red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Entoloma byssisedum (Pers.) Donk

dzwonkówka muszelkowata
na stronie — znaleziska