Tx: 690
grzyby.pl

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead [🔉 * ul·ma·ri·us]

bokownik wiązowy
Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner (1938) [🔉 * ul·ma·ri·um] · Pleurotus ulmarius (Bull.) Sowerby [🔉 * ul·ma·ri·us]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead [🔉 * ul·ma·ri·us]Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner (1938) [🔉 * ul·ma·ri·um] · Pleurotus ulmarius (Bull.) Sowerby [🔉 * ul·ma·ri·us](pl) bokownik wiązowy
ulmaria, -ae; ulmarius (lat., adj., f) — przymiotnik od lat. ulmus (wiąz) - "podobny do wiązu", "wiązówka" (chodzi o pewne podobieństwo liści - wiązówka błotna (Filipendula ulmaria));
· przymiotnik ulmarius - związany z wiązem, "wiązowy" (grzyb bokownik wiązowy (Hypsizygus ulmarius))
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334] (as: Lyophyllum ulmarium), Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Lyophyllum ulmarium), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455] (as: Lyophyllum ulmarium), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839] (as: Lyophyllum ulmarium), Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847] (as: Lyophyllum ulmarium), Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859] (as: Lyophyllum ulmarium), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:12 1 znaleziska Hypsizygus ulmarius (bokownik wiązowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 293809 363322 AB83 193258 AB94 114022 CA68 224947 CC92 319361 CE27 341243 CE39 295838 DA80 119551 148448 207637 207873 DB06 349145 351558 DC08 350541 DE45 227048 DE47 194481 207163 226582 255423 308030 DE57 123677 DE75 228455 EB60 336042 EC35 293832 FG21 256125 FG46 257857

ID 114 022 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką Bk, Md, Gb, Wz, na starej ranie w pniu debu, w grupie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: Bokownik wiązowy; fot.200836; omówiony w wątku: [bf:197649] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 197649 ;

ID 119 551 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Gdańsk ul.Smoluchowskiego, DA80; data zbioru: 16 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie buk,wiąz,robinia, w dziupli wiążu, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.212966 fot.212967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

212966
212967

ID 123 677 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: rez.''Kobiele Wielkie'',pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 19 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy, na pniu buka, dwie kępki po kilka owocników na wys.ok.3 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,w Stacji; uwagi: fot.223023; fot.223024; fot.223025 [notatka: nie] [fotografie: tak];

223023
223024
223025

ID 148 448 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; • potwierdzenie ID119 551; lokalizacja: Gdańsk ul.Smoluchowskiego, DA80; data zbioru: 7 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-raczej zdziczały park wiąz,klon,buk,sosna,robinia krzewy (otoczenie szpitala), w dziupli wiązu, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: powtórzenie stanowiska zgł. ID: 119551; fot.282458 fot.282459 [notatka: nie] [fotografie: tak];

282458
282459

ID 193 258 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB83; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cmentarz-park, kwatera z nasadzeniami głównie powojennymi - klony, brzozy, sosny, świerki, tuje, cisy i cyprysiki, dużo dorodnych okazów bluszczu, na obrośniętym bluszczem pniu starego Acer platanoides; drzewo jeszcze żywe, ale obumierające, dwa owocniki w wiązce, wyrastające na wys. ok. 1 m.; leg. det. Paula Probucka; eksykat: TAK, prześlę do kustosza bazy; uwagi: zdjęcia:; fot.453306 fot.453307 fot.453308 [notatka: nie] [fotografie: TAK, dołączone do zgłoszenia];

453306
453307
453308

ID 194 481 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: 0,5 km S, Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, przy drodze, na żywej olszy, 10 owocników w wiązce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/28.12.13; uwagi: 51st 7' 54,93" N ; 19st 37' 5,21" E; Zdjęcia w wątku [bf:449055] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 449055 ;

ID 207 163 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; • potwierdzenie ID194 481; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 19 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, przy drodze, na żywej olszy, kilkadziesiąt cm nad ziemią, kilka owocników w wiązce; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/11.12.12; uwagi: fot.526652 [notatka: nie] [fotografie: tak];

526652

ID 207 637 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; • potwierdzenie ID148 448; lokalizacja: Gdańsk ul.Smoluchowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 7 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały park wiąz,klon,buk,sosna,robinia krzewy (otoczenie szpitala), w dziupli wiązu, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.529116 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529116

ID 207 873 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Gdańsk, ul. Polanki 122 pow. Gdańsk woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 31 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: składowisko drewna zieleni miejskiej, Kłody wiązowe pochodzące prawdopodobnie z jednego drzewa,, na przekrojach poprzecznych kłód, po kilka do kilkunastu owocników.; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy; uwagi: fot.530374 fot.530375 fot.530376 fot.530377 fot.530378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530374
530375
530376
530377
530378

ID 224 947 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 6 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, martwa olsza czarna, cztery owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/26.11.13; uwagi: fot.606773 [notatka: tak Spis Grzybów TPK Gdańsk i najbliższych okolic] [fotografie: tak];

606773

ID 226 582 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; • potwierdzenie ID194 481; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 27 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, przy drodze, na żywej olszy, w uszkodzeniu pnia, wiązka 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.614513 fot.614514 fot.614515 [notatka: nie] [fotografie: tak];

614513
614514
614515

ID 227 048 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: 250 m E od Kol.Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 7,8" N i 19st 23' 10,8" E], DE45; data zbioru: 13 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na obumierającym wiązie, kilkanaście owocników w dwóch wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN,20/JN/28.12.13; uwagi: fot.616843 fot.616844 fot.616845 fot.616846 [notatka: nie] [fotografie: tak];

616843
616844
616845
616846

ID 228 455 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 1 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zaniedbany park z wieloma gatunkami drzew na stosunkowo małym obszarze, na pniu, w kępce; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131101/0001; uwagi: fot.624282 fot.624283 [notatka: nie] [fotografie: tak];

624282
624283

ID 255 423 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; • potwierdzenie ID194 481; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, przy drodze, na żywej olszy, w pionowej szczelinie, 11 owocników w dwóch wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.738358 fot.738359 fot.738360 fot.738361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

738358
738359
738360
738361

ID 256 125 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: okolice Olchowca (MPN szlak na Baranie), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 21 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszkami, na żywym buku, 4 owocniki w wiązce; leg. Anna Hreczka, det. potwierdzone mikroskopowo przez Waldemara Czerniawskiego; eksykat: BGF/BF/AH/140921/0001; uwagi: fot.741966 Hypsizygus ulmarius [notatka: nie] [fotografie: tak];

741966

ID 257 857 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: okolice Duszatyna, rezerwat Zwiezło (Jeziorka Duszatyńskie), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG46; data zbioru: 16 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z domieszką jodły i in., na powalonym buku, w wiązkach po kilka; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/141116/0001; uwagi: fot.749133 fot.749134 fot.749135 [fotografie: tak];

749133
749134
749135

ID 293 809 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Wiry, pow. poznański, woj. wielkopolskie; data zbioru: 7 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na żywym drewnie ,wierzba, w grupie,wiązka 6-7 sztuk; leg. Mariusz Janczewski, det. Piotr Krzyśka; uwagi: na przeciw kościoła we Wirach na starej wierzbie,na wysokości 3m fot.889612 [fotografie: tak];

889612

ID 293 832 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: miejscowość Leszno k.Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 30 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary park podworski, na żywym kasztanowcu, wiązka 3 sztuki; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdziła na podstawie zdjęć A.Hreczka; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:872221] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 872221 ;

ID 295 838 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: 800 m na NE od Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 27 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z olchą, wiazem, czeremcha, na powalonym wiazie, w miejscu dziupli po konarze, w wiązce; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.; fot.900508 fot.900509 fot.900510 fot.900511 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900508
900509
900510
900511

ID 308 030 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; • potwierdzenie ID194 481; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 21 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na żywej olszy, w uszkodzeniu pnia, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu i ID207163; uwagi: fot.958562 fot.958563 fot.958564 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958562
958563
958564

ID 319 361 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Czerniejewo, północny skraj leśnego parku przypałacowego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°26'28,3"N 17°29'20,5"E], CC92; data zbioru: 7 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, powalony wi±z, łącznie 5 owocników pojedynczo lub wiązka trzech owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003816; uwagi: powalone drzewo leżało częściowo w obrębie zadrzewienia, częściowo poza zadrzewieniem, na polu uprawnym; cz. 1 - w obrębie zadrzewienia; fot.1032878 fot.1032879; owocniki - pojedynczy; fot.1032880; potrójny; fot.1032881 fot.1032882 fot.1032883; cz. 2 - czę¶ć leż±ca poza zadrzewieniem; fot.1032884; owocnik; fot.1032885 fot.1032886 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032878
1032879
1032880
1032881
1032882
1032883
1032884
1032885
1032886

ID 336 042 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: 1,7 km SE, Gąski, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, EB60; data zbioru: 19 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: LMŚW, obszar referencyjny, na drewnie dość świeżo odłamanego konara bukowego pod starym bukiem, wiązka 4 sztuki; leg. det. Artur Jeżewski; eksykat: tak; uwagi: Trzon i kapelusz ścisłe, zapach mączno-ogórkowy, suchy w dotyku. Nadl. Stare Jabłonki, Leśn. Ostrowin, Obręb: 1, Oddział: 291, Wydzielenie: c -00. fot.1171650 fot.1171651 fot.1171652 fot.1171653 fot.1171654 fot.1171655 fot.1171656 fot.1171657 fot.1171658 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1171650
1171651
1171652
1171653
1171654
1171655
1171656
1171657
1171658

ID 341 243 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: 800 m na W od Lubczyny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 19 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna aleja akacji, lip i wiązów, na wiązie, w miejscu ściętego konara, 3 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Gmina Wieruszów.; fot.1199765 fot.1199766 [fotografie: tak];

1199765
1199766

ID 349 145 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'28.8"N 19°27'51.7"E], DB06; data zbioru: 11 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany bukowo-sosnowy z dodatkami, Na żywym pniu (chyba) buka, w głębokiej ranie, ponad 10 owocników w zwartej wiązce; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1260545]; Bokownik wiązowy [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1260545 ;

ID 350 541 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: las na zach. brzegu rzeki Wel, ok. 1,5km na pn od Lidzbarka, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC08; data zbioru: 18 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las na stromym nadrzecznym zboczu: sosna, grab, lipa, dąb, niżej także olcha, na omszałej kłodzie liściastej, przypuszczalnie dębowej lub olchowej, w dziurze po sęku, dwa owocniki, zrośnięte trzonami; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy; uwagi: fot.1270942 fot.1270943 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1270942
1270943

ID 351 558 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'35.6"N 19°28'45.4"E], DB06; data zbioru: 17 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na murszejącej kłodzie buka, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1277426] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1277426 ;

ID 363 322 oznaczenie: Hypsizygus ulmarius; lokalizacja: 50.054905, 20.057554, pow. krakowski, woj. malopolskie; data zbioru: 24 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las legow, wiaz, kilka sztuk; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wysle Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1388782 fot.1388783 [fotografie: tak];

1388782
1388783
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji