opis

Owocniki bardzo zróżnicowanego kształtu i wielkości. Przeważnie szaro lub brązowo zabarwione, niewielkie, nie rzucające się w oczy. Trzon bez pochwy i pierścienia. Blaszki nie są wolne, co najwyżej wycięte lub w różny sposób przyrośnięte, dojrzałe zwykle z różowym odcieniem nadanym im przez dojrzałe zarodniki . Zarodniki są różowe, o kształcie wielobocznym. Wysyp zarodników w różnych odcieniach różu.

występowanie

Grzyby przeważnie saprotroficzne, nieliczne mikoryzowe. Zdecydowana większość wyrasta na ziemi, często na terenach trawiastych poza lasami, nieliczne wyrastają na drewnie.

space

wartość

Wśród wieruszek znajdują się gatunki trujące i jadalne. Z uwagi na trudności w identyfikacji nie poleca się zbierania do celów kulinarnych.

Owocniki pokroju gąska (Tricholoma). Kapelusz w młodości podwinięty, półkulisty potem rozpostarty, często nieregularny. Blaszki zwykle wycięte, rzadko zbiegające. Trzon dość mocny.

Kapelusz niebieski do fioletowego, gładki i nagi.

nitidum

madidum

Kapelusz szarobrązowy, purpurowobrązowy, nie jest higrofaniczny.

porphyrophaeum

jubatum

k. i t. brązowe, pow. k. łuseczkowato-włókienkowata

space

sinuatum

Kapelusz jasnobrązowy, szarobrązowy, rdzawobrązowy, słabiej lub silniej higrofaniczny.

Owocują wiosną (marzec-czerwiec)

Zapach i smak przypominający mąkę.

clypeatum

aprile

Kapelusz rogowo-, rdzawo-, żółtobrązowy; silnie higrofaniczny. Brzeg prześwitująco prążkowany. Trzon 4-13 mm śr, szarobrązowy, szybko pusty w środku.

space

pod Ulmus, Carpinus i innymi

saundersii

saepium

Zapach i smak nie przypominają mąki

vernum

Owocują latem i jesienią.

Trzon biały. Kapelusz jasny. Blaszki białawe.

rhodopolium

lividoalbum

sericatum

majaloides

Trzon szarobrązowy, srebrzystoszary. Kapelusz ciemny. Blaszki brązowawe.

sericeum

cordae

Kapelusz białawy

niphoides

prunuloides

Grzyby zwykle pokroju grzybówka (Mycena). Kapelusz higrofaniczny, wilgotny prześwitująco - prążkowany, normalnie sklepiony, z garbkiem, rzadziej z zagłębionym centrum. Powierzchnia gładka lub b. delikatnie i jedynie w centrum włókienkowata.Brzeg kapelusza u dojrzałych owocników nie jest podwinięty. Blaszki przyrośnięte do wolnych. Trzon cienki, zwykle chrząstkowaty; powierzchnia gładka i w różnym stopniu oprószona.

Żółty kapelusz

pleopodium

Kapelusz brązowy do żółtobrązowego

cetratum

mammosum

hirtipes

papillatum

conferendum

Małe i średnie owocniki o niebieskawym lub szarawym zabarwieniu. Kapelusz skórzasty do cienkomięsistego, o podwiniętym brzegu, potem z zapadniętym środkiem kapelusza, powierzchnia mniej lub bardziej pokryta łuseczkami. Blaszki wycięte do wąsko przyrośniętych, białawe, różowe, szarawe, niebieskawe. Trzon cienki, długi, łamliwy, pusty w środku. Rosną latem na pastwiskach i terenach trawiastych.

lampropum

chalybatum

serrulatum

euchroum

sericellum

incanum

Kapelusz skórzasty do cienkomięsistego, z zapadniętym środkiem. Blaszki wyraźnie zbiegające (różnią się tym od Leptonia), białawe następnie mięsnoróżowe. Trzon kruchy, pusty, u góry rozszerzony. Wyrastają głównie na terenach trawiastych.

sericeonitidum

parkensis

sericellum

Kapelusz cienkomięsisty, filcowaty, ekscentryczny do bocznie przyrośniętego. Blaszki mniej lub bardziej zbiegające. Trzon bardzo krótki, zanikający.

byssisedum

parasiticum

Owocniki o pokroju grzybówka (Mycena), z silnie włókienkowato-łuseczkowatą powierzchnia kapelusza (w czym przypominają owocniki strzępiak (Inocybe)), nie higrofaniczne, zwykle bez prześwitująco-prązkowanego kapelusza; blaszki często bardzo ciemno szarobrązowe; trzon często z enkrustowanymi włoskami; skórka kapelusza z enkrustowanymi strzępkami z przegrodami; bez sprzążek; cheilocystydy jeśli obecne to cylindryczne lub maczugowate, często enkrustowane.

dysthaloides

kapelusz ciemnobrązowy do czarnobrązowego, szarobrązowy, czasem ze słabym winno-czerwonym odcieniem; powierzchnia drobno włóknisto-łuseczkowata, z wiekiem z uniesionymi łuseczkami; 3-15(20) mm średnicy

space

strigosissimum

dysthales

hirtum

versatile

arenosum

indutum