grzyby.pl

Entoloma lividoalbum (Kühner et Romagn.) Kubicka

dzwonkówka białobeżowa
Rhodophyllus lividoalbus Kühner et Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma lividoalbum (dzwonkówka białobeżowa)
w kręgu, licznie, pod grabami/dębami
Entoloma lividoalbum (dzwonkówka białobeżowa)
w kręgu, licznie, pod grabami/dębami

owocnik

Entoloma lividoalbum (dzwonkówka białobeżowa)
blaszki; w kręgu, licznie, pod grabami/dębami
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny umiarkowanie ciemnożółtawobrązowy do szarobrązowego, z niewyraźnie prześwitującymi blaszkami, słabo lepki, suchy jaśniejszy szarobrązowy do żółtobrązowego, wysycha w plamach lub strefach poczynając od centrum; 30-100(130) mm średnicy, młody tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego, centrum ze słabym garbkiem lub zagłębieniem; powierzchnia gładka, matowa, drobno oprószona (szczególnie w centrum) u młodych owocników, z wiekiem jedwabiście lśniąca; brzeg podgięty, gdy wilgotny to blaszki prześwitują, ostry, z wiekiem może być popękany.

space

Trzon biały, z wiekiem przebarwiający się żółtawobrązowawo; cylindryczny, czasem nieco rozszerzony ku podstawie; 40-100 x 7-20 mm; powierzchnia wzdłużnie biało włókienkowata, góra trzonu u młodych owocników z białymi włókienkami-kłaczkami; sztywny, kruchy.

space

Pileus hygrophanous, when moist moderately dark yellowish-brown to grey-brown, indistinctly translucent-striate, slightly viscid, dry lighter coloured grey-brown to yellow-brown, dries up in patches or zones starting from the centre; 30-100(130) mm in diameter, obtusely conic when young, with age convex to plane, centrally weakly umbonate or umbilicate; surface smooth, dull, finely pruinose (especially centrally) in young sporocarps, with age silkily shiny; margin incurved, translucent-striate when moist, acute, with age may be split.

space

Stipe white, with age discolours yellowish-brownish; cylindrical, sometimes slightly enlarged towards the base; 40-100 x 7-20 mm; surface longitudinally white fibrillose, apex in young sporocarps white fibrillose-floccose; erect, fragile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czerwonawoochrowy. Zarodniki 5-7-kątne, 8-10 x 7-9 µm.
Spore print reddish-ochraceous. Spores 5-7-angled, 8-10 x 7-9 µm.

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Częsty, od późnego lata do jesieni, w grupach, czasem zrośnięte po kilka, rzadziej pojedynczo, w lasach liściastych, parkach, łąkach w pobliżu drzew, na glebach wilgotnych, ciężkich, gliniastych, w prześwitach.
Common. Late summer-fall, gregarious, often slightly clustered; rarely solitary, in hardwood forests, parks, meadows near hardwoods, on moist, loamy soils.

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący.
Poisonous.

uwagi

Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) · [f. nidorosum] licznie w grupach i szeregach; na poboczu drogi leśnej pod bukami
Podobna dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) tworzy owocniki wiosną, rzadko jesienią; wyrastają one pod drzewami i krzewami z rodziny różowatych, różni się też mikroskopowo.

space

Similar dzwonkówka tarczowata (Entoloma clypeatum) forms sporocarps in spring, rarely in autumn; they grow under trees and shrubbery of the family Roseacea, differs also microscopically. dzwonkówka szara (Entoloma rhodopolium) (photo) normally forms sporocarps also in autumn, its cap is lighter coloured, stipe proportionally longer than the cap, sporocarps are odourless or have alkaline, not farinaceous, smell.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Noordeloos, Machiel E., 1992 — Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. [34]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji