grzyby.pl

Entoloma olorinum (Romagn. et J. Favre) Noordel.

Rhodophyllus olorinus Romagn. et J. Favre
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]