grzyby.pl

Entoloma lanuginosipes Noordel.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank to synonim Entoloma cuneatum (Bres.) M.M. Moser; wg GBIF nie i ≡ Nolanea crassipes Velen., Ceske Houby 3: 627 (1921) [MB#262221]. (2022-11-26)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]