 348 780 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 0,5 km E od Malutkie Resort; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 11 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany świeży -dąb, sosna, kruszyna, na ziemi, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 46,3" N 19st 25' 53" E; fot.1259015 fot.1259016 fot.1259017 fot.1259018 fot.1259019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1259015
1259016
1259017
1259018
1259019

ID 348 798 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 150 m. od Leśnictwa Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'06.9"N 19°27'11.2"E], DB05; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty buk, dąb, na glebie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1259223 fot.1259224 fot.1259225 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1259223
1259224
1259225

ID 348 839 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'55.5"N 19°28'29.9"E], DB06; data zbioru: 6 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; 2 owocniki wyrwane i porzucone; fot.1259375 fot.1259376 fot.1259377 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1259375
1259376
1259377

ID 349 841 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1 km S od kol. Karolinów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 3 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką sosny, rzadziej inne, na ziemi, dwa pojedyncze owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: namiary jednego z owocników -GPS: 51st 5' 39" N 19st 15' 36,5" E; fot.1266783 fot.1266784 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1266783
1266784

ID 350 233 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,8 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga gruntowa przecinająca kwaśną buczynę, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: owocnik znaleziony w stanie już przez kogoś pokrojonym i porzuconym; fot.1269120 fot.1269121 fot.1269122; zarodniki IKI!: 8,6-11,1 x 4,8-6,0 µm średnio 9,6 x 5,3 µm!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,8!:; fot.1269123 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269120
1269121
1269122
1269123

ID 350 281 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Buczyny nad Pilchówką), 1,1 km na S od Pilchowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 22 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Bk, So, Db), na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269266 fot.1269267 fot.1269268 fot.1269269 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269266
1269267
1269268
1269269

ID 350 319 oznaczenie: Gyroporus castaneus; • potwierdzenie ID101 998; lokalizacja: 1 km S od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. buki, również dęby i sosny, na ziemi, grupa 3 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 29" N 19st 29' 36,5" E; fot.1269519 fot.1269520 fot.1269521 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1269519
1269520
1269521

ID 350 933 oznaczenie: Gyroporus castaneus; • potwierdzenie ID304 645; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 59' 15,3" N 19st 16' 39" E; fot.1275240 fot.1275241 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1275240
1275241

ID 351 809 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 31 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, na ziemi, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 53" N 19st 35' 35,5" E; fot.1284196 fot.1284197 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1284196
1284197

ID 361 382 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Oborniki Śl., pow. Trzebnica, woj. Dolnośląskie, BE28; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany dęby, leszczyna, brzoza, w ściółce - przeważnie liście i gałęzie dębu, 2 pojedyncze w niewielkiej odległości; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: tak; uwagi: początkowo uznany za prawdziwka lub podgrzybka - brązowy kapelusz, zwarty miąższ, białe rurki, trzon brązowawy, w części pusty, nie przebarwia się przy uciśnięciu ani po przekrojeniu fot.1374395 fot.1374396 [notatka: nie - tylko to w zgłoszeniu] [fotografie: tak w domu];

1374395
1374396

ID 361 591 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Kretowiny, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°53'33.6"N 20°01'25.6"E], DB39; data zbioru: 27 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Bk - So - Gb, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1375817 fot.1375818 fot.1375819 fot.1375820 fot.1375821 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1375817
1375818
1375819
1375820
1375821

ID 365 210 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 0,6 km SW od stacji kolejowej Dobryszyce k. Radomska; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 21 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 7' 9,3" N 19st 26' 22" E; fot.1403225 fot.1403226 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1403225
1403226

ID 370 562 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: ok 500 m na NE od Glina, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 4 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze piaszczystej lesnej drogi,las dębowy z sosną, na ziemi, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: Stanowisko monitorowane przez Magdalenę Mularczyk od 6 lat,co roku pokazuja sie owocniki w różnych ilościach- od jednej do nawet 20 sztuk fot.1462627 fot.1462628 fot.1462629 fot.1462630 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1462627
1462628
1462629
1462630

ID 370 677 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 500 m na SW od Ewelina, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD60; data zbioru: 16 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasy-dąb,grab,brzoza, na ziemi pod debem, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: Grzyb wyrastał wsród Craterellus cornucopioides. fot.1464082 fot.1464083 fot.1464084 fot.1464085 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1464082
1464083
1464084
1464085

ID 371 252 oznaczenie: Gyroporus castaneus; • potwierdzenie ID101 998; lokalizacja: 1 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0247 19,4925], DE56; data zbioru: 5 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -buk, dąb, sosna, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1470536 fot.1470537 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1470536
1470537

ID 371 256 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1153 19,4171], DE45; data zbioru: 6 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, sosna, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1470573 fot.1470574 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1470573
1470574

ID 371 262 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 7 km na W od miejscowości Otyń., pow. nowosolski, woj. lubuskie; data zbioru: 23 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany liściasty nad Odrą., Na ziemi., Jeden owocnik.; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: Tak,będzie wysłany do kustosza .; uwagi: fot.1470640 fot.1470641 fot.1470642;

1470640
1470641
1470642

ID 371 763 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: 50°26'11.09, pow. strzelecki, woj. opolskie; data zbioru: 14 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, gleba piaszczysta, dużo liści, kasztanów, gałęzie, kory, 1 sztuka; leg. det. Heinrich Kremer; uwagi: Znalazłem jednego piaskowca kasztanowatego, niby rzadki, oznaczony statusem R, więc zgłaszam. Jest to Rezerwat Boże Oko w miejscowości Czarnocin w woj. Opolskim. fot.1476948 fot.1476949;

1476948
1476949

ID 372 131 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Kadyny, 1,5 km km. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'35.8"N 19°30'44.1"E], DA96; data zbioru: 19 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszkami, na piaszczystej skarpie przy drodze leśnej, 5-6 małych owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1479573 fot.1479574 fot.1479575 fot.1479576 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479573
1479574
1479575
1479576

ID 372 133 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Junoszyno (Mierzeja Wiślana), 1,2 km. N od parkingu leśnego i 120 m. od plaży, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'36.8"N 19°04'04.2"E], DA83; data zbioru: 20 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, na ziemi przy ścieżce turystycznej, w mchach, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1479592 fot.1479593 fot.1479594 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479592
1479593
1479594

ID 372 321 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Piórkowo 2,2 km. E, 250 m. S od parkingu przy Ścieżce Dydaktycznej nad Jeziorem Pierzchalskim (rezerwat Ostoja Bobrów nad Rzeką Pasłęką), pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'36.0"N 19°51'12.1"E], DA98; data zbioru: 21 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Gb, Bk, Św i in.), na ziemi, w piaszczystym podłożu, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1481539 fot.1481540 fot.1481541 fot.1481542 fot.1481543 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1481539
1481540
1481541
1481542
1481543

ID 372 678 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Elbląg - Jelenia Dolina, 640 m. N od jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'42.8"N 19°29'43.1"E], DA96; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 5 owocników blisko siebie; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1485409 fot.1485410 fot.1485411 fot.1485412 fot.1485413 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1485409
1485410
1485411
1485412
1485413

ID 373 499 oznaczenie: Gyroporus castaneus; lokalizacja: Jurata 0,5 km E, administracyjnie Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 22 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nadmorski bór sosnowy, wydma szara, w piasku, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1493882 fot.1493883 [fotografie: tak];

1493882
1493883
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji