Tx: 1632
grzyby.pl

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

żagiew wielogłowa, żagiew okółkowa
Dendropolyporus umbellatus (Pers.: Fr.) Jul. · Grifola umbellata (Pers. ex Fr.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
sklerota
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)

opis

Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Owocnik jednoroczny, krzaczkowato rozgałęziony, pokaźny, do 500 mm średnicy i do kilku kg wagi. Rozgałęzienia zakończone kilkudziesięcioma do ponad stu kapeluszami średnicy 10-40 mm; kapelusz w białawy, słomkowożółty, jasnoochrowy, brudnocielisty, z szarymi włókienkami; płaski, w środku wklęsły; powierzchnia z drobnymi łuseczkami; brzeg cienki, podwinięty, pofalowany.

space

Pory białawe do słomkowożółtych, kanciaste, jedna na mm lub drobniejsze.Rurki krótkie, 1-1.5 mm długości, słomkowożółte, daleko zbiegające na trzon.

space

Sporocarp annual, coralloid, quite large, up to 500 mm in diameter and weighing up to several kilo. Branches end with several dozen to over a hundred pilei 10-40 mm in diameter; whitish, straw-coloured, light ochre, dingy flesh-coloured, with gray fibrils; plane, centrally depressed; surface with tiny scales; margin thin, incurved, undulating.

space

Pores whitish o straw-coloured, polygonal, one per 1 mm or smaller.Tubes short, 1-1.5 mm long, straw-coloured, strongly decurrent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, gładkie, bezbarwne, 7-10 x 3-4 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, smooth, hyaline, 7-10 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.63 i III.9 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą; za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocników.
Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa)
Rzadki. Owocniki wyrastają od lata do jesieni na korzeniach żywych drzew liściastych i przy pniakach, zwykle dębów ale też i buka, klonu, grabu, w pobliżu pnia ale z ziemi. W tym samym miejscu owocuje przez wiele lat.
Owocnik wyrasta z nieregularnie rozgałęzionej, czarnobrązowej skleroty, umieszczonej płytko pod ziemią i przyrośniętej do korzeni drzewa.

space

Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
W Polsce podlega ochronie częściowej (od 2014r.). Dopuszczalny jest, za stosownym zezwoleniem, "ręczny zbiór owocników".

space

space

Jest to gatunek o charakterystycznym wyglądzie i przez to łatwy do oznaczenia. Należy jedynie zwrócić uwagę na żagwicę listkowatą (Grifola frondosa) której rurki i kapelusz przy ucisku nie czernieją a poszczególne kapelusze wychodzą z wielokrotnie rozgałęzionego trzonu.
Species with a characteristic stature and easily distinguished.

wybrane okazy · selected collections

#5
wch.080820-110167
leg. Włodzimierz Chojnacki
/Gdańsk/
#7
zo.070611-83028
leg. Zbigniew Oziębło
/okolice Buska-Zdrój/
#28
za.060705-1
leg. Zygmunt Augustowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Godzik & Piechnik (2019)[1512]Godzik & Piechnik (2019) Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego.[1512], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Gumińska & Wojewoda (2004)[1539]Gumińska & Wojewoda (2004) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII.[1539], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Grifola umbellata i Polyporus umbellatus), Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Kozik (2004)[1700]Kozik (2004) Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. w Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa).[1700], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: Grifola umbellata), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Szczepkowski (2020)[2322]Szczepkowski (2020) Żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.[2322], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Polyporus umbellatus (żagiew wielogłowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB01 186706 CA68 218834 CA69 172407 CA89 287993 CA97 69813 CE78 24154 DA80 109259 110167 358850 DB06 360040 DE95 227715 EB19 72746 ED39 367174 369943 ED44 371070 EE34 227704 EF14 83028 EF95 347402 EG09 27030 36166 FE56 332360 FE85 137690 FG23 369724 GC02 196491 GE64 71505

ID 24 154 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE78; data zbioru: 18 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy z domieszkami, u podstawy żywego buka, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak; uwagi: fot.24038 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24038

ID 27 030 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Dzielec, woj. podkarpackie, pow. Jasło, gm. Cieklin, północne stoki Ruskiej Góry, EG09; data zbioru: 15 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - jodła i buk, domieszka grabu, na ziemi wśród ściółki - na korzeniach bukowego pniaka, podłoże gliniaste średnio wilgotne, pojedynczo; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Żagiew wielogłowa [okółkowa]; [Snowarski: fotografia nieskutecznie załączona] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 36 166 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Dzielec, woj. podkarpackie, pow. Jasło, północne stoki Cieklinki, EG09; data zbioru: 5 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo - bukowy z domieszką grabu, na korzeniach buków i pniaków bukowych, 3 stanowiska w lesie, owocniki od b. młodych do dojrzałych, grupami lub pojedynczo, odpowiednio 5, 18 i 1 owocnik; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Żagiew wielogłowa okółkowa!; fot.43184 fot.43185 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

43184
43185

ID 69 813 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Ostrzycki Las Rezerwat, CA97; data zbioru: 24 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,jodła,świerk,modrzew,brzoza,sosna,dąb, Na ziemi oderwany od substratu, Jeden owocnik zdewastowany przez robactwo i ślimaki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.103810 fot.103811 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

103810
103811

ID 71 505 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Wojsławice powiat chełmski, GE64; data zbioru: 20 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowy, Na ziemi, w grupach 5 owocników; leg. det. Marek Zajdek; eksykat: nie; uwagi: okoliczna ludność zbiera go do konsumpcji; fot.107602 fot.107603 fot.107604 fot.107605 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

107602
107603
107604
107605

ID 72 746 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Około 2 km na N-E od miejscowości Pożarki, powiat Kętrzyn, warm-maz., EB19; data zbioru: 14 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowo-brzozowy, na ziemi w poblizu grabów, dwa osobniki; leg. Przemysław Król, det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.110169 fot.110170 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110169
110170

ID 83 028 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Kameduły, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 11 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, nieopodal graby i pojedyncze dęby, ziemia, jeden owocnik o długości 46 cm; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.133473 fot.133474 fot.133475 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

133473
133474
133475

ID 109 259 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na korzeniach buka???, jedna kępa; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.189584 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

189584

ID 110 167 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 450 m na W od N krańca ul. Góralskiej, oddz.142., DA80; data zbioru: 20 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna pomorska, drzewostan czysto bukowy, w runie głównie marzanka wonna i szczawik zajęczy., Na ziemi ok. 1,5 m od starego buka., Jeden owocnik i ślady po dwóch innych w odległości ok 1 m.; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.191631 fot.191632 fot.191633 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191631
191632
191633

ID 137 690 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: Kąkolówka koło Błażowej woj, Podkarpackie, FE85; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy, Owocniki rosły pod bukami, na ziemi - zapewne na korzeniach, ok 9 owocników w promieniu ok 3 metrów; leg. det. Sławek Nowak; eksykat: 12.07.2009 Mójka; uwagi: Owocniki rosły na grzbiecie pagórka.; fot.254448 fot.254449 fot.254450 fot.254451 fot.254452 fot.254453 fot.254454 fot.254455 [notatka: nie] [fotografie: tak];

254448
254449
254450
254451
254452
254453
254454
254455

ID 172 407 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: gdynia, pow. gdynia, woj. pomorskie, CA69; data zbioru: 1 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. michał prusiński; eksykat: tak; uwagi: fot.367222 fot.367223 fot.367224 fot.367225 fot.367226 [notatka: nie] [fotografie: tak];

367222
367223
367224
367225
367226

ID 186 706 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: 1500 m S Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 19 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi pod bukami, dwa owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.414640 fot.414641 fot.414642 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

414640
414641
414642

ID 196 491 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: około 5,5 km na NE od Supraśla (zwarty kompleks leśny), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 23 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las mieszany, na ziemi wokół potężnego pnia, pochodzenie nieznane, kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: Więcej zdjęć w [bf:415839]; fot.469959 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 415839 ;

ID 218 834 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 11 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab.olsza, ziemia, pięć kęp owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.583609 fot.583610 [notatka: nie] [fotografie: tak];

583609
583610

ID 227 704 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: Stara Góra k. Stąporkowa, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE34; data zbioru: 18 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.620066 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620066

ID 227 715 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: Złoty Potok, Ostoja Złotopotocka, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 14 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszkami, grab, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.620117 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620117

ID 287 993 oznaczenie: Dendropolyporus umbellatus; lokalizacja: TPK Gdańsk Leśn. Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 18 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, ziemia, jeden owocnik; leg. W. Chojnacki, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, w Stacji; uwagi: fot.864317 [notatka: nie] [fotografie: tak];

864317

ID 332 360 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Sobieszczany, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE56; data zbioru: 19 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las dębowy, z ziemi, cztery owocniki; leg. Sylwia Baran, det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.1145228 [fotografie: tak];

1145228

ID 347 402 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Gródek nad Dunajcem, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EF95; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las świerkowy, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.1248687 fot.1248688 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1248687
1248688

ID 358 850 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Gdańsk, Dolina Samborowo, Trójmiejski PK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 1 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica grądu i olsu, lipa, jawor, buk, świerk, grab, ziemia (pozornie), 3 okazałe owocniki, jeden w fazie początkowej rozwoju; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: NIE chroniony; uwagi: [bf:33] "Wielogłowa z Samborowa" fot.1349222 fot.1349223 fot.1349224 fot.1349225 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 33 ;

ID 360 040 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 200m. NNE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'50.2"N 19°28'37.0"E], DB06; data zbioru: 13 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica grądu (Gb-Db-Bk) i buczyny, pozornie na ziemi, 1 owocnik średniej wielkości; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: wątek: [bf:1361554] [notatka: nie] [fotografie: Tak, w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1361554 ;

ID 367 174 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Stara Wieś, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 19 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z udziałem dęba,graba,topoli,klonu, na korzeniu dęba, jeden owocnik; leg. Magdalena Mularczyk, det. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną; uwagi: Obserwacja stanowiska prowadzona jest od sześciu lat,owocniki pojawiaja sie co roku w różnych ilościach,od jednego do pięciu fot.1422746 fot.1422747 fot.1422748 fot.1422749 fot.1422750 fot.1422751 fot.1422752 fot.1422753 fot.1422754 fot.1422755 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422746
1422747
1422748
1422749
1422750
1422751
1422752
1422753
1422754
1422755

ID 369 724 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: 1 km na południe od Rymanowa Zdroju, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG23; data zbioru: 9 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Miejsce zacienione, najbliżej jodły, trochę dalej klon i dąb, ze skleroty w ziemi, w grupie 15 owocników; leg. det. Janusz Słowiński; eksykat: nie, chroniony; uwagi: fot.1452837 fot.1452838 fot.1452839 fot.1452840 fot.1452841 [notatka: [bf:1452811]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1452811 ;

ID 369 943 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: Rezerwat Grady Celestynowskie, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED39; data zbioru: 30 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-debowy z domieszka brzozy,topoli, na korzeniach karpy dębowej, jeden owocnik; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Magdalena MularczykRezw; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie; uwagi: fot.1456287 fot.1456288 fot.1456289 [fotografie: tak];

1456287
1456288
1456289

ID 371 070 oznaczenie: Polyporus umbellatus; lokalizacja: ok 1,4 km na W od Pieński Zarębskie,Skulski Las, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED44; data zbioru: 27 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo grabowy z domieszką topoli,brzozy i sosny, na korzeniach grabów ze skleroty, osiem owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1468652 fot.1468653 fot.1468654 fot.1468655 fot.1468656 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1468652
1468653
1468654
1468655
1468656
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji