grzyby.pl

Entoloma lepiotosmum (Romagn.) Noordel.

Rhodophyllus lepiotosmus Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]