grzyby.pl
jadalnydopuszczony do obrotu
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.

łuszczak zmienny, łuskwiak zmienny
Pholiota mutabilis (Fr.) Kummer
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
na zmurszałym pniaku brzozy; 19.09.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)

owocnik

Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
blaszki i trzon
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kapelusz silnie higrofaniczny od piaskowożółtego (gdy suchy) do rdzawobrunatnego, miodowobrunatnego (gdy wilgotny), wysychający ma środek jaśniejszy a brzeg ciemniejszy; 30 – 60 mm średnicy, początkowo wypukły z podwiniętym brzegiem, szybko płaski, zazwyczaj z tępym garbkiem; powierzchnia gładka, jedynie u młodych egzemplarzy z zanikającymi brązowawymi łuseczkami; gdy wilgotny nieco oślizgła; brzeg kapelusz gdy jest wilgotny to prążkowany.
Blaszki z początku białawe, bladożółtawe, następnie rdzawobrunatne (cynamonowe); różnej długości, 3 – 5 mm szerokości, gęste; przyrośnięte do trzonu lub nieco zbiegające.

space

Miąższ w kapeluszu białawy, w trzonie rdzawobrunatny, niezmienny; smak łagodny, zapach przyjemny, przypominający świeżo cięte drewno.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne ucięte na końcu z dobrze widoczną porą rostkową, gładkie, o średnio grubej ścianie, 6 – 7 x 3 – 4.5 µm.

Spore print rusty-brown. Spores broadly ellipsoid, truncated with distinct germ pore, smooth, medium-thick-walled, 6 – 7 x 3 – 4.5 µm.

występowanie

Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
liczna grupa owocników na zmurszałym pniaku brzozy
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Pospolity. Wyrasta od kwietnia do grudnia, gromadnie w wiązkach na pniakach i pniach drzew liściastych oraz rzadziej (głównie w górach) także drzew iglastych.

space

wartość

Co prawda jest to dobry grzyb jadalny ale jego zbieranie z natury trudno polecać z uwagi na to, że są śmiertelnie trujące, a przy tym bardzo podobne gatunki z kręgu hełmówki jadowitej (Galerina marginata). Nie sądzę aby stres związany z niepewnością, rekompensowały jego zalety, nawet w przypadku osób bardzo dobrze znających ten gatunek oraz budowę grzybów.

space

space

Bardzo podobny do śmiertelnie trującej hełmówka jadowita (Galerina marginata) i innych gatunków z jej kręgu.

space

Inny często spotykany, wiązkowy grzyb na pniakach to kruchaweczka namakająca (Psathyrella piluliformis), ma silnie higrofaniczny kapelusz i biały, kruchy trzon bez błoniastego pierścienia.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20121006.2.12 - Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny); Strzelin, ok. Dębniki
121006-2
leg. Marek Snowarski
/Strzelin, ok. Dębniki/ #17
znalezisko 20020922.3.02 - Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny); Wrocław, Dolina Bystrzycy
020922-3
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Dolina Bystrzycy/ #5
znalezisko 19990724.9.99 - Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny); Dolny Śląsk, dolina Odry
990724-9
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2
znalezisko 19980919.32.98 - Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
980919-32
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #2