takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma dysthales (Peck) Sacc.