grzyby.pl

Entoloma

dzwonkówka, wieruszka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma ventricosum
Entoloma ventricosum
E. calthionis
Entoloma ortonii
Entoloma ortonii
E. cinereo-opacum
objaśnienie skrótów

opis

Owocniki bardzo zróżnicowanego kształtu i wielkości. Przeważnie szaro lub brązowo zabarwione, niewielkie, nie rzucające się w oczy. Trzon bez pochwy i pierścienia. Blaszki nie są wolne, co najwyżej wycięte lub w różny sposób przyrośnięte, dojrzałe zwykle z różowym odcieniem nadanym im przez dojrzałe zarodniki . Zarodniki są różowe, o kształcie wielobocznym. Wysyp zarodników w różnych odcieniach różu.Owocniki bardzo zróżnicowanego kształtu i wielkości. Przeważnie szaro lub brązowo zabarwione, niewielkie, nie rzucające się w oczy. Trzon bez pochwy i pierścienia. Blaszki nie są wolne, co najwyżej wycięte lub w różny sposób przyrośnięte, dojrzałe zwykle z różowym odcieniem nadanym im przez dojrzałe zarodniki . Zarodniki są różowe, o kształcie wielobocznym. Wysyp zarodników w różnych odcieniach różu.

występowanie

Grzyby przeważnie saprotroficzne, nieliczne mikoryzowe. Zdecydowana większość wyrasta na ziemi, często na terenach trawiastych poza lasami, nieliczne wyrastają na drewnie.

Rodzaj ten wyróżnia się pod mikroskopem wielobocznymi, a w przekroju optycznym wielokątnymi, zarodnikami. Oznaczanie bez sprawdzania cech mikroskopowych jest zwykle nieskuteczne z uwagi na olbrzymią liczbę gatunków podobnych do siebie makroskopowo.Grzyby przeważnie saprotroficzne, nieliczne mikoryzowe. Zdecydowana większość wyrasta na ziemi, często na terenach trawiastych poza lasami, nieliczne wyrastają na drewnie.

space

jadalne czy trujące?

Wśród wieruszek znajdują się gatunki trujące i jadalne. Z uwagi na trudności w identyfikacji nie poleca się zbierania do celów kulinarnych.Wśród wieruszek znajdują się gatunki trujące i jadalne. Z uwagi na trudności w identyfikacji nie poleca się zbierania do celów kulinarnych.