Entoloma sericeum (Bull.) Quel.

dzwonkówka jedwabista wieruszka jedwabista
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
pokrój; 02.10.2005, Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici; copyright © by Marek Snowarski
Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
[E. sericeum?, E. sericeoides?] w grupach po kilka, piaszczysty nieużytek porośnięty szczotlichą siwą i mchami

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny ciemny sepia, czerwonobrązowy, szarobrązowy, rogowobrązowy i z daleko prześwitującymi blaszkami, suchy beżowobrązowy, wysychający promienistymi pasami; (10)20-50(70) mm średnicy, stożkowato wypukły, z wiekiem wypukły do rozpostartego z małą brodawką w centrum ale także bez niej; powierzchnia matowa do silnie jedwabiście lśniącej gdy suchy, delikatnie promieniście włókienkowata; brzeg długo podwinięty, ostry.

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy; 25-60(80) x 3-6 mm, cylindryczny, podstawa zwykle rozszerzona, często spłaszczony z długą bruzdą, kruchy, pusty; powierzchnia matowa, wzdłużnie biało włókienkowata, podstawa zwykle biało owłosiona.

space

Pileus hygrophanous, moist dark sepia, red-brown, grey-brown, horn-brown and distinctly translucent-striate, when dry beige-brown, drying up in radial stripes; (10)20-50(70) mm in diameter, conic-convex, with age convex to planoconvex with or without a small papilla; surface dull to silkily glossy when dry, delicately radially fibrillose; margin incurved for a long time, acute.

space

Stipe colour of the cap or whiter; 25-60(80) x 3-6 mm, cylindrical, the base usually enlarged, often compressed with a long groove, fragile, hollow; surface dull, longitudinally white fibrillose, base usually white haired.

space

zarodniki

Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista)
Wysyp zarodników czerwonawoochrowy. Zarodniki 5-6 kanciaste, zaokrąglone, 7-11 x 7-9 µm.

Spore print reddish-ochraceous. Spores 5-6 angled, rounded, 7-11 x 7-9 µm.

występowanie

Pospolita; owocniki wyrastają od lata do jesieni; zwykle w grupach, na łąkach, pastwiskach, pobrzeżach dróg i ścieżek, na różnego typu glebach, zarówno ubogich, jak i żyznych.

Common. Summer-fall, gregarious, on meadows, pastures, pathsides, on different soil types, poor as well as fat, manured.

wartość

Trująca.

Poisonous.

uwagi

Podobna Entoloma sericeoides różni się kapeluszem z zagłębionym środkiem, niewyraźnie prążkowanym, owocniki wyrastają na ubogich, suchych stanowiskach.

Similar Entoloma sericeoides differs in an indistinctly striate umbilicate cap, its sporocarps grow on poor, dry soil.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051002.7.05 - Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista); Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici
20051002.7.05
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/ #14
znalezisko 20001111.10.00 - Entoloma sericeum (dzwonkówka jedwabista); Dolny Śląsk, okolice Oławy
20001111.10.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Oławy/ #4