Tx: 2531
grzyby.pl

Verpa conica (O.F. Müll.) Sw.

naparstniczka stożkowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)

opis

Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
przekrój
Owocnik zbudowany z główki i trzonka; 30-100(130) mm wysokości. Główka oliwkowobrązowa do brązowej, miodowobrązowa; dzwonkowata, czapeczkowata, szerokostożkowata; gładka lub mniej lub bardziej grubo, nieregularnie jamkowata, bez wyraźnych żeber, są też formy drobniej i bardziej regularnie bruzdowane, na podobieństwo zwojów mózgu; 15-40 mm szerokości; główka przyrośnięta do trzonu jedynie na szczycie.

space

Miąższ kruchy, woskowaty, cienki. Zapach i smak słabe, przyjemne.

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 20-25 × 11-15 µm. Worki z ośmioma zarodnikami.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.52 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadka. Rośnie na podobnych stanowiskach co naparstniczka czeska (Verpa bohemica), w zaroślach nad ciekami wodnymi i w innych wilgotnych miejscach. Owocniki pojawiają się na początku wiosny, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach. Są bardzo krótkotrwałe.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.
Edible.

wybrane okazy · selected collections

#3
08 05 01 - 3
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: V. conica v. conica), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Krajewski (2011)[1711]Krajewski (2011) Smardzowate w Dąbrowie Górniczej.[1711], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2003)[1748]Kujawa (2003) Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.[1748], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Nabożny (2004)[1983]Nabożny (2004) Stanowisko naparstniczki stożkowatej Verpa conica Sw. na Panieńskiej Górze k. Wojnicza - Pogórze Wiśnickie.[1983], Narkiewicz (1998)[1985]Narkiewicz (1998) Grzyby smardzowate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich.[1985], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020)[2175]Ruszkiewicz-Michalska & Piskorski (2020) Naparstniczka stożkowata Verpa conica (O.F. Müll.) Swartz.[2175], Spałek (2001)[2207]Spałek (2001) Naparstniczka stożkowata ginący gatunek grzyba na Górnym Śląsku.[2207], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Verpa conica (naparstniczka stożkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 280502 AB84 331334 AB93 136738 BC98 164089 282233 BE58 101343 CC15 367636 DA80 280599 DB05 344391 357681 367549 367551 367552 367864 DD85 281747 DE46 98564 213549 299570 299572 299573 313532 345702 345703 DE55 96819 165481 236578 281013 300324 345522 357972 DE65 213615 DF33 48833 DF95 99970 DG34 170775 EF15 102546 EF72 195941 EF81 140472 EF82 32931 62032 97851 195917 EF94 195935 EG12 196029 EG15 123149 EG23 237692 FE19 367545 FF04 97371 FF05 97691 FG22 97326 344873

ID 32 931 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Dolina rzeki Raby, EF82; data zbioru: 30 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, kilkanaście osobników w grupie; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AP-K/3.05.06; uwagi: fot.36748 fot.36749 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

36748
36749

ID 48 833 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Las Bażanciarnia w Siemianowicach Śl., DF33; data zbioru: 2 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, jesion,wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu, na ziemi, pojednynczo, 9 owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-05-008; uwagi: . fot.64371 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

64371

ID 62 032 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Dolina rzeki Raby, EF82; data zbioru: 21 kwi 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 4 owocniki różnej wielkości; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: Stanowisko to zgłoszono po raz pierwszy w 2006 roku z ID: 32931; fot.87583 fot.87584 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

87583
87584

ID 96 819 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE55; data zbioru: 29 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zarośla-wierzba,czeremcha,bez czarny, na ziemi wśród liściastej ściółki, w luźnej grupie (45szt); leg. Jacek Nowicki, det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/18.04.08 i 7/JN/14.05.08; uwagi: stanowisko obserwowane od 3kwietnia2004r; fot.161156 fot.161157 fot.161158; Zdjecia dojrzalszych owocników w wątku [bf:158044] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 158044 ;

ID 97 326 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, FG22; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nad rzeką pośród lepiężników, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.162304 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162304

ID 97 371 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 2km E, Stalowa Wola, podkarpackie, FF04; data zbioru: 15 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy przy rzece San, na ziemi, pojedynczo , kilkanaście sztuk; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WS/18.04.08; uwagi: >; fot.162410 fot.162411 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162410
162411

