takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma jahnii Wölfel et Winterh.