grzyby.pl
jadalnydopuszczony do obrotu
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Agaricus silvaticus Schaeff.

pieczarka leśna, pieczarka lśniąca, Red-staining mushroom, Wood mushroom /en/
Agaricus sylvaticus nomen invalid · Agaricus haemorrhoidarius Schulzer (1874)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricus silvaticus (pieczarka leśna)
pokrój; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Agaricus silvaticus (pieczarka leśna)
pokrój
Agaricus silvaticus (pieczarka leśna)
pokrój

owocnik

Agaricus silvaticus (pieczarka leśna)
Kapelusz gęsto pokryty ciemnobrązowymi włóknistymi, przylegającymi łuskami, kosmkami na białawym tle, miejsca uszkodzone silnie czerwienieją; 40 – 80 mm średnicy, początkowo nieco stożkowaty, potem półkulisty, wypukły, do rozpostartego.

space

Trzon białawy, z wiekiem szarzejący; 100 – 160 x 10 – 15 mm, podstawa rozszerzona; z pierścieniem; powierzchnia z białawymi kłaczkami, otarta przebarwia się czerwono i brązowieje; młody pełny, potem z kanałem.

space

Pileus densely covered with dark brown, fibrillous, adpressed squamules, fibrills on whitish background, injured parts bruising red; 40 – 80 mm broad, at first conic, then hemispheric, convex, plane.

space

Stipe whitish, becoming gray in age; 100 – 160 x 10 – 15 mm, at base enlarged; with ring; surface with whitish flocci, bruising red then brownish; at first solid, in age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czekoladowobrunatny. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 5 – 6 x 3 – 4 µm.

Spore print chocolate brown. Spores broadly ellipsoid, smooth, 5 – 6 x 3 – 4 µm..

występowanie

Częsty gatunek. Od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, zwykle w lasach iglastych, zwłaszcza pod świerkami, rzadziej w lasach liściastych lub poza nimi na terenach trawiastych i w parkach; na ziemi; czerwiec – październik.

Common. Summer-fall, gregarious or solitary, in coniferous forests, more rarely in hardwood forests, rarely in decidious forests.

wartość

Dobry grzyb jadalny.

Edible and good.

uwagi

Zmienny gatunek, p. występuje forma o białym kapeluszu Agaricus silvaticus var. pallidus. Jest też szereg podobnych gatunków.

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000730.23.00 - Agaricus silvaticus (pieczarka leśna); Dolny Śląsk, lasy milickie
000730-23
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #14