grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.41); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini et Angelini

polownica południowa, polówka południowa, polówka wiązkowa
Agrocybe cylindracea (DC.) Gillet · Agrocybe cylindrica · Agrocybe aegeritia (Briganti) Sing.
Agrocybe Agrocybe Agrocybe AgrocybeAgrocybepolówka czekoladowobrązowa (Cyclocybe erebia)polówka ochrowożółta (Agrocybe pusiola)

owocnik

Kapelusz żółtawy, początkowo czerwonobrązowy, potem jasno-żółto-rdzawy, w centrum i na starość brunatniejący, na brzegu jaśniejszy; 50 – 100 (140) mm średnicy, początkowo kloszowaty, wypukły, potem rozpostarty, nawet do wklęsłego, czasami w centrum słaby garbek, brzeg nieco podgięty; powierzchnia gładka, prawie jedwabista, zwykle w centrum skórka popękana na poletka, sucha; brzeg mniej lub bardziej prążkowany.

space

Trzon biały, jedwabisty, u podstawy blado-ochrowo-brązowy do ciemnobrunatnego; pierścień zwisający, białawy, szeroki, dość trwały; powyżej pierścienia powierzchnia włóknista, poniżej łuseczkowata; 50 – 100 (150) x 10 – 15 mm równogruby lub zwężony u podstawy, pełny.

space

Pileus yellowish, initially red-brown, later light yellow-rust, in the centre and in age becoming brown, with a lighter margin; 50 – 100 (140) mm in diameter, initially hemispherical, convex, then plane, even depressed, sometimes with a small umbo, margin slightly incurved; surface smooth, almost silky, usually cuticule in the centre cracked, dry; margin more or less striate.

space

Stipe white, silky, at base pale ochre-brown to dark brown; pendant annulus, whitish, broad, quite strong; surface above the ring fibrillose, below fibrillose-scaly; 50 – 100 (150) x 10 – 15 mm equal or tapered at the base, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brudno ciemnobrązowawy. Zarodniki bladobrązowawe, elipsoidalne lub nerkowate, gładkie, z niewyraźną porą rostkową, 9 – 11 x 6 – 7 µm.

Spore print dark-brownish. Spores pale-brownish, elliptic or kidney0shaped, smooth, with indistinct germ pore, 9 – 11 X 6 – 7 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.41 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Od maja do października w wiązkach na martwym drewnie drzew liściastych, głównie topoli i wierzby, rzadziej innych (buk, bez czarny, robinia), na pniach i ściętym drewnie.

space

Spring-fall on wood of decidious trees, usually poplar or willow, prefer warm localities.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Gatunek podlega w Polsce ochronie częściowej (od 2014r.).

space

space