takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma nitens (Velen.) Noordel.