grzyby.pl

Entoloma myochroum Noordel. & E. Ludw.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomadzwonkówka popielatofioletowa (Entoloma mougeotii)dzwonkówka brodawkowata (Entoloma papillatum)
Entoloma myochroum
06.09.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Entoloma myochroum
Entoloma myochroum
Entoloma myochroum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080906.1.08 - Entoloma myochroum; Bieszczady
080906-1
det. Anna Kujawa
/Bieszczady/ #4