Tx: 938
grzyby.pl

Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel.

dzwonkówka kosmata
Leptonia strigosissima (Rea) P.D. Orton · Nolanea strigosissima Rea · Pouzarella strigosissima (Rea) Mazzer · Pouzaromyces strigosissimus (Rea) E. Horak · Rhodophyllus strigosissimus (Rea) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach na żyznych glebach, wśród resztek roślinnych; lipiec.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1969)[2631]Bujakiewicz (1969) Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Puszczy Bukowej pod Szczecinem.[2631] (as E. fumosella), Bujakiewicz (1973)[2632]Bujakiewicz (1973) Udział grzybów wyższych w lasach łęgowych i olesach Wielkopolski.[2632], Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (1992)[2639]Bujakiewicz (1992) Badania mikosocjologiczne w zespole Ficario-Ulmetum campestris w rezerwacie „Wielka Kępa Ostromecka" nad Wisłą.[2639], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342] (as: Rhodophyllus strigosissimus), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gumińska (1981)[2827]Gumińska (1981) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego (Część IV).[2827], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji