grzyby.pl

Entoloma myrmecophilum (Romagn.) M.M. Moser

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank to synonim Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc.; wg GBIF nie. (2022-11-26)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]