Tx: 2755
grzyby.pl

Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.

dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa
Entoloma staurosporum (Bres.) E. Horak · Nolanea rickenii (Romagn.) Konrad et Maubl. · Rhodophyllus rickenii Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
XL
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)
Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach i na terenach trawiastych, na ziemi, wśród mchów.

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.131025-25102013-10JS
det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Bełczyny, Pogórze Kaczawskie/
/var. pusillum/
#2
jsb.140908-08092014-2JS
det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Bełczyny, Pogórze Kaczawskie/
#4
jsb.160903-03092016-19JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Szklarska Poręba, Izery, Krogulec/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: E. conferendum var. conferendum), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: E. conferendum var. conferendum), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Entoloma conferendum var. conferendum), Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234] (as: E. conferendum var. conferendum), Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: E. conferendum var. conferendum), Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537] (as: Entoloma conferendum var. conferendum ), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:09 1 znaleziska Entoloma conferendum (dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB59 334038 BA69 332267 CC06 268314 DE35 215083 DE56 214230 DE78 298544

ID 214 230 oznaczenie: Entoloma conferendum; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 12,6" N i 19st 29' 6,92" E], DE56; data zbioru: 26 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, rzadziej inne, na ziemi, pod dębami, wiązka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku [bf:561867] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 561867 ;

ID 215 083 oznaczenie: Entoloma conferendum; lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 51,8" N i 19st 22' 43,14" E], DE35; data zbioru: 2 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, grab i inne, na ziemi, pod grabami, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130602/0002; uwagi: fot.566882 fot.566883 [notatka: nie] [fotografie: tak];

566882
566883

ID 268 314 oznaczenie: Entoloma conferendum; lokalizacja: Samociążek, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC06; data zbioru: 25 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod świerkami otaczającymi niewielkie mokradło w borze sosnowym., Z ziemi, wśród mchów., Pojedynczy owocnik (być może było ich więcej).; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.788377 fot.788378 fot.788379 fot.788380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

788377
788378
788379
788380

ID 298 544 oznaczenie: Entoloma conferendum var. conferendum; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 30 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (dąb, buk, grab, jawor), ziemia, pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000610; uwagi: fot.914518 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914518

ID 332 267 oznaczenie: Entoloma conferendum var. conferendum; lokalizacja: Charnowo, Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA69; data zbioru: 18 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005311; uwagi: fot.1144119 fot.1144120 [notatka: [bf:956546]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 956546 ;

ID 334 038 oznaczenie: Entoloma conferendum; lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska (Jezioro Piaski), 1,2 km na N od Radówka w gm. Radowo Małe, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB59; data zbioru: 4 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bagienny (Ol, Brz), wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1156740] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1156740 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji