grzyby.pl

Entoloma sordidulum (Kühner et Romagn.) P.D. Orton

Rhodophyllus sordidulus Kühner et Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]