grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.63 i III.9)
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

żagiew wielogłowa, żagiew okółkowa
Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Jul. · Grifola umbellata (Pers. ex Fr.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
20.08.2008, Gdańsk; copyright © by Włodzimierz Chojnacki
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
sklerota
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)

opis

Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Owocnik jednoroczny, krzaczkowato rozgałęziony, pokaźny, do 500 mm średnicy i do kilku kg wagi. Rozgałęzienia zakończone kilkudziesięcioma do ponad stu kapeluszami średnicy 10 – 40 mm; kapelusz w białawy, słomkowożółty, jasnoochrowy, brudnocielisty, z szarymi włókienkami; płaski, w środku wklęsły; powierzchnia z drobnymi łuseczkami; brzeg cienki, podwinięty, pofalowany.

space

Pory białawe do słomkowożółtych, kanciaste, jedna na mm lub drobniejsze.Rurki krótkie, 1 – 1.5 mm długości, słomkowożółte, daleko zbiegające na trzon.

space

Sporocarp annual, coralloid, quite large, up to 500 mm in diameter and weighing up to several kilo. Branches end with several dozen to over a hundred pilei 10 – 40 mm in diameter; whitish, straw-coloured, light ochre, dingy flesh-coloured, with gray fibrils; plane, centrally depressed; surface with tiny scales; margin thin, incurved, undulating.

space

Pores whitish o straw-coloured, polygonal, one per 1 mm or smaller.Tubes short, 1 – 1.5 mm long, straw-coloured, strongly decurrent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 7 – 10 x 3 – 4 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, 7 – 10 x 3 – 4 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.63 i III.9 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą; za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocników.
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na korzeniach żywych drzew liściastych i przy pniakach, zwykle dębów ale też i buka, klonu, grabu, w pobliżu pnia ale z ziemi. W tym samym miejscu owocuje przez wiele lat.
Owocnik wyrasta z nieregularnie rozgałęzionej, czarnobrązowej skleroty, umieszczonej płytko pod ziemią i przyrośniętej do korzeni drzewa.

space

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

W Polsce podlega ochronie częściowej (od 2014r.). Dopuszczalny jest, za stosownym zezwoleniem, "ręczny zbiór owocników".

space

space

uwagi

Jest to gatunek o charakterystycznym wyglądzie i przez to łatwy do oznaczenia. Należy jedynie zwrócić uwagę na żagwicę listkowatą (Grifola frondosa) której rurki i kapelusz przy ucisku nie czernieją a poszczególne kapelusze wychodzą z wielokrotnie rozgałęzionego trzonu.

Species with a characteristic stature and easily distinguished.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080820.110167.wch - Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa); Gdańsk
080820-110167
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/ #5
znalezisko 20070611.83028.zo - Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa); okolice Buska-Zdrój
070611-83028
leg. Zbigniew Oziębło
/okolice Buska-Zdrój/ #7
znalezisko 20060705.1.za - Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
060705-1
leg. Zygmunt Augustowski #28