grzyby.pl

budowa grzybów

grzybnia, owocnik - skrótem przez podstawowe pojęcia

Grzyby to nie rośliny, ani nie zwierzęta, lecz osobna, bardzo duża grupa żywych organizmów.
Ciało grzyba tworzy grzybnia, w większej części jest to sieć niewidocznych gołym okiem, silnie wydłużonych komórek (strzępek), przenikających podłoże (drewno, glebę, tkanki żywiciela itp.). To, co potocznie (gdy zbieramy grzyby do jedzenia) nazywamy grzybem jest jedynie jej skupioną częścią służącą rozmnażaniu, zwaną owocnikiem.

Owocnik u "klasycznych" grzybów kapeluszowych jest zbudowany z trzonu i z kapelusza. Na spodniej stronie ich kapelusza znajduje się część w której tworzone są zarodniki, to hymenofor,. Zwykle ma postać rurek lub blaszek, rzadziej kolcopodobnych wyrostków lub inną. Stąd mówimy też (zwłaszcza w praktyce grzybiarskiej) o grzybach rurkowych i o grzybach blaszkowych.

Owocniki mogą mieć inną formę niż trzon z kapeluszem. Bogactwo ich kształtów jest ogromne. Od trzonu z główką do miseczek, czy różnych form hub, purchawek, miseczek, krążków, powłok rozpostartych na podłożu itd.

makroskopijne

mikroskopijne

wielkoowocnikowe

Gatunki grzybów tworzące stosunkowo duże owocniki lub podkładki (bez trudu dostrzegalne gołym okiem) określa się mianem grzybów makroskopijnych ("makroskopowych").

Te niedostrzegalne gołym okiem to grzyby mikroskopijne. W tej grupie jest sporo patogenów roślin. Mimo że mikroskopijne, to skutki ich bytowania, a często i twory związane z rozmnażaniem, bywają stosunkowo łatwo dostrzegalne wyszkolonym okiem lub z pomocą lupy.

Granica pomiędzy grzybami makroskopijnymi a mikroskopijnymi przebiega w szerokim obszarze powyżej 0.5 mm. Na pewno możemy mówić o grzybach wielkoowocnikowych (makromycetes) gdy owocniki mają powyżej 5 mm.

Poniższy opis budowy dotyczy głównie grzybów wielkoowocnikowych.

grzybnia

strzępki

Masa grzybni pojedynczego osobnika może znacznie przekraczać kilka kilogramów, w skrajnych przypadkach może być wielotonowa i zajmuje wtedy znaczy obszar np. jest tak u egzemplarza opieńki ciemnej (Armillaria ostoyae) znanego z Oregonu w USA.
Grzybnia to ciało grzyba i jest zazwyczaj niedostrzegalna gołym okiem. Tworzy ją bowiem ukryta w podłożu sieć silnie wydłużonych i rozgałęzionych mikroskopijnych komórek – zwanych strzępkami. Oplatają one cząsteczki gleby i korzenie roślin. Grzybnia, dzięki trawieniu otaczającego ją podłoża może też przenikać wnętrze roślin, zwierząt lub innych grzybów oraz szczątków organicznych (np. drewno).

Średnica strzępek grzybni to rząd 0.01 mm, ich długość jest wielokrotnie większa. Strzępki są przy tym zazwyczaj bezbarwne, stąd też nie są łatwo dostrzegalne gołym okiem. Do ich obserwacji musimy użyć mikroskopu.

Są jednak przypadki, gdy możemy grzybnię zaobserwować gołym okiem. Jednym z nich są oczywiście owocniki grzybów lub inne twory spełniające podobną funkcje (np. podkładki). Są one zbudowane ze ściśle splątanych strzępek, tworzących pseudotkankę – strzępki w owocniku różnicują swoją budowę, wielkość, kształt, w zależności od spełnianej funkcji – np. inaczej wyglądają strzępki skórki kapelusza, strzępki powierzchni trzonu czy miąższu trzonu oraz kapelusza, odmienne są też strzępki wnętrza blaszek. Charakterystyczną budowę mają też podstawki lub worki z zarodnikami, rozwijające się w warstwie rodzajnej (hymenium). W owocnikach, pod mikroskopem, często obserwujemy także osobliwe komórki zwane cystydami – stanowią one zakończenie strzępek odbiegające kształtem od typowych wydłużonych komórek z których jest zbudowana grzybnia.

ryzomorfy

Ryzomorfy to inny przypadek, gdy grzybnia staje się dostrzegalna nieuzbrojonym okiem. Jak sama nazwa wskazuje są to korzeniokształtne sznury zbitej grzybni znajdujące się w podłożu (w glebie lub w drewnie). Wzorcowe ryzomorfy tworzą opieńki (Armillaria). Mają wygląd plecionki, twardych sznurów grubości około milimetra, na zewnątrz czarne, po przełamaniu ukazują białe wnętrze. Znajdują się zarówno w glebie jak i pod korą i w rozłożonym przez opieńki drewnie. Grube, białawe i nie tak twarde ryzomorfy ma np. pieniążnica szerokoblaszkowa (Megacollybia platyphylla).

W wilgotnych warunkach grzybnia może być widoczna na powierzchni podłoża w formie białego nalotu lub jako puszysta grzybnia powietrzna. Taka grzybnia szczególnie często występuje u tzw. grzybów pleśniowych.

owocnik

podkładka

Owocnik to twór powstały przez skupienie strzępek grzybni służący rozmnażaniu. Tworzą się na nim lub w jego wnętrzu zarodniki, często w specjalnej części zwanej hymenoforem (u grzybów kapeluszowych zwykle w formie blaszek lub rurek na spodniej stronie kapelusza.

Czasami podobną formę jak owocniki i analogiczną funkcję spełniają podkładki - dopiero w ich wnętrzu są zanurzone mikroskopijne właściwe owocniki (np. w rodzaju próchnilec (Xylaria)).

Bogactwo kształtów i barw owocników grzybów jest ogromne. Zrozumienie budowy owocnika oraz pochodzenia różnych jego części jest konieczne dla skutecznego oznaczenia gatunku oraz odróżnienia gatunków trujących od jadalnych. Np. umiejętność dostrzegania osłony i tworów z niej powstałych (pochwa, pierścień i inne) czasem ratuje życie lub zdrowie grzybiarza.

hymenofor

Ta część owocnika, na której jest osadzona warstwa rodzajna (hymenium).

Tworzy ona strukturę i podłoże dla hymenium (miejsce produkcji zarodników).

Hymenofor może mieć różną formę. U grzybów kapeluszowych często są to: rurki (ich wyloty widzimy pod spodem kapelusza jako pory) lub blaszki, czasem kolcowate wyrostki, listewki, fałdy.

hymenium

Część owocnika, zwykle jako zewnętrze hymenoforu, gdzie tworzą się zarodniki.

U grzybów podstawkowych składa się z palisadowo ustawionych komórek zwanych podstawkami, między nimi mogą znajdować się komórki płonne → cystydy, zwane w tym wypadku cheilocystydami - ważna cecha mikroskopowa, warstwa komórek bezpośrednio pod hymenium to subhymenium - może być zbudowana ze splecionych strzępek lub kulistawych komórek.

U grzybów workowych hymenium zbudowana jest z worków i wstawek (parafiz) - komórek płonnych tj. nie tworzących zarodników.

grzyby kapeluszowe

kapelusz

trzon

Przeciętny mieszkaniec naszego kraju z pojęciem „grzyb” kojarzy owocniki grzybów kapeluszowych tj. składające się trzonu (często potocznie, niewłaściwie, nazywanego korzeniem - korzenie są u roślin) i ± centralnie umieszczonego na nim kapelusza.

Niemal wszystkie tradycyjnie zbierane grzyby jadalne to grzyby kapeluszowe.

Pod spodem kapelusza znajduje się część gdzie tworzą się zarodniki. To hymenofor. Jego powierzchnię pokrywa warstwa rodzajna (hymenium).

Hymenofor zwykle ma postać rurek lub blaszek, rzadziej kolcopodobnych wyrostków lub inną. Stąd mówimy też (zwłaszcza w praktyce grzybiarskiej) o kapeluszowych grzybach rurkowych lub o grzybach blaszkowych odpowiednio z rurkowatym lub blaszkowym hymenoforze.

Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)
Mycena renati (grzybówka złototrzonowa) · owocnik mycenoidalny — kapelusz stożkowaty do dzwonkowatego, blaszki wolne do przyrośniętych, trzon zwykle długi i smukły a miąższ kruchy
Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana)
Lichenomphalia umbellifera (pępówka pofałdowana) · owocnik omphaloidalny — kapelusz płasko-wklęsły do lejkowatego, blaszki zbiegające
Rhodocollybia butyracea (monetnica maślana)
Rhodocollybia butyracea (monetnica maślana) · owocnik collybioidalny — kapelusz bez garbka i nie stożkowaty, blaszki wolne lub przyrośnięte, miąższ włóknisty, połączony pomiędzy kapeluszem i trzonem
Pluteus salicinus (drobnołuszczak zielonawoszary)
Pluteus salicinus (drobnołuszczak zielonawoszary) · owocnik pluteoidalny — blaszki wolne, trzon oddzielający się od kapelusza, zwykle dłuższy niż średnica kapelusza
Owocniki to nie tylko "kapelusz na trzonie", różnorodność form owocników grzybów jest o wiele większa. Najbardziej znane grzyby nadrzewne wytwarzają owocniki hubowate o kształcie kopytowatym lub konsolowatym, bokiem przyrośnięte do drewna. Ale inne nadrzewne gatunki tworzą płaskie, cienkie owocniki pokrywające powierzchnię podłoża, przylegające do niego – zwane resupinatowymi. Owocniki mogą mieć też kształt rurek, pałeczek, buławek, mogą być rozgałęzione na kształt drzewek lub koralowców. W grupie tzw. wnętrzniaków jest szczególnie duże bogactwo form owocników – obok purchawek znajdziemy tam gwiazdosze (Geastrum) przypominające rozgwiazdę lub ośmiornicę z kulistą, purchawkowatą „główką” osadzoną na ramionach. Tutaj należą też osobliwe falliczne owocniki sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus) lub przypominające ośmiornicę owocniki okratka australijskiego (Clathrus archeri). Wśród grzybów workowych często spotyka się owocniki w kształcie miseczek lub dysków. smardze (Morchella) mają owocniki zbliżone pokrojem do grzybów kapeluszowych – zróżnicowane są na trzon i kapelusz o dołkowanej lub pofalowanej powierzchni.
Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty)
Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty) · owocnik pleurotoidalny — kapelusz bez trzonu lub ze szczątkowym trzonem, bokiem przyrośnięty do podłoża
Morchella elata (smardz wyniosły)
Morchella elata (smardz wyniosły) · owocnik grzyba smardzowatego z trzonem i jamkowatą główką
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
Fomes fomentarius (hubiak pospolity) · huba — kopytowaty owocnik grzyba nadrzewnego
Tricholoma equestre (gąska zielonka)
Tricholoma equestre (gąska zielonka) · owocnik tricholomatoidalny — owocnik o grubym miąższu, blaszki nie są wolne ani nie są zbiegające, trzon ± równy długością średnicy kapelusza; miąższ kapelusza i trzonu połączony

Owocniki spełniają dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze dają odpowiednią, podstawę dla hymenium (warstwy rodzajnej) tj. warstwy na której tworzą się zarodniki. Po drugie (owocniki grzybów kapeluszowych) wynoszą ją ponad powierzchnię ziemi tak, aby zarodniki mogły być lepiej rozsiane przez wiatr.

Najważniejszą funkcjonalnie częścią owocnika jest hymenofor pokryty warstwą rodzajną. W toku ewolucji preferowane było zwiększanie liczby produkowanych zarodników przez wzrost powierzchni hymenium, jednak bez powiększania rozmiarów i masy owocnika. Jest to możliwe do uzyskania dzięki zwiększaniu pofałdowania hymenoforu, tworzenia form ażurowych. I tak u lejkowca dętego (Craterellus cornucopioides) hymenofor jest tylko nieznacznie pobrużdżony, u pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) ma formę znacznych blaszkowatych listewek, a u kolczaka obłączastego (Hydnum repandum) ma formę kolców. Najlepszy stosunek powierzchni hymenoforu do masy owocnika uzyskały grzyby blaszkowe, w których warstwa rodzajna pokrywa obie powierzchnie stosunkowo cienkich blaszek oraz grzyby rurkowe, u których warstwa rodzajna wyściela wnętrze rurek.

Humaria hemisphaerica (ziemica półkulista)
Humaria hemisphaerica (ziemica półkulista) · dla grzybów workowych typowe formy owocników są miszeczkowate lub kubeczkowate
Choiromyces meandriformis (piestrak jadalny)
Choiromyces meandriformis (piestrak jadalny) · bulwiasty owocnik grzyba podziemnego
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy)
Pseudomerulius aureus (stroczniczek złotawy) · owocnik tremelloidalny resupinatowy
Hericium coralloides (soplówka bukowa)
Hericium coralloides (soplówka bukowa) · owocnik krzaczkowaty

U grzybów z rodzaju purchawka i tęgoskór zarodniki tworzone są wewnątrz kulistawego owocnika. Wydostają się po rozerwaniu osłon owocnika.

Jeden owocnik wytwarza ogromną liczbę zarodników, rzędu miliardów do bilionów. Zarodniki te, po dostaniu się na odpowiednie podłoże, kiełkują w obecności wody. Aby doszło do wytworzenia nowej grzybni grzybów podstawkowych muszą w niewielkiej odległości od siebie wykiełkować dwa zarodniki tego samego gatunku. Zarodniki mają bowiem pojedynczy komplet chromosomów (są haploidalne) i dopiero po połączeniu strzępek dwóch grzybni pierwotnych tworzy się właściwa diploidalna grzybnia, która jest zdolna wytwarzać nowe owocniki.

Geastrum striatum (gwiazdosz prążkowany)
Geastrum striatum (gwiazdosz prążkowany)
Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
Clathrus archeri (okratek australijski)
Clathrus archeri (okratek australijski)
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)

Najczęściej zarodniki są rozsiewane z wiatrem. Są to niewielkie komórki – rzędu 0.01 mm średnicy, dlatego łatwo się unoszą w powietrzu i przemieszczają na odległość dziesiątków kilometrów a nawet między kontynentami. Sprawia to, że mikobiota w ramach jednej strefy klimatycznej na całej kuli ziemskiej ma liczne gatunki wspólne. Na jej zróżnicowanie duży wpływ ma odmienna roślinność – inne gatunki roślin warunkują często występowanie odmiennych gatunków grzybów - mikoryzowych lub monofagów saprotroficznych o ścisłej specjalizacji co do rodzaju podłoża. Większe zróżnicowanie mikobioty występują pomiędzy strefami klimatycznymi, przy czym tropikalne tereny, cieplejsze i wilgotniejsze, liczą najwięcej gatunków grzybów i roślin.

Do rzadszych przypadków należą gatunki, u których zarodniki nie są roznoszone przez wiatr. U sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus), masa zarodników ma atrakcyjny dla much odór padliny. Jest przez muchy zjadana i roznoszona po terenie. Owocniki grzybów podziemnych są zjadane przez ssaki, a zarodniki wydalane z kałem w nowych miejscach.

resupinatowy

ang. resupinate
Owocnik resupinatowy (inaczej rozpostarty) ma formę ± płaską, przylegającą na całej lub większej części do podłoża (zwykle jest nim drewno). Hymenofor znajduje się na wolnej powierzchni - stąd nazwa od łacińskiego słowa oznaczającego odwrócenie struktury - bo hymenofor nie jest "na spodzie" a przeciwnej stronie owocnika.

Jeśli owocnik resupinatowy przy brzegu tworzy odstające od podłoża struktury, często gdy wyrasta na bocznej lub spodniej stronie kłody w formie konsolowato-kapelusikowatej, to mówimy o owocniku rozpostarto-odgiętym.

Typowe egzemplarze

Należy pamiętać, że w miarę wzrostu owocnika jego wygląd ulega zmianie. Zmienia się kształt kapelusza. Barwa kapelusza zwykle staje się bledsza. Barwa innych elementów owocnika może się intensyfikować. Np. z początku białawe pory prawdziwka zmieniają barwę na żółtooliwkową. Elementy osłony, takie jak pierścień i pochwa mogą zaniknąć – ich utrata z wiekiem bywa dużym problemem w rozpoznawaniu gatunków grzybów blaszkowych. Dlatego też oznaczenie gatunku jest łatwiejsze, jeśli mamy do dyspozycji kilka egzemplarzy w różnym wieku.

Na wygląd owocników wpływa także pogoda. Deszcze u niektórych gatunków (np. u gołąbków (Russula)) powodują wypłukiwanie barwników ze strzępek skórki kapelusza, co zmienia jego barwę. Przemienne okresy suchego i wilgotnego powietrza powodują deformacje owocników, zwłaszcza kształtu kapelusza, który może być spękany na brzegu. Przymrozek potrafi całkowicie zmienić barwę owocnika i powoduje deformacje kształtu. Takie nietypowe owocniki są często po prostu nieidentyfikowalne.

Jedynie u owocników w dobrej kondycji, nie za starych i nie za młodych, prawidłowo rozwiniętych tj. wyrosłych podczas przeciętnych warunków pogodowych, można dobrze ocenić barwę i inne cechy owocnika.

Dla sprawnego oznaczania gatunku ważne jest też zdobyte z czasem tzw. opatrzenie danego gatunku. Jest to doświadczenie oparte na krytycznej obserwacji dużej liczby owocników danego gatunku, znajdujących się w różnym wieku i wyrosłych w czasie różnego przebiegu pogody. Opatrzenia nie da się uzyskać podczas jednej wyprawy na grzyby, czy nawet podczas jednego roku, gdyż nabywa się je kilkukrotnie identyfikując dany gatunek grzybów. Za każdym razem widząc owocniki w nieco innym wieku i rozwinięte przy odmiennej pogodzie. W zdobyciu opatrzenia pomocne jest zapoznanie się z wieloma ilustracjami w atlasach grzybów.

osłona

pierścień

pochwa

Modelowy owocnik grzyba kapeluszowego jest na wczesnym etapie rozwoju osłonięty dwoma chroniącymi go osłonami.

Zewnętrzna osłona całkowita okrywa zawiązek owocnika, tak jak skorupka okrywa jajko.

Dodatkowa wewnętrzna osłona częściowa okrywa hymenofor łącząc brzeg kapelusza z powierzchnią trzonu w jego górnej części.

W miarę wzrostu, z rozerwanej osłony całkowitej, pozostaje u podstawy trzonu pochwa a na powierzchni kapelusza łatki.
Z rozerwanej osłony częściowej tworzy się pierścień na trzonie; czasem jej resztki zwieszają się z brzegu kapelusza.

Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
Stropharia aeruginosa (pierścieniak niebieskozielony)
pokrój, widok z boku
Tak jest w modelowym przypadku. Przeglądając gatunki grzybów znajdziemy takie, które mają silnie wyrażone tylko niektóre elementy – pierścień i pochwę u muchomora zielonawego (Amanita phalloides), pierścień i łatki u muchomora czerwonego (Amanita muscaria) lub sam pierścień u płachetki zwyczajnej (Cortinarius caperatus). Jednak u większości gatunków osłony są tak słabe, że nawet u bardzo młodych owocników nie można ich dostrzec, a u wielu gatunków brak ich zupełnie, np. u twardzioszka przydrożnego (Marasmius oreades).

U wielu gatunków tylko jedna z osłon, całkowita lub częściowa, jest lepiej rozwinięta i przez to jej resztki są trwalsze, stają się dostrzegalne.

Resztki, nawet stosunkowo grubej, osłony są jednak, w porównaniu z zasadniczą częścią owocnika, dość delikatne. Dlatego z wiekiem lub pod wpływem opadów oddzielają się od owocników lub rozsypują tak, że często u starszych egzemplarzy są niedostrzegalne. Dlatego te cechy muszą być sprawdzane na młodych owocnikach, pozostających w dobrej kondycji. Resztki osłony mogą też być niechcący zniszczone przy chwytaniu i wyciąganiu owocnika. Grzybów do identyfikacji nie wolno odcinać u podstawy trzonu. Należy wyciągać je w całości, uprzednio nieco rozchyliwszy ściółkę wokół trzonu, chwytając z wyczuciem, w razie potrzeby podważając u podstawy trzonu tak, aby wyciągnąć nasadę trzonu z ewentualnie znajdującą się tam pochwą.

Amanita fulva (muchomor rdzawobrązowy)
Amanita fulva (muchomor rdzawobrązowy) · pochwa widoczna jest u podstawy trzonu
Tylko pochwa
Jeśli osłona całkowita jest grubsza a częściowa znikoma lub jej nie ma, to tworzą się owocniki bez pierścienia. Mają natomiast pochwę u podstawy trzonu, np. muchomora rdzawobrązowego (Amanita fulva). Czasem resztki osłony całkowitej są widoczne jako łatki na powierzchni kapelusza.
Cortinarius caperatus (płachetka zwyczajna)
Cortinarius caperatus (płachetka zwyczajna) · na trzonie widoczny jedynie pierścień
Tylko pierścień
Jeśli mamy odwrotny przypadek – tj. osłona częściowa jest gruba a całkowita znikoma lub jej nie ma, to dojrzały owocnik będzie miał pierścień na trzonie, ale nie będzie miał pochwy u podstawy trzonu. Tak jest np. u pieczarek (Agaricus) i u płachetki zwyczajnej (Cortinarius caperatus).

zasnówka

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący) · pajęczynowata, włóknista zasnówka łączy brzeg kapelusza z trzonem
Jeśli osłona jest cienka i jest zbudowana z długich komórek, to podczas wzrostu owocnika jest rozrywana do postaci włókienek, pajęczynowatej zasnówki widocznej na powierzchni, a zwłaszcza brzegu kapelusza.

Taka budowa osłony częściowej może pozostawiać ślad w postaci pierścieniowej włókienkowatej strefy w górnej częścią trzonu.

Pajęczynowate resztki osłony częściowej są charakterystyczne dla bogatego w gatunki rodzaju zasłonak (Cortinarius), ale występują też u wielu innych gatunków, głównie w rodzinie zasłonakowatych (Cortinariaceae).

Osłony mogą być także ześluzowaciałe.

blaszki

grzyby blaszkowe

Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy)
XL
Rhodotus palmatus (żyłkowiec różowawy) · blaszkowaty hymenofor · blaszki i trzon
Mycena pelianthina (grzybówka gołębia)
Mycena pelianthina (grzybówka gołębia) · cheilocystydy z zawartością nadają ciemniejszą barwę ostrzu blaszki
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni)
Pluteus cervinus (drobnołuszczak jeleni) · wolne blaszki nie dochodzą do trzonu
Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista)
Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista) · średnio gęste blaszki, zbiegające na trzon, o ostrzu odmiennie zabarwionym niż powierzchnia blaszki
Marasmius bulliardii (twardzioszek nalistny)
Marasmius bulliardii (twardzioszek nalistny) · niektóre Marasmius mają rzadkie blaszki zrośnięte przy trzonie w kołnierz nie stykający się z trzonem
U większości gatunków grzybów kapeluszowych hymenofor ma postać blaszek. Mówimy wtedy o grzybach blaszkowych. Cechy związane z blaszkami są szczególnie ważne przy oznaczaniu gatunków.

Blaszki tworzą spodnią stronę kapelusza i biegną od trzonu, po promieniu kapelusza do jego brzegu. Pomiędzy blaszkami biorącymi swój początek przy trzonie mogą występować dodatkowe blaszki – zwane blaszeczkami. Zaczynają się one w pewnej odległości od trzonu i kończą przy brzegu kapelusza.

Blaszki posiadają swoją barwę – precyzyjnie określa się ją patrząc na bok blaszki widoczny na przekroju poprzecznym przez kapelusz. Barwa blaszki często zmienia się w trakcie dojrzewania – przyjmując barwę nadawaną im przez masę dojrzewających zarodników. Np. u pieczarek (Agaricus) blaszki z początku są białawe, potem różowe, w końcu szarobrązowe lub ciemnobrązowe.

Ostrze blaszki może być inaczej zabarwione niż jej powierzchnia. W przypadku blaszek ciemno zabarwionych, ostrze zwykle jest jaśniejsze, u blaszek białych może być barwne (np. u niektórych grzybówek (Mycena) lub czarne jak np. u muchomora brązowooliwkowego (Amanita submembranacea) – często, aby dobrze ocenić barwę ostrza blaszki, potrzebna jest lupa.

Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa)
Echinoderma asperum (jeżoskórka ostrołuskowa) · wyjątkowo gęste blaszki

Ważną cechą, która często wyróżnia poszczególne rodzaje grzybów, jest sposób przyrośnięcia blaszki do trzonu. Jeśli blaszka nie jest przyrośnięta do trzonu – jest od niego odsunięta – mówimy o wolnych blaszkach, takie są u pieczarek (Agaricus), czubajeczek (Lepiota), drobnołuszczaków (Pluteus).

Blaszki mogą być przyrośnięte do trzonu jedynie częściowo – są mniej lub bardziej wykrojone przy trzonie, mogą też być przyrośnięte całkowicie, wreszcie mogą częściowo schodzić po trzonie – są to blaszki zbiegające na trzon.

W zależności od odległości pomiędzy sąsiednimi blaszkami mówi się o gęstych lub rzadkich blaszkach. W sposób wymierny określa się gęstość ułożenia blaszek podając dwa parametry: L= ilości kompletnych blaszek biegnących od trzonu do brzegu kapelusza, l= ilość blaszeczek pomiędzy dwoma blaszkami, np. L=15-25 l=3. W zależności od grubości pojedynczej blaszki mówi się o grubych lub cienkich blaszkach. W zależności od wymiarów blaszki, od jej podstawy do ostrza, mówi się o szerokich lub wąskich blaszkach.

grzyby rurkowe

rurki

pory

lat. porus, pori; ros. пора; slo. pór
Fomes fomentarius (hubiak pospolity)
Fomes fomentarius (hubiak pospolity) · u wieloletnich owocników hub co roku przyrasta od spodu kolejna warstwa rurek, widać to na przekroju poprzecznym owocnika
Spodnia strona kapelusza z hymenoforem w postaci warstwy ułożonych pionowo rurek występuje u najchętniej zbieranych grzybów – borowików, podgrzybków, koźlarzy i maślaków. Mówimy wtedy o grzybach rurkowych

U wielu kapeluszowych grzybów rurkowych rurki szybko zmieniają barwę na przekroju – zazwyczaj sinieją lub niebieszczeją – w takim wypadku mamy tylko chwilę, bezpośrednio po przekrojeniu kapelusza, na określenie ich barwy.

