grzyby.pl

Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordel.

dzwonkówka żółtoochrowa
Leptonia xanthochroa P.D. Orton
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na torfowiskach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2379]
    Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordel. · publikacje: Nita i Bujakiewicz 2005, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2018

znaleziska Entoloma xanthochroum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-78 299549 245784 299548

 ID245784  Entoloma xanthochroum; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.08.23; skraj lasu li¶ciastego, d±b, buk, grab, jawor; na ziemi w małych grupach i pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140823/0005, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 701891 fot. 701892

Uwaga (B. Gierczyk): Skorygowano nr ATPOL (było DF-08).

 ID299548  (potwierdzenie 245784) Entoloma xanthochroum; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.08.30; las liściasty (dąb, buk, grab, jawor, jesion); ziemia w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000612, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919186 fot. 919187

 ID299549  (potwierdzenie 245784) Entoloma xanthochroum; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.08.30; las liściasty (dąb, buk, grab, jawor, jesion); ziemia w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000609, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919191 fot. 919192

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji