grzyby.pl
jadalnydopuszczony do obrotu

Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito & S. Imai (1933)

łuskwiak nameko (potocznie: Nameko /en/)
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak podlaski (Pholiota mixta)łuskwiak dwubarwny (Pholiota spumosa)

opis

Kapelusz brązowo-żółty; powierzchnia śluzowata.

występowanie

Rośnie w wiązkach, na drewnie drzew liściastych.

wartość

Grzyb jadalny, dopuszczony do obrotu i przetwórstwa na terenie Polski. W Polsce w stanie dzikim nie występuje. Podstawowy grzyb uprawny (zaraz po twardziaku japońskim (Shi-Take) (Lentinula edodes)) w Japonii i w Chinach. W Polsce jego uprawa jest prowadzona eksperymentalnie, na niewielką skalę.