grzyby.pl
Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Morchellaceae » Morchella »
wyborny jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.56)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Morchella conica Pers.

smardz stożkowaty, Morel /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella conica (smardz stożkowaty)
01.05.2007, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Morchella conica (smardz stożkowaty)

owocnik

Morchella conica (smardz stożkowaty)
Owocnik 5 – 15 cm wysokości składa się z główki (2) 3 – 7 cm średnicy i trzonu. Główka wydłużona walcowato, zwykle tępo stożkowata; szarobrązowa, oliwkowobrązowa do czarniawej; wewnątrz pusta. Alweole wydłużone, ułożone dość regularnie w pionowych szeregach oddzielonych żeberkami; sposób przyrośnięcia główki do trzonu odróżnia ten gatunek od smardza wyniosłego (Morchella elata), główka jest przyrośnięta do trzonu z wyraźnym odsunięciem krawędzi główki od trzonu i zatokowatym wycięciem, co znacznie podkreśla wrażenie tego że trzon jest znacznie węższy od główki, trochę przypomina to układ główka-trzon u mitrówki półwolnej (Morchella gigas) (u tego gatunku główka jest przyrośnięta jedynie na szczycie), odsuniecie brzegu kapelusza od trzonu nie wygląda jednak tak okazale przy spojrzeniu od spodu główki.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnokremowy, żółtawy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 18 – 26 x 10 – 16 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 18 – 26 x 10 – 16 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.56 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow. Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.
Morchella conica (smardz stożkowaty)
Częstszy w górach, w dolinach potoków i cieków wodnych, często w towarzystwie lepiężników, w okresie ich kwitnienia i początku rozwoju liści. Wczesną wiosną, pojedynczo lub w grupach, w miejscach wilgotnych, na obrzeżach lasów, w zaroślach, w parkach, ogrodach, w miejscach świetlistych.

space

Osobliwością występowania tego gatunku jest to, że bardzo często pojawia się w założeniach ogrodowych - na sieczce z kory wysypanej pod krzewami, drzewami lub w innych aranżacjach ogrodowych. Pojawia się w ten sposób tylko w pierwszym lub drugim roku po wysypaniu okrywy, rzadko powtarza owocnikowanie w kolejnym roku i wtedy zwykle mniej licznie.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

space

uwagi

Gatunek tworzy owocniki dość zmienne w kształcie i zabarwieniu. Podobny, o stożkowatej główce smardz wyniosły (Morchella elata) ma większe owocniki o trzonie ±równym średnicy główki i w miejscu połączenia bez podwiniętej krawędzi główki.

space

Sporocarps are variable in size and shape. Simillar, with conic head, smardz wyniosły (Morchella elata) has bigger sporocarps with stipe of similar diameter as head and cap margin not distant bent from stipe in the point of connection.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070501.1.07 - Morchella conica (smardz stożkowaty); Bieszczady
070501-1
/Bieszczady/ #15