grzyby.pl

Entoloma inusitatum Noordel., Enderle et H. Lammers

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka drobnoowocnikowa (Entoloma speculum)dzwonkówka infułowata (Entoloma infula)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]