takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Entoloma parasiticum (Quél.) Kreisel