Rurki na spodniej stronie kapelusza znajdziemy też u wielu grzybów nadrzewnych. W przypadku wieloletnich owocników „hubkowatych” rurki mogą być ułożone w kilku warstwach, jedna nad drugą – niczym słoje przyrostu rocznego na przekroju pnia drzewa np. u hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius).
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa)
Gloeophyllum odoratum (niszczyca anyżkowa) · zakończenia rurek to pory, nieczęsto są one idalnie okrągłe
Zakończenia rurek, widoczne od spodu kapelusza, to pory. Ich kształt może być mniej lub bardziej okrągły, wydłużony lub nieregularny określany wtedy jako labiryntowaty.

Uwaga – często pory mogą mieć inną barwę niż rurki (te oglądamy na przekroju poprzecznym przez kapelusz).

Warstwa rurek może być stosunkowo luźno związana z resztą kapelusza – wtedy daje się oddzielać – tak jest u większości kapeluszowych grzybów rurkowych. Może też być ściśle związana z miąższem kapelusza – tak jest np. u żagwiowatych.

porus; porī; porosus, -a, -um (lat. z gr., adj.) — por, l.mn. pori - pory; brak w klasycznej łacinie, pojawia się później;
· z gr. poros πορος (kanał, pora, wyjście)
· porosus - porowaty
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy) · hymenofor pokrywa kędzierzawe płaty owocnika
Phlebia radiata (żylak promienisty)
Phlebia radiata (żylak promienisty) · mniej regularny merulioidalny hymenofor
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty) · merulioidalny hymenofor
Auriscalpium vulgare (szyszkolubka kolczasta)
Auriscalpium vulgare (szyszkolubka kolczasta) · hymenofor kolczasty

Inne formy hymenoforu

Pod spodem kapelusza możemy spotkać nie tylko blaszki czy rurki.

Kolczasty hymenofor ma np. sarniak świerkowy (Sarcodon imbricatus) i kolczak obłączasty (Hydnum repandum).

U pieprznika jadalnego (Cantharellus cibarius) mamy regularnie żyłkowany hymenofor, przypominający blaszkowy, przy bliższym przyjrzeniu się można jednak zauważyć, że są to rozgałęziające się i łączące ponownie żyłki. Nieregularnie płytko pofałdowany, niemal gładki hymenofor ma lejkowiec dęty (Craterellus cornucopioides).

Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)
Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy) · hymenofor o formie pośredniej pomiędzy kolcami a zębami
Plicaturopsis crispa (fałdówka kędzierzawa)
Plicaturopsis crispa (fałdówka kędzierzawa) · hymenofor żyłkowany
Morchella elata (smardz wyniosły)
Morchella elata (smardz wyniosły) · hymenofor jamkowany
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia)
Gyromitra gigas (piestrzenica olbrzymia) · hymenofor pofałdowany
Scutellinia trechispora (włośniczka szorstkozarodnikowa)
Scutellinia trechispora (włośniczka szorstkozarodnikowa) · hymenofor na górnej powierzchni płytkiej miseczki

U grzybów z owocnikami buławkowatymi i krzaczkowatymi gładki hymenofor pokrywa górne odcinki ramion owocnika.

Pokryta hymenoforem „główka” owocników smardz (Morchella) posiada jamki, które mogą być ustawione w mniej lub bardziej wyraźne pionowe szeregi. Powierzchnia „główki