grzyby.pl

Entoloma sordidulum (Kühner et Romagn.) P.D. Orton

Rhodophyllus sordidulus Kühner et Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2357]
    Entoloma sordidulum (Kühner & Romagn.) P.D. Orton · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Wilga i Wantoch-Rekowski 2018, Gierczyk i in. 2018b, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Kujawa i in. 2020, Gierczyk i in 2020, Fiedorowicz 2020

znaleziska Entoloma sordidulum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-07 168161 ED-45 294828

 ID168161  Entoloma sordidulum; 1 km na N od Łagowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-07; 2009.06.28; polana w lesie liściastym, pod Alnus, Quercus; na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 27/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 349997

 ID294828  Entoloma sordidulum; Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.09.22; las mieszany: sosna, dąb + modrzew, brzoza, świerk, jawor, klon, pobocze wzdłuż drogi; w ziemi kilka grup po kilka owocników; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/150922/0005, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/787210.html
uwagi: fot. 894361

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji