grzyby.pl
niejadalnyjadalnydopuszczony do obrotu

Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm.

lejkówka zielonawa lejkówka wonna
Clitocybe odora (lejkówka zielonawa)
grupa owocników w buczynie; 06.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, młody szaroniebieski, zielonkawoniebieski lub zielonkawy, szybko płowieje w kierunku szarawego i białawego, suche kapelusze są bledsze; średnicy (30)40 – 80 mm, początkowo wypukły, potem płaski, w końcu wklęsły z uwypukleniem w centrum; powierzchnia gładka, sucha; brzeg podwinięty, u starszych egzemplarzy płatowato falisty.

space

Trzon barwy kapelusza ale jaśniejszy; dość krótki, (30)40 – 70 (80) x 5 – 10 (12) mm, ku dołowi zwężony (czasem podstawa rozdęta), na starość pusty; powierzchnia gładka; u nasady z obfitą białą grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, young grey-blue, greenish-blue or greeninsh, older fading towards greyish and whitish, dry caps are paler; (30)40 – 80 mm in diameter, initially convex, later plane, finally concave and somewhat umbilicate; surface smooth, dry; margin incurved, in older specimens strongly undulating.

space

Stipe Concolourous with the cap but lighter; quite short, (30)40 – 70 (80) x 5 – 10 (12) mm, tapered towards the base (sometimes the base enlarged), at maturity hollow; surface smooth; with profuse white basal mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 7 – 9 x 4 – 5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 7 – 9 x 4 – 5 µm.

występowanie

Pospolity gatunek. Owocniki wyrastają od sierpnia do końca grudnia w grupach po kilka, w lasach liściastych (częsty w buczynach) i iglastych.

Common. Summer-late fall, in groups of few in deciduous (common in beech forests) and coniferous forests.

wartość

Nie jest trująca, lecz z uwagi na zbyt intensywny anyżkowy zapach i niewielkie wymiary nie jest warta zachodu.

Not toxic, but because of strong anise odour and small size could not be eaten.

uwagi

Dzięki swojemu zapachowi połączonemu z nietypową barwą niemożliwa do pomylenia.

space

Thanks to its odour and unique colour cannot be mistaken.

space