takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma gomerense Wölfel et Noordel.