występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2285]
    Entoloma inusitatum Noordel., Enderle & H. Lammers · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Gierczyk i in. 2009, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020

znaleziska Entoloma inusitatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 297024 DE-78 343077

ID297024 Entoloma inusitatum; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.06.28; Dróżka w lesie liściastym z dom. sosny. 20 metrów od zabudowań.; Na ziemi. Pod dębem, akacją, jesionem, wiązem i bzem czarnym. Pojedynczo i w grupkach, około 50 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Omówione na: Bio-forum
fot. 906782 fot. 906783 fot. 906784 fot. 906785

 ID343077  Entoloma inusitatum; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.09.08; podmokły las liściasty: grab, olcha, brzoza; wyschnięte bagno; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006253, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1210987 fot. 1210988

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji