grzyby.pl

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead

bokownik wiązowy
Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner (1938) · Pleurotus ulmarius (Bull.) Sowerby Fuhr. Pilzk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypsizygus ulmarius (bokownik wiązowy)
Hypsizygus ulmarius (bokownik wiązowy)
Hypsizygus ulmarius (bokownik wiązowy)
Hypsizygus ulmarius (bokownik wiązowy)
Hypsizygus ulmarius (bokownik wiązowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nierzadki. W lasach, w parkach, na przydrożnych drzewach, na pniach, zwykle na żywych lub martwych wiązach, także na innych liściastych; sierpień-listopad.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#5
mirki2.081016-bf119551
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2912]
    Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead · synonimy: H. circinatus (Fr.) P. Karst. ss. Gulden 1964, H. tessulatus (Bull.) Singer, Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner, Pleurotus ulmarius (Bull.) Quél., Tricholoma ulmarium (Bull.) P. Karst.
    uwagi: wg IF H. circinatus i H. tessulatus to odrębne gatunki
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Lyophyllum ulmarium), Bujakiewicz 2001 (as: Lyophyllum ulmarium), Lisiewska i Marach 2002 (as: Lyophyllum ulmarium), Ławrynowicz 2001 (as: Lyophyllum ulmarium), Lisiewska 2004 (as: Lyophyllum ulmarium), Friedrich 2002 (as: Lyophyllum ulmarium), Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Szczepkowski i in. 2011a, Kujawa i in. 2016, Szczepkowski 2016 , Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2019a, Gierczyk i in. 2019b, Chachuła i in. 2019a, Kujawa i in. 2020, Chachuła 2020d, Chachuła i Fiedor 2020, Chachuła i in. 2021, Narkiewicz 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Hypsizygus ulmarius na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

363322 293809 AB-83 193258 AB-94 114022 CA-68 224947 CC-92 319361 CE-27 341243 CE-39 295838 DA-80 207637 207873 148448 119551 DB-06 349145 351558 DC-08 350541 DE-45 227048 DE-47 308030 226582 255423 194481 207163 DE-57 123677 DE-75 228455 EB-60 336042 EC-35 293832 FG-21 256125 FG-46 257857

ID114022 Hypsizygus ulmarius; Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, AB-94; 2008.09.06; dąbrowa z domieszką Bk, Md, Gb, Wz; na starej ranie w pniu debu w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Bokownik wiązowy
fot. 200836

omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/197649.html

ID119551 Hypsizygus ulmarius; Gdańsk ul.Smoluchowskiego, DA-80; 2008.09.16; Zadrzewienie buk,wiąz,robinia; w dziupli wiążu 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 212966 fot. 212967

ID123677 Hypsizygus ulmarius; rez.''Kobiele Wielkie'',pow.radomszczański, DE-57; 2008.10.19; las jodłowo-bukowy; na pniu buka dwie kępki po kilka owocników na wys.ok.3 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 223023.jpg

fot. 223024.jpg

fot. 223025.jpg

ID148448 (potwierdzenie 119551) Hypsizygus ulmarius; Gdańsk ul.Smoluchowskiego, DA-80; 2009.10.07; las mieszany-raczej zdziczały park wiąz,klon,buk,sosna,robinia krzewy (otoczenie szpitala); w dziupli wiązu 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: powtórzenie stanowiska zgł. ID: 119551
fot. 282458 fot. 282459

ID193258 Hypsizygus ulmarius; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 2011.10.16; cmentarz-park, kwatera z nasadzeniami głównie powojennymi - klony, brzozy, sosny, świerki, tuje, cisy i cyprysiki, dużo dorodnych okazów bluszczu; na obrośniętym bluszczem pniu starego Acer platanoides; drzewo jeszcze żywe, ale obumierające dwa owocniki w wiązce, wyrastające na wys. ok. 1 m.; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: TAK, prześlę do kustosza bazy, TAK, dołączone do zgłoszenia, notatka: nie
uwagi: zdjęcia:

fot. 453306 fot. 453307 fot. 453308

 ID194481  Hypsizygus ulmarius; 0,5 km S, Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2011.10.14; skraj lasu mieszanego, przy drodze; na żywej olszy 10 owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 19/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 54,93" N ; 19st 37' 5,21" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/449055.html

 ID207163  (potwierdzenie 194481) Hypsizygus ulmarius; 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2012.10.19; skraj lasu mieszanego, przy drodze; na żywej olszy, kilkadziesiąt cm nad ziemią kilka owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/11.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 526652

ID207637 (potwierdzenie 148448) Hypsizygus ulmarius; Gdańsk ul.Smoluchowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.11.07; zdziczały park wiąz,klon,buk,sosna,robinia krzewy (otoczenie szpitala); w dziupli wiązu dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529116

ID207873 Hypsizygus ulmarius; Gdańsk, ul. Polanki 122 pow. Gdańsk woj. pomorskie, DA-80; 2012.10.31; składowisko drewna zieleni miejskiej; Kłody wiązowe pochodzące prawdopodobnie z jednego drzewa, na przekrojach poprzecznych kłód, po kilka do kilkunastu owocników.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: tak, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 530374 fot. 530375 fot. 530376 fot. 530377 fot. 530378

 ID224947  Hypsizygus ulmarius; TPK Gdańsk Dolina Zagórskiej Strugi, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 2013.10.06; ols; martwa olsza czarna cztery owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/26.11.13, tak, notatka: tak Spis Grzybów TPK Gdańsk i najbliższych okolic
uwagi: fot. 606773

 ID226582  (potwierdzenie 194481) Hypsizygus ulmarius; 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.09.27; skraj lasu mieszanego, przy drodze; na żywej olszy, w uszkodzeniu pnia wiązka 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 614513 fot. 614514 fot. 614515

 ID227048  Hypsizygus ulmarius; 250 m E od Kol.Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.13; szpaler przydrożnych drzew; na obumierającym wiązie kilkanaście owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN,20/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 7,8" N i 19st 23' 10,8" E

fot. 616843 fot. 616844 fot. 616845 fot. 616846

 ID228455  Hypsizygus ulmarius; Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 2013.11.01; zaniedbany park z wieloma gatunkami drzew na stosunkowo małym obszarze; na pniu w kępce; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131101/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 624282 fot. 624283

 ID255423  (potwierdzenie 194481) Hypsizygus ulmarius; 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2014.09.14; skraj lasu mieszanego, przy drodze; na żywej olszy, w pionowej szczelinie 11 owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738358 fot. 738359 fot. 738360 fot. 738361

 ID256125  Hypsizygus ulmarius; okolice Olchowca (MPN szlak na Baranie), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2014.09.21; las bukowy z domieszkami; na żywym buku 4 owocniki w wiązce; leg. Anna Hreczka; det. potwierdzone mikroskopowo przez Waldemara Czerniawskiego; eksykat: BGF/BF/AH/140921/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741966 Hypsizygus ulmarius

 ID257857  Hypsizygus ulmarius; okolice Duszatyna, rezerwat Zwiezło (Jeziorka Duszatyńskie), pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-46; 2014.11.16; las głównie bukowy z domieszką jodły i in.; na powalonym buku w wiązkach po kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/141116/0001, tak
uwagi: fot. 749133 fot. 749134 fot. 749135

ID293809 Hypsizygus ulmarius; Wiry, pow. poznański, woj. wielkopolskie; 2016.11.07; ; na żywym drewnie ,wierzba w grupie,wiązka 6-7 sztuk; leg. Mariusz Janczewski; det. Piotr Krzyśka; , tak
uwagi: na przeciw kościoła we Wirach na starej wierzbie,na wysokości 3mfot. 889612

ID293832 Hypsizygus ulmarius; miejscowość Leszno k.Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.08.30; stary park podworski; na żywym kasztanowcu wiązka 3 sztuki; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski,potwierdziła na podstawie zdjęć A.Hreczka; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/872221.html

ID295838 Hypsizygus ulmarius; 800 m na NE od Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2016.10.27; las olchowy, z olchą, wiazem, czeremcha; na powalonym wiazie, w miejscu dziupli po konarze w wiązce; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.
fot. 900508 fot. 900509 fot. 900510 fot. 900511

 ID308030  (potwierdzenie 194481) Hypsizygus ulmarius; 0,5 km S od wsi Klizin, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2017.10.21; skraj lasu mieszanego; na żywej olszy, w uszkodzeniu pnia dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu i ID207163, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 958562 fot. 958563 fot. 958564

 ID319361  Hypsizygus ulmarius; Czerniejewo, północny skraj leśnego parku przypałacowego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2017.10.07; las liściasty; powalony wi±z łącznie 5 owocników pojedynczo lub wiązka trzech owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003816, tak, notatka: nie
uwagi: 52°26'28,3"N 17°29'20,5"E
powalone drzewo leżało częściowo w obrębie zadrzewienia, częściowo poza zadrzewieniem, na polu uprawnym
cz. 1 - w obrębie zadrzewienia
fot. 1032878 fot. 1032879
owocniki - pojedynczy
fot. 1032880
potrójny
fot. 1032881fot. 1032882fot. 1032883
cz. 2 - czę¶ć leż±ca poza zadrzewieniem
fot. 1032884
owocnik
fot. 1032885 fot. 1032886

ID336042 Hypsizygus ulmarius; 1,7 km SE, Gąski, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, EB-60; 2020.09.19; LMŚW, obszar referencyjny; na drewnie dość świeżo odłamanego konara bukowego pod starym bukiem wiązka 4 sztuki; leg. Artur Jeżewski; det. Artur Jeżewski; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Trzon i kapelusz ścisłe, zapach mączno-ogórkowy, suchy w dotyku. Nadl. Stare Jabłonki, Leśn. Ostrowin, Obręb: 1, Oddział: 291, Wydzielenie: c -00.fot. 1171650fot. 1171651fot. 1171652fot. 1171653fot. 1171654fot. 1171655fot. 1171656fot. 1171657fot. 1171658

ID341243 Hypsizygus ulmarius; 800 m na W od Lubczyny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2020.10.19; śródpolna aleja akacji, lip i wiązów; na wiązie, w miejscu ściętego konara 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak
uwagi: Gmina Wieruszów.
fot. 1199765 fot. 1199766

ID349145 Hypsizygus ulmarius; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.11; Las mieszany bukowo-sosnowy z dodatkami; Na żywym pniu (chyba) buka, w głębokiej ranie ponad 10 owocników w zwartej wiązce; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński, Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'28.8"N 19°27'51.7"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1260545.html
Bokownik wiązowy

ID350541 Hypsizygus ulmarius; las na zach. brzegu rzeki Wel, ok. 1,5km na pn od Lidzbarka, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-08; 2021.09.18; las na stromym nadrzecznym zboczu: sosna, grab, lipa, dąb, niżej także olcha; na omszałej kłodzie liściastej, przypuszczalnie dębowej lub olchowej, w dziurze po sęku dwa owocniki, zrośnięte trzonami; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1270942fot. 1270943

ID351558 Hypsizygus ulmarius; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.10.17; Buczyna; na murszejącej kłodzie buka 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'35.6"N 19°28'45.4"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1277426.html

ID363322 Hypsizygus ulmarius; 50.054905, 20.057554, pow. krakowski, woj. malopolskie; 24.10.2022; las legow; wiaz kilka sztuk; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wysle Błażejowi Gierczykowi, tak
uwagi: fot. 1388782 fot. 1388783

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji