jadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murr.

pierścieniak uprawny łysiczka uprawna
Psilocybe rugosoannulata · Stropharia ferrii Bres. · Stropharia eximia Benedix
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)

pokrój; 11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)

pokrój

owocnik

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Kapelusz duży, 60-160(200) mm średnicy; młody ciemno winno-brązowy, z wiekiem coraz jaśniejszy ochrowo-brązowy aż do kremowego, czasem od początku żółtawo-kremowy z ciemniejszymi winno-czerwonymi włókienkami; początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego; powierzchnia tylko nieco lepka gdy wilgotna, poza tym sucha, początkowo z nieregularnymi resztkami osłony, potem naga, gładka, matowa, śliska; brzeg ostry, długo podwinięty.

space

Trzon biały, żółknący; gruby, 70-150 x 15-30 mm, cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; pełny; pierścień gruby, biały, jego resztki czasem mogą pozostać na brzegu kapelusza i na trzonie; trzon z długimi włókienkami, poniżej pierścienia gładki, nie łuseczkowaty; u podstawy ryzomorfy.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno brązowo-fioletowa.

Pileus large, 60-160(200) mm in diameter; young dark vinaceous-brown, with age gradually lighter ochraceous-brown to cream-coloured, sometimes from the start yellowish-cream coloured with darker vinaceous fibrils; initially conic-convex, later convex to plane; surface only slightly viscid when wet, otherwise dry, at first with irregular veil remains, then glabrous, smooth, dull, slippery; margin acute, incurved for a long time.

space

Stipe white, yellowing; thick, 70-150 x 15-30 mm, cylindrical or with somewhat enlarged base; solid; ring thick, white, ring remains may be visible at the pileal margin and on the stipe; stipe with long fibrils, surface below the ring smooth, scaleless; at the base rhizomorphs.

space

Spore print dark brown-violet.

zarodniki

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Zarodniki elipsoidalno-jajowate, grubościenne, z porą rostkową, 9.5-12 x 7-9 µm.

Spores ellipsoid-ovoid, thick-walled, with a germ pore, 9.5-12 x 7-9 µm.

występowanie

GREJ: ID262445 (© autora fot.)

Pojedynczo i gromadnie, poza lasami, na ścinkach drewna, kompostowanych trocinach, słomie. Po raz pierwszy pojawił się w Europie w połowie XX wieku, prawdopodobnie zawleczony z Ameryki Północnej.

Solitary or gregarious, on mulch of wood, straw etc.

wartość

Jadalny i uprawiany na słomie. Przynajmniej taka była moda w Polsce lat 70-80, ostatnimi czasy jednak nic o nim nie słyszałem. Musi być dobrze usmażony bo inaczej może powodować dolegliwości gastryczne.

Edible and cultivated on straw.
Inny podobny duży pierścieniak to łysiczka okazała (Stropharia hornemannii), ten wyrasta wyłacznie w lasach, na drewnie drzew iglastych, trzon poniżej pierścienia jest wyraźnie biało łuseczkowaty, pierścień jest bardziej delikatny.

Another large pierścieniak (Stropharia) - łysiczka okazała (Stropharia hornemannii), grows exclusively in forests, on the conifers, its stipe below the ring is distinctly white squamulose, the ring more delicate.
znalezisko 20050811.6.05 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy

5f · 20050811.6.05
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/

znalezisko 20060616.1.06 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); Góry Kaczawskie

5f · 20060616.1.06
/Góry Kaczawskie /

znalezisko 20020601.1.02 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); okolice Trutnova, Czechy

10f · 20020601.1.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Trutnova, Czechy/

znalezisko 20000603.1.00 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); ok. Łagowa Lubuskiego

15f · 20000603.1.00
leg. Marek Snowarski
/ok. Łagowa Lubuskiego/