grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.52)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Verpa conica (O.F. Müll.) Sw.

naparstniczka stożkowata
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój; 21.08.2005 copyright © by Darek Karasiński
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój; 21.08.2005 copyright © by Darek Karasiński
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
pokrój
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Verpa conica (naparstniczka stożkowata)

opis

Verpa conica (naparstniczka stożkowata)
Owocnik zbudowany z główki i trzonka; 30 – 100 (130) mm wysokości. Główka oliwkowobrązowa do brązowej, miodowobrązowa; dzwonkowata, czapeczkowata, szerokostożkowata; gładka lub mniej lub bardziej grubo, nieregularnie jamkowata, bez wyraźnych żeber, są też formy drobniej i bardziej regularnie bruzdowane, na podobieństwo zwojów mózgu; 15 – 40 mm szerokości; główka przyrośnięta do trzonu jedynie na szczycie.

space

Miąższ kruchy, woskowaty, cienki. Zapach i smak słabe, przyjemne.

zarodniki

Zarodniki szeroko elipsoidalne, gładkie, hialinowe, 20 – 25 × 11 – 15 µm. Worki z ośmioma zarodnikami.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.52 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadka. Rośnie na podobnych stanowiskach co naparstniczka czeska (Verpa bohemica), w zaroślach nad ciekami wodnymi i w innych wilgotnych miejscach. Owocniki pojawiają się na początku wiosny, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach. Są bardzo krótkotrwałe.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.

Edible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080501.3.08 - Verpa conica (naparstniczka stożkowata); Bieszczady
080501-3
/Bieszczady/ #3