grzyby.pl

Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murr.

pierścieniak uprawny, łysiczka uprawna
Psilocybe rugosoannulata (Farl. ex Murrill) Noordel. [główna w czekliście] · Stropharia ferrii Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
pokrój; 11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
pokrój

owocnik

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Kapelusz duży, 60-160 (200) mm średnicy; młody ciemno winno-brązowy, z wiekiem coraz jaśniejszy ochrowo-brązowy aż do kremowego, czasem od początku żółtawo-kremowy z ciemniejszymi winno-czerwonymi włókienkami; początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego; powierzchnia tylko nieco lepka gdy wilgotna, poza tym sucha, początkowo z nieregularnymi resztkami osłony, potem naga, gładka, matowa, śliska; brzeg ostry, długo podwinięty.

Blaszki początkowo jasno dymno-szare, potem ciemnieją, szaro-błękitne do fioletowo-czarnych; gęste, szeroko przyrośnięte; ostrza białawe.

Trzon biały, żółknący; gruby, 70-150 x 15-30 mm, cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; pełny; pierścień gruby, biały, jego resztki czasem mogą pozostać na brzegu kapelusza i na trzonie; trzon z długimi włókienkami, poniżej pierścienia gładki, nie łuseczkowaty; u podstawy ryzomorfy.

Miąższ biały, dość gruby w kapeluszu; zapach ziołowo-rzodkwiowy (przypomina świeżo ściętą trawę) ale dość przyjemny aromatyczny; smak łagodny, rzodkwiowy, nieco cierpki.

Barwa wysypu zarodników ciemno brązowo-fioletowa. Kapelusz duży, 60-160 (200) mm średnicy; młody ciemno winno-brązowy, z wiekiem coraz jaśniejszy ochrowo-brązowy aż do kremowego, czasem od początku żółtawo-kremowy z ciemniejszymi winno-czerwonymi włókienkami; początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego; powierzchnia tylko nieco lepka gdy wilgotna, poza tym sucha, początkowo z nieregularnymi resztkami osłony, potem naga, gładka, matowa, śliska; brzeg ostry, długo podwinięty.

space

Trzon biały, żółknący; gruby, 70-150 x 15-30 mm, cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; pełny; pierścień gruby, biały, jego resztki czasem mogą pozostać na brzegu kapelusza i na trzonie; trzon z długimi włókienkami, poniżej pierścienia gładki, nie łuseczkowaty; u podstawy ryzomorfy.

space

Barwa wysypu zarodników ciemno brązowo-fioletowa.

Pileus large, 60-160 (200) mm in diameter; young dark vinaceous-brown, with age gradually lighter ochraceous-brown to cream-coloured, sometimes from the start yellowish-cream coloured with darker vinaceous fibrils; initially conic-convex, later convex to plane; surface only slightly viscid when wet, otherwise dry, at first with irregular veil remains, then glabrous, smooth, dull, slippery; margin acute, incurved for a long time.

Lamellae initially light smoke-coloured, later darkening, grey-blue to violet-black; close, adnate; edges whitish.

Stipe white, yellowing; thick, 70-150 x 15-30 mm, cylindrical or with somewhat enlarged base; solid; ring thick, white, ring remains may be visible at the pileal margin and on the stipe; stipe with long fibrils, surface below the ring smooth, scaleless; at the base rhizomorphs.

Flesh white, quite thick in the cap; odour herbaceous-raphanoid (reminding of freshly cut grass) but quite pleasant aromatic; taste mild, raphanoid, slightly acrid.

Spore print dark brown-violet.

Pileus large, 60-160 (200) mm in diameter; young dark vinaceous-brown, with age gradually lighter ochraceous-brown to cream-coloured, sometimes from the start yellowish-cream coloured with darker vinaceous fibrils; initially conic-convex, later convex to plane; surface only slightly viscid when wet, otherwise dry, at first with irregular veil remains, then glabrous, smooth, dull, slippery; margin acute, incurved for a long time.

space

Stipe white, yellowing; thick, 70-150 x 15-30 mm, cylindrical or with somewhat enlarged base; solid; ring thick, white, ring remains may be visible at the pileal margin and on the stipe; stipe with long fibrils, surface below the ring smooth, scaleless; at the base rhizomorphs.

space

Spore print dark brown-violet.

zarodniki

Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny)
Zarodniki elipsoidalno-jajowate, grubościenne, z porą rostkową, 9.5-12 x 7-9 µm.Zarodniki elipsoidalno-jajowate, grubościenne, z porą rostkową, 9.5-12 x 7-9 µm.
Spores ellipsoid-ovoid, thick-walled, with a germ pore, 9.5-12 x 7-9 µm.
Spores ellipsoid-ovoid, thick-walled, with a germ pore, 9.5-12 x 7-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID262445 (© autora fot.)
Pojedynczo i gromadnie, poza lasami, na ścinkach drewna, kompostowanych trocinach, słomie; maj-wrzesień.

Gatunek po raz pierwszy pojawił się w Europie w połowie XX wieku, prawdopodobnie zawleczony z Ameryki Północnej.Pojedynczo i gromadnie, poza lasami, na ścinkach drewna, kompostowanych trocinach, słomie; maj-wrzesień.

space

Solitary or gregarious, on mulch of wood, straw etc.
Solitary or gregarious, on mulch of wood, straw etc.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny i uprawiany na słomie. Przynajmniej taka była moda w Polsce lat 70-80 XX w., ostatnimi czasy jednak nic o nim nie słyszałem. Musi być dobrze usmażony lub ugotowany, bo niedogotowany wywołuje zaburzenia gastryczne; także u osób wrażliwych.[134]Jadalny i uprawiany na słomie. Przynajmniej taka była moda w Polsce lat 70-80 XX w., ostatnimi czasy jednak nic o nim nie słyszałem. Musi być dobrze usmażony lub ugotowany, bo niedogotowany wywołuje zaburzenia gastryczne; także u osób wrażliwych.[134]
Edible and cultivated on straw.
Edible and cultivated on straw.
Inny podobny duży pierścieniak to pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii), ten wyrasta wyłacznie w lasach, na drewnie drzew iglastych, trzon poniżej pierścienia jest wyraźnie biało łuseczkowaty, pierścień jest bardziej delikatny.Inny podobny duży pierścieniak to pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii), ten wyrasta wyłacznie w lasach, na drewnie drzew iglastych, trzon poniżej pierścienia jest wyraźnie biało łuseczkowaty, pierścień jest bardziej delikatny.
Another large pierścieniak (Stropharia) - pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii), grows exclusively in forests, on the conifers, its stipe below the ring is distinctly white squamulose, the ring more delicate.
Another large pierścieniak (Stropharia) - pierścieniak okazały (Stropharia hornemannii), grows exclusively in forests, on the conifers, its stipe below the ring is distinctly white squamulose, the ring more delicate.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050811.6.05 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050811-6
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #5
znalezisko 20060616.1.06 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); Góry Kaczawskie
060616-1
/Góry Kaczawskie / #5
znalezisko 20020601.1.02 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); okolice Trutnova, Czechy
020601-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Trutnova, Czechy/ #10
znalezisko 20000603.1.00 - Stropharia rugosoannulata (pierścieniak uprawny); ok. Łagowa Lubuskiego
000603-1
leg. Marek Snowarski
/ok. Łagowa Lubuskiego/ #15