ID 97 691 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Stalowa Wola - okolice, FF05; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, las łęgowy z domieszką sosny, na ziemi, pojedynczo, po kilka, w sumie kilkadziesiąt; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: >; fot.163256 [notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163256

ID 97 851 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, EF82; data zbioru: 12 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, w grupie, 5 stanowisk o obrębie jednego lasu: I - 3 owocniki, II - 11 owocników, III - 7 owocników, IV - 5 owocników, V - 28 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu, wcześniej zgłaszane jako ID:32931 i ID:62032; fot.163661 fot.163662 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163661
163662

ID 98 564 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 1,5km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 27 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas sródpolnych zadrzewień-osika,wierzba,brzoza,jabłoń, na ziemi,pod jabłonią, w luźnej grupie,7 sztuk; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.165707 fot.165708 fot.165709 fot.165710 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

165707
165708
165709
165710

ID 99 970 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Brzezinka Dolna/Roczyny, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF95; data zbioru: 12 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-grabowy z jaworem, na ziemi, pięć owocników w dwóch grupach 1x3 i 1x2 w odległości 10 m; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PCH/1.07.08; uwagi: Owocniki rosły w sąsiedztwie Morchella esculenta. Podłoże wapienne.; fot.169551 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

169551

ID 101 343 oznaczenie: Verpa conica cf.; lokalizacja: Wrocław, w pobliżu ulicy Kobierzyckiej, BE58; data zbioru: 18 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: opuszczone ogódki działkowe, na glebie, pod jabłonią, pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/23.05.08; uwagi: Ostatnie trzy fotografie zostały zrobione 6 maja.; Więcej w wątku: www.bio-forum.pl [Snowarski: zbiór fotografii na różny temat] /2/162917.html; fot.172634 fot.172635 fot.172636 fot.172637 fot.172638 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

172634
172635
172636
172637
172638

ID 102 546 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie, EF15; data zbioru: 25 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rosnące w pobliżu drzewa to: klon, jawor, kasztan, jesion, dąb, na ziemi, wśród liści, zawilców, fiołków, w towarzystwie Mitrophora semilibera, 2 sztuki; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.175036 fot.175037 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

175036
175037

ID 123 149 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Nowy Sącz, powiat nowosądecki, nad rzeką Kamienicą, EG15; data zbioru: 23 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nad rzeką, dużo brzóz, bzów i sosen, na ziemi w mchu, pojedynczo; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.221977 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

221977

ID 136 738 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry, ok. 300 m na NE od wiaduktu autostrady nad Odrą Zachodnią, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 2 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (tp, Brz, głóg), na ziemi, 2 owocniki; leg. Grażyna Domian, Adam Domian, det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/9.09.10; uwagi: Naparstniczka stożkowata; fot.251806 fot.251807; Omówiona w wątku [bf:237460]; Białe kłaczki na owocniku pochodzą od wszędobylskich w tym okresie, w łęgu topolowym nasion topoli [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 237460 ;

ID 140 472 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Winiary, EF81; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 3 owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.262674 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

262674

ID 164 089 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Poznań, Fort 5a, pow. Poznański, woj. Wielkopolskie, BC98; data zbioru: 5 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, głóg), Na ziemi, Jeden owocnik; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy; uwagi: fot.333917; Jest to 3 gatunek smardzowatych znaleziony na tym forcie. [notatka: tak] [fotografie: tak];

333917

ID 165 481 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID96 819; lokalizacja: 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zarośla-wierzba,czeremcha,bez czarny, na ziemi, ponad 18 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.339639 fot.339640 fot.339641 fot.339642 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

339639
339640
339641
339642

ID 170 775 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: okolice Ujsoł, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG34; data zbioru: 12 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze asfaltowej na skraju świerkowego lasu wśród młodych wierzb, na ziemi w trawie i innej zielnej roślinności, trzy owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.361581 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

361581

ID 195 917 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF82; data zbioru: 24 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 5 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467063 fot.467064 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467063
467064

ID 195 935 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Witowice Dolne, gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki, woj. Małopolskie, EF94; data zbioru: 17 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju lasu łęgowego w lepiężnikach różowych, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Obszar Natura 2000 "Łososina"; fot.467090 fot.467091 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467090
467091

ID 195 941 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Pierzchów, gm. Gdów, pow. wielicki, woj. Małopolskie, EF72; data zbioru: 22 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 19 owocników w 3 miejscach oddalonych od siebie o kilka metrów; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467125 fot.467126 fot.467127 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467125
467126
467127

ID 196 029 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Szczawa, gm. Kamienica, pow. limanowski, woj. Małopolskie, EG12; data zbioru: 30 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi, wśród mchów i trawy, na ziemi, 1 uszkodzony owocnik (rozdeptany?); leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467690 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467690

ID 213 549 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Słostowice, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 20" N i 19st 27' 45,9" E], DE46; data zbioru: 12 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla wzdłuż drogi DK1 -osiki, wierzby, brzózki, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: owocnik; fot.559554; siedlisko; fot.559555 [notatka: nie] [fotografie: tak];

559554
559555

ID 213 615 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Widzów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 11 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głóg, jesion, na ziemi, w grupie kilkunastu owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.559901 [notatka: nie] [fotografie: tak];

559901

ID 236 578 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID96 819; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 30 mar 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczne zarośla -wierzba, czeremcha, bez czarny i inne, na ziemi, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.667267 fot.667268 fot.667269; 12 kwietnia natknąłem się tam na tylko jeden żywy owocnik; fot.667270 [notatka: nie] [fotografie: tak];

667267
667268
667269
667270

ID 237 692 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Zarzecze, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG23; data zbioru: 28 kwi 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W dzrewostanie i zarośłach liściastych o charakterze grądowym z dominacją graba., Na ziemi., Pojedynczo, w rozproszeniu, łącznie kilkadziesiąt owocników.; leg. det. Krzysztof Stawowczyk; eksykat: nie - gatunek œściśœle chroniony; uwagi: fot.671072 fot.671073 fot.671074 fot.671075 [notatka: nie] [fotografie: tak];

671072
671073
671074
671075

ID 280 599 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Gdańsk Letniewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 24 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec-rondo wysypane korą, kora, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; rev. Błażej Gierczyk 25 mar 2024; eksykat: BGF0011790; uwagi: fot.837932 fot.837933 [notatka: nie] [fotografie: tak];

837932
837933

ID 281 013 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 19 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.839592 fot.839593 fot.839594 fot.839595 [notatka: nie] [fotografie: tak];

839592
839593
839594
839595

ID 281 747 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Pabianice, Park Słowackiego, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 2 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na rabacie wyłożonej korą sosnową, z ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: nie; uwagi: fot.842363 [notatka: nie] [fotografie: tak];

842363

ID 282 233 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Poznań, Morasko, pow. Poznański, woj. Wielkopolska, BC98; data zbioru: 5 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary sad, drzewa liściaste w tym owocowe, Na ziemi, Pojedyńczo, 2 egzemplarze; leg. det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.844102 fot.844103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

844102
844103

ID 299 570 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 1 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 3 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na obrzeżach boru sosnowego, na ziemi, pod jabłoniami, ponad 20 owocników w dwóch nieodległych grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 26/JN/16.04.2019; uwagi: gr.1; fot.919283 fot.919284; gr.2; fot.919285 fot.919286 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919283
919284
919285
919286

ID 299 572 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 3 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas sródpolnych zadrzewień -osika, wierzba, brzoza, jabłoń, na ziemi, pod jabłonią, grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 22/JN/16.04.2019; uwagi: fot.919295 fot.919296; siedlisko; fot.919297 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919295
919296
919297

ID 299 573 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 3 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.919301 fot.919302 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919301
919302

ID 300 324 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 11 kwi 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.922418 fot.922419 fot.922420 [notatka: nie] [fotografie: tak];

922418
922419
922420

ID 313 532 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID299 570; lokalizacja: 1 km S od wsi Pudzików, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 21 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na obrzeżach boru sosnowego, na ziemi, pod jabłoniami, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.991570 fot.991571 fot.991572 [notatka: nie] [fotografie: tak];

991570
991571
991572

ID 331 334 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, 20m na zach.od ulicy Zawrotnej, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 21 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczała działka prywatna, czeremchy, wierzba iwa, tawlina, na ziemi, ściółka z liści wierzby i czeremchy, pojedynczo kilka owocników na pow.kilkunastu m2; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie chroniony; uwagi: niestety owocniki przemarzły lub wyschły,; Naparstniczka stożkowata; fot.1137997 fot.1137998 fot.1138000 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1137997
1137998
1138000

ID 344 391 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 3 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (topola osika, olsza, brzoza), w podszycie trochę głogu, na glebie, pojedynczo i po 2-3 na obszarze ok. 20-20m, masowo, ok. 150 szt.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Znalezione 27.4.2021 50 szt.!, 03.05.2021 - 150 szt. fot.1221333 fot.1221334 fot.1221335 fot.1221336 fot.1221337 fot.1221338 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1221333
1221334
1221335
1221336
1221337
1221338

ID 344 873 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 9 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg potoku Panna, na ziemi pośród roślinności zielnej (lepiężniki i in. oraz wierzby, 1 owocnik na ziemi; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1225049 fot.1225050 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1225049
1225050

ID 345 522 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID281 013; lokalizacja: Radomko, ul. Spacerowa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1229145 fot.1229146 fot.1229147; 9.05.2021; fot.1229148 fot.1229149 fot.1229150 fot.1229151 fot.1229152 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229145
1229146
1229147
1229148
1229149
1229150
1229151
1229152

ID 345 702 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID299 570; lokalizacja: 1 km S od wsi Pudzików; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na obrzeżach boru sosnowego, na ziemi, pod jabłonią, grupa co najmniej 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1231534 fot.1231535 fot.1231536 fot.1231537 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1231534
1231535
1231536
1231537

ID 345 703 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla w pobliżu Widawki, na ziemi, pod jabłonią, grupa 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.1231542 fot.1231543 fot.1231544 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1231542
1231543
1231544

ID 357 681 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID344 391; lokalizacja: Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 29 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu w typie łęgowym z Wb, Tp, Brz i głogiem, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1337266 fot.1337267 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1337266
1337267

ID 357 972 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID281 013; lokalizacja: Radomsko, ul. Spacerowa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 7 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1340195 fot.1340196 fot.1340197 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1340195
1340196
1340197

ID 367 545 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Zawieprzyce, pow. łęczyński, woj. lubelskie, FE19; data zbioru: 26 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony brzeg rzeki Wieprz (topola, olsza, jesion, czeremcha), na ziemi, wspólnie z Morchella semilibera, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Kozak; uwagi: fot.1426833 fot.1426834 [fotografie: tak];

1426833
1426834

ID 367 549 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID344 391; lokalizacja: Elbląg, Pd-Wsch skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 8 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Wb, Tp, Brz, Głg, na ziemi, przy głogach, ok. 10 owocników pojedynczo w jednym miejscu i ok. 10 w odległości kilkudziesięciu m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Zdjęcia z 8.04 pierwsze 2!, 16.04 kolejne 2! i 24.04 pozostałe!.; fot.1426859 fot.1426860 fot.1426861 fot.1426862 fot.1426863 fot.1426864 fot.1426865 fot.1426866 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426859
1426860
1426861
1426862
1426863
1426864
1426865
1426866

ID 367 551 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Elbląg, na zachód od ul. Sybiraków, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 20 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla liściaste na nieużytkach z przewagą głogu, na ziemi, wśród roślin zielnych i skąpej ściółki, ok. 10 owocników na obszarze kilku m. kw.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1426892 fot.1426893 fot.1426894 fot.1426895 fot.1426896 fot.1426897 fot.1426898 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426892
1426893
1426894
1426895
1426896
1426897
1426898

ID 367 552 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Elbląg, Pd-Zach podnóże Góry Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 26 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie liściaste z przewagą głogu, na ziemi, 4-5 owocników blisko siebie i ok. 10 owocników 400 m. dalej, w niewielkim rozproszeniu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Zdjęcia z 26.04.21 3 pierwsze! i z 7.05.21 pozostałe!; fot.1426905 fot.1426906 fot.1426907 fot.1426908 fot.1426909 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1426905
1426906
1426907
1426908
1426909

ID 367 636 oznaczenie: Verpa conica; lokalizacja: Mochle ul. Al. Kasztanowa 9, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 30 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne, Ziemia - wśród traw (ałycza, leszczyna,jeżyna), 2 owocniki; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.1428025 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1428025

ID 367 864 oznaczenie: Verpa conica; • potwierdzenie ID367 552; lokalizacja: Elbląg, Pd-Wsch. podnóże G. Chrobrego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB05; data zbioru: 27 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek luźno porośnięty głogiem i drzewami owocowymi, na ziemi pod głogami, 1 owocnik 27.04. (2 pierwsze foto) i 2 kolejne 2.05. 80 m. dalej; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: 2 stanowiska wystąpiły pomiędzy tymi z pierwotnego zgłoszenia; fot.1430246 fot.1430247 fot.1430248 fot.1430249 fot.1430250 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430246
1430247
1430248
1430249
1430250
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji