literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2310]
    Entoloma nitens (Vel.) Noordel. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Nita i Bujakiewicz 2005, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Halama i Romański 2010 , Kujawa i Gierczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a, Kujawa i in. 2017, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020

znaleziska Entoloma nitens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 168160

 ID168160  Entoloma nitens; 3 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2009.06.17; las mieszany(Pinus, Acer, Quercus); na ziemi gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 25/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 349993

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji