Tx: 934
grzyby.pl

Entoloma sericeum Quél.

dzwonkówka jedwabista, wieruszka jedwabista
Acurtis sericeus (Quél.) Singer · Entoloma cryptocystidiatum Arnolds et Noordel. · Entoloma fusciceps (Kaufman) Noordel. et Co-David · Entoloma sericeps Murrill · Nolanea sericea (Quél.) P.D. Orton · Rhodophyllus sericeus (Quél.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• czeklista[105] podaje dzwonkówka pastwiskowa (Entoloma pascuum (Pers.) Donk) jako gatunek wątpliwy; GBIF także go wymienia bez synonimizacji; wg Mycobank to jeden z synonimów dzwonkówki jedwabistej (Entoloma sericeum Quél.) wg MycoBank Entoloma occultipigmentatum Arnolds et Noordel. jest synonimem tego gatunku (2023-6-15) [MS (2023-6-13)]
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
pokrój
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
XL

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemny sepia, czerwonobrązowy, szarobrązowy, rogowobrązowy i z daleko prześwitującymi blaszkami, suchy beżowobrązowy, wysychający promienistymi pasami; (10)20-50(70) mm średnicy, stożkowato wypukły, z wiekiem wypukły do rozpostartego z małą brodawką w centrum ale także bez niej; powierzchnia matowa do silnie jedwabiście lśniącej gdy suchy, delikatnie promieniście włókienkowata; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy; 25-60(80) x 3-6 mm, cylindryczny, podstawa zwykle rozszerzona, często spłaszczony z długą bruzdą, kruchy, pusty; powierzchnia matowa, wzdłużnie biało włókienkowata, podstawa zwykle biało owłosiona.

space

Pileus hygrophanous, moist dark sepia, red-brown, grey-brown, horn-brown and distinctly translucent-striate, when dry beige-brown, drying up in radial stripes; (10)20-50(70) mm in diameter, conic-convex, with age convex to planoconvex with or without a small papilla; surface dull to silkily glossy when dry, delicately radially fibrillose; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe colour of the cap or whiter; 25-60(80) x 3-6 mm, cylindrical, the base usually enlarged, often compressed with a long groove, fragile, hollow; surface dull, longitudinally white fibrillose, base usually white haired.

space

zarodniki

Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Wysyp zarodników czerwonawoochrowy. Zarodniki 5-6 kanciaste, zaokrąglone, 7-11 x 7-9 µm.
Spore print reddish-ochraceous. Spores 5-6 angled, rounded, 7-11 x 7-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolita; owocniki wyrastają od maja do jesieni; zwykle w grupach, na łąkach, pastwiskach, pobrzeżach dróg i ścieżek, na różnego typu glebach, zarówno ubogich, jak i żyznych.
Common. Summer-fall, gregarious, on meadows, pastures, pathsides, on different soil types, poor as well as fat, manured.

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalna lub trująca.[134]

uwagi

Podobna Entoloma sericeoides różni się kapeluszem z zagłębionym środkiem, niewyraźnie prążkowanym, owocniki wyrastają na ubogich, suchych stanowiskach.
Similar Entoloma sericeoides differs in an indistinctly striate umbilicate cap, its sporocarps grow on poor, dry soil.

wybrane okazy · selected collections

#14
05 10 02 - 7
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
#5
jsb.140411-11042014-1JS
det. Błażej Gierczyk
/Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie/
/var. cinereoopacum/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Friedrich (2001)[1454]Friedrich (2001) Macromycetes diversity of pine–tree plantings on a post-fire forest side in Notecka Forest (NW Poland).[1454], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: E. sericeum var. sericeum), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494] (as: E. sericeum var. sericeum), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: E. sericeum var. sericeum), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: E. sericeum var. sericeum), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: E. sericeum var. sericeum), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: E. sericeum var. sericeum), Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371] (as: Entoloma sericeum f. nolaniforme), Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2009)[2388]Ślusarczyk (2009) Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”.[2388], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:10 1 znaleziska Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 340547 DA51 332058

ID 332 058 oznaczenie: Entoloma sericeum var. cinereoopacum; lokalizacja: Hel port wojenny, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 5 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005313; uwagi: fot.1143077 fot.1143078 [notatka: [bf:959649]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 959649 ;

ID 340 547 oznaczenie: Entoloma sericeum var. cinereopacum; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Cmentarz Wojenny w Glinnej), pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa trawnikowa, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1193659] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1193659 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji