takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma chytrophilum Wölfel, Noordel. et Dähncke