takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma pallescens (P. Karst.) Noordel.