takson nie ujęty w czekliście

Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel.