grzyby.pl

Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) Kumm.

dzwonkówka szara, wieruszka pogięta
Entoloma nidorosum (Fr.) Quel.
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka olszowa (Entoloma rhodocylix)Entoloma rhombisporum
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
[f. nidorosum] licznie w grupach i szeregach; na poboczu drogi leśnej pod bukami; 22.07.2000, Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
[f. nidorosum] licznie w grupach i szeregach; na poboczu drogi leśnej pod bukami
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
kilka owocników na poboczu drogi leśnej, pod bukami
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
kilka owocników na poboczu drogi leśnej, pod bukami
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)
Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny szary do ochrowobrązowego i oliwkowo-żółtawego, suchy jasnobeżowy do żółtawobeżowego; (20) 40 – 80 (120) mm średnicy, wypukły, z wiekiem rozpostarty z zagłębionym centrum, stary niemal lejkowaty i z pofalowanym brzegiem; powierzchnia gładka, matowa, wilgotna nieco lepka; brzeg długo podwinięty, słabo ząbkowany i z wiekiem pofalowany, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami.

space

Trzon biały od jasnożółtawego, szaropłowy; 40 – 90 (110) x 3 – 8 (12) mm, cylindryczny, u góry i podstawy nieco rozszerzony; pusty, sztywny i kruchy; powierzchnia gładka, jedwabiście lśniąca, silnie wzdłużnie włóknista, szczyt biało oprószony.

space

Pileus hygrophanous, grey to ochraceous-brown and olive-yellowish when moist, dry light beige to yellowish-beige; (20) 40 – 80 (120) mm in diameter, convex, with age plane umbilicate, at maturity near infundibuliform and with undulating margin; surface smooth, dull, slightly viscid when moist; margin incurved for a long time, weakly denticulate and with age wavy, slightly translucent-striate when moist.

space

Stipe white to pale yellowish, grey-buff; 40 – 90 (110) x 3 – 8 (12) mm, cylindrical, at the apex and the base slightly enlarged; hollow, erect and fragile; surface smooth, silkily shiny, strongly longitudinally fibrillose, apex white pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki 5 – 7-kątne, 7 – 10 x 7 – 9 µm.

Spore print rusty-brown. Spores 5 – 7-angled, 7 – 10 x 7 – 9 µm.

występowanie

Pospolity. Późnym latem i jesienią; pojedynczo i w grupach na ziemi w lasach liściastych i mieszanych, najczęściej pod bukami, w miejscach wilgotnych.

Common. Late summer till fall; solitary or gregarious, terrestrial, in decidous forests, common near Fagus, often on moist places.

wartość

Niejadalny, być może trujący.

Inedible, maybe poisonous.

uwagi

Entoloma sp.
Forma nidorosum charakteryzuje się alkalicznym zapachem. Entoloma lividoalbum (fot. obok) ma mączny zapach, ciemniejsze owocniki, wyrastają one w parkach i na łąkach. Entoloma myrmecophilum ma wyraźny mączny zapach i smak, owocnik są ciemniejsze i nieco mniejsze.

Forma nidorosum is characterized by alkaline odour. Entoloma lividoalbum (photo) has farinaceous odour, darker sporocarps which grow in the parks and on meadows. Entoloma myrmecophilum has a distinct farinaceous odour and taste, its sporocarps are darker and slightly smaller.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20131009.09102013-5JS.jsb - Entoloma rhodopolium (dzwonkówka szara); Gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Góry Kaczawskie
131009-09102013-5JS
det. Błażej Gierczyk
/Gm. Świerzawa, k. Rząśnika, Góry Kaczawskie/
/var. pseudopolitum/ #5