grzyby.pl

Entoloma lividoalbum (Kühner et Romagn.) Kubicka

dzwonkówka białobeżowa
Rhodophyllus lividoalbus Kühner et Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka szarobrązowa (Entoloma lampropus)Entoloma majaloides
Entoloma lividoalbum (dzwonkówka białobeżowa)
w kręgu, licznie, pod grabami/dębami; 29.07.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Entoloma lividoalbum (dzwonkówka białobeżowa)
w kręgu, licznie, pod grabami/dębami

owocnik

Entoloma lividoalbum (dzwonkówka białobeżowa)
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny umiarkowanie ciemnożółtawobrązowy do szarobrązowego, z niewyraźnie prześwitującymi blaszkami, słabo lepki, suchy jaśniejszy szarobrązowy do żółtobrązowego, wysycha w plamach lub strefach poczynając od centrum; 30-100 (130) mm średnicy, młody tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego, centrum ze słabym garbkiem lub zagłębieniem; powierzchnia gładka, matowa, drobno oprószona (szczególnie w centrum) u młodych owocników, z wiekiem jedwabiście lśniąca; brzeg podgięty, gdy wilgotny to blaszki prześwitują, ostry, z wiekiem może być popękany.

Blaszki białawe, z wiekiem kremowe do ciemnoróżowych; średnio gęste, szerokie, przyrośnięte.

Trzon biały, z wiekiem przebarwiający się żółtawobrązowawo; cylindryczny, czasem nieco rozszerzony ku podstawie; 40-100 x 7-20 mm; powierzchnia wzdłużnie biało włókienkowata, góra trzonu u młodych owocników z białymi włókienkami-kłaczkami; sztywny, kruchy.

Miąższ biały, brązowawy pod skórką kapelusza, w centrum kapelusza gruby, cienki ku brzegom; zapach młodych owocników lub na przekroju mączny, smak łagodny, mączny.Kapelusz higrofaniczny, wilgotny umiarkowanie ciemnożółtawobrązowy do szarobrązowego, z niewyraźnie prześwitującymi blaszkami, słabo lepki, suchy jaśniejszy szarobrązowy do żółtobrązowego, wysycha w plamach lub strefach poczynając od centrum; 30-100 (130) mm średnicy, młody tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego, centrum ze słabym garbkiem lub zagłębieniem; powierzchnia gładka, matowa, drobno oprószona (szczególnie w centrum) u młodych owocników, z wiekiem jedwabiście lśniąca; brzeg podgięty, gdy wilgotny to blaszki prześwitują, ostry, z wiekiem może być popękany.

space

Trzon biały, z wiekiem przebarwiający się żółtawobrązowawo; cylindryczny, czasem nieco rozszerzony ku podstawie; 40-100 x 7-20 mm; powierzchnia wzdłużnie biało włókienkowata, góra trzonu u młodych owocników z białymi włókienkami-kłaczkami; sztywny, kruchy.

space

Pileus hygrophanous, when moist moderately dark yellowish-brown to grey-brown, indistinctly translucent-striate, slightly viscid, dry lighter coloured grey-brown to yellow-brown, dries up in patches or zones starting from the centre; 30-100 (130) mm in diameter, obtusely conic when young, with age convex to plane, centrally weakly umbonate or umbilicate; surface smooth, dull, finely pruinose (especially centrally) in young sporocarps, with age silkily shiny; margin incurved, translucent-striate when moist, acute, with age may be split.

Lamellae whitish, with age cream-coloured to dark pink; moderately close, broad, adnate.

Stipe white, with age discolours yellowish-brownish; cylindrical, sometimes slightly enlarged towards the base; 40-100 x 7-20 mm; surface longitudinally white fibrillose, apex in young sporocarps white fibrillose-floccose; erect, fragile.

Flesh white, brownish under cuticle of the cap, centrally thick, thin towards the margins; odour of young sporocarps or when cut farinaceous, taste mild, farinaceous.

Pileus hygrophanous, when moist moderately dark yellowish-brown to grey-brown, indistinctly translucent-striate, slightly viscid, dry lighter coloured grey-brown to yellow-brown, dries up in patches or zones starting from the centre; 30-100 (130) mm in diameter, obtusely conic when young, with age convex to plane, centrally weakly umbonate or umbilicate; surface smooth, dull, finely pruinose (especially centrally) in young sporocarps, with age silkily shiny; margin incurved, translucent-striate when moist, acute, with age may be split.

space

Stipe white, with age discolours yellowish-brownish; cylindrical, sometimes slightly enlarged towards the base; 40-100 x 7-20 mm; surface longitudinally white fibrillose, apex in young sporocarps white fibrillose-floccose; erect, fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czerwonawoochrowy. Zarodniki 5-7-kątne, 8-10 x 7-9 µm.Wysyp zarodników czerwonawoochrowy. Zarodniki 5-7-kątne, 8-10 x 7-9 µm.
Spore print reddish-ochraceous. Spores 5-7-angled, 8-10 x 7-9 µm.
Spore print reddish-ochraceous. Spores 5-7-angled, 8-10 x 7-9 µm.

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Częsty, od późnego lata do jesieni, w grupach, czasem zrośnięte po kilka, rzadziej pojedynczo, w lasach liściastych, parkach, łąkach w pobliżu drzew, na glebach wilgotnych, ciężkich, gliniastych, w prześwitach.Częsty, od późnego lata do jesieni, w grupach, czasem zrośnięte po kilka, rzadziej pojedynczo, w lasach liściastych, parkach, łąkach w pobliżu drzew, na glebach wilgotnych, ciężkich, gliniastych, w prześwitach.
Common. Late summer-fall, gregarious, often slightly clustered; rarely solitary, in hardwood forests, parks, meadows near hardwoods, on moist, loamy soils.
Common. Late summer-fall, gregarious, often slightly clustered; rarely solitary, in hardwood forests, parks, meadows near hardwoods, on moist, loamy soils.

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący.Trujący.
Poisonous.
Poisonous.
Podobna dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) tworzy owocniki wiosną, rzadko jesienią; wyrastają one pod drzewami i krzewami z rodziny różowatych, różni się też mikroskopowo.

Dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) normalnie tworzy owocniki także jesienią, jej kapelusz jest jaśniejszy, trzon w proporcji do kapelusza jest dłuższy, owocniki są bez zapachu lub mają zapach alkaliczny, nie mączny.Podobna dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) tworzy owocniki wiosną, rzadko jesienią; wyrastają one pod drzewami i krzewami z rodziny różowatych, różni się też mikroskopowo.

space

Similar dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) forms sporocarps in spring, rarely in autumn; they grow under trees and shrubbery of the family Roseacea, differs also microscopically. dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) (photo) normally forms sporocarps also in autumn, its cap is lighter coloured, stipe proportionally longer than the cap, sporocarps are odourless or have alkaline, not farinaceous, smell.
Similar dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) forms sporocarps in spring, rarely in autumn; they grow under trees and shrubbery of the family Roseacea, differs also microscopically. dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) (photo) normally forms sporocarps also in autumn, its cap is lighter coloured, stipe proportionally longer than the cap, sporocarps are odourless or have alkaline, not farinaceous, smell.