grzyby.pl

Entoloma sericeum Quél.

dzwonkówka jedwabista, wieruszka jedwabista
Acurtis sericeus (Quél.) Singer · Entoloma cryptocystidiatum Arnolds et Noordel. · Entoloma fusciceps (Kaufman) Noordel. et Co-David · Entoloma occultipigmentatum Arnolds et Noordel. · Entoloma pascuum (Pers.) Donk [gł. w czekl.] · Entoloma sericeps Murrill · Nolanea sericea (Quél.) P.D. Orton · Rhodophyllus sericeus (Quél.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje Entoloma pascuum (Pers.) Donk ("dzwonkówka pastwiskowa") jako gatunek wątpliwy; GBIF także go wymienia bez synonimizacji (2022-11-27); wg Mycobank to jeden z synonimów dzwonkówki jedwabistej (Entoloma sericeum Quél.), tak i tu przyjmuję.
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
pokrój
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
XL

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemny sepia, czerwonobrązowy, szarobrązowy, rogowobrązowy i z daleko prześwitującymi blaszkami, suchy beżowobrązowy, wysychający promienistymi pasami; (10)20-50(70) mm średnicy, stożkowato wypukły, z wiekiem wypukły do rozpostartego z małą brodawką w centrum ale także bez niej; powierzchnia matowa do silnie jedwabiście lśniącej gdy suchy, delikatnie promieniście włókienkowata; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy; 25-60(80) x 3-6 mm, cylindryczny, podstawa zwykle rozszerzona, często spłaszczony z długą bruzdą, kruchy, pusty; powierzchnia matowa, wzdłużnie biało włókienkowata, podstawa zwykle biało owłosiona.

space

Pileus hygrophanous, moist dark sepia, red-brown, grey-brown, horn-brown and distinctly translucent-striate, when dry beige-brown, drying up in radial stripes; (10)20-50(70) mm in diameter, conic-convex, with age convex to planoconvex with or without a small papilla; surface dull to silkily glossy when dry, delicately radially fibrillose; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe colour of the cap or whiter; 25-60(80) x 3-6 mm, cylindrical, the base usually enlarged, often compressed with a long groove, fragile, hollow; surface dull, longitudinally white fibrillose, base usually white haired.

space

zarodniki

Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Wysyp zarodników czerwonawoochrowy. Zarodniki 5-6 kanciaste, zaokrąglone, 7-11 x 7-9 µm.
Spore print reddish-ochraceous. Spores 5-6 angled, rounded, 7-11 x 7-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolita; owocniki wyrastają od maja do jesieni; zwykle w grupach, na łąkach, pastwiskach, pobrzeżach dróg i ścieżek, na różnego typu glebach, zarówno ubogich, jak i żyznych.
Common. Summer-fall, gregarious, on meadows, pastures, pathsides, on different soil types, poor as well as fat, manured.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalna lub trująca.[134]

uwagi

Podobna Entoloma sericeoides różni się kapeluszem z zagłębionym środkiem, niewyraźnie prążkowanym, owocniki wyrastają na ubogich, suchych stanowiskach.
Similar Entoloma sericeoides differs in an indistinctly striate umbilicate cap, its sporocarps grow on poor, dry soil.

wybrane okazy · selected collections

#14
05 10 02 - 7
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
#5
jsb.140411-11042014-1JS
det. Błażej Gierczyk
/Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie/
/var. cinereoopacum/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.81 [26III]
 • Noordeloos, Machiel E., 1992 — Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. p.73 [34]
 • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.52 [18III]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2320]
  Entoloma pascuum (Pers.) Donk · synonimy: Nolanea pascua (Fr.) P. Kumm., Rhodophyllus pascuus (Pers.) Quél.
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Rhodophyllus cucullatus??)

 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2351]
  Entoloma sericeum (Bull.) Quél. · synonimy: Nolanea sericea (Bull.) P.D. Orton, Rhodophyllus sericeus (Bull.) Quél.
  publikacje: Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Szkodzik 2005 (as: Entoloma sericeum f. nolaniforme), Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002, Friedrich 2001 , Friedrich i Orzechowska 2002 , Lisiewska 2004, Komorowska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk i in. 2004, Ślusarczyk 2009, Bujakiewicz 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Adamczyk 2011, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015 (as: E. sericeum var. sericeum), Kujawa i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a (as: E. sericeum var. sericeum), Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018 (as: E. sericeum var. sericeum), Gierczyk i in. 2018a (as: E. sericeum var. sericeum), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Kujawa i in. 2020, Friedrich 2020 (as: E. sericeum var. sericeum), Gierczyk i in. 2020 (as: E. sericeum var. sericeum)

znaleziska Entoloma sericeum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 340547 DA-51 332058

 ID332058  Entoloma sericeum var. cinereoopacum; Hel port wojenny, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2017.11.05; nieużytki; ziemia kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005313, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/959649.html
uwagi: fot. 1143077fot. 1143078

ID340547 Entoloma sericeum var. cinereopacum; Puszcza Bukowa (Cmentarz Wojenny w Glinnej), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.11.27; murawa trawnikowa; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1193659.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji