grzyby.pl

Entoloma mutabilipes Noordel. et Liiv

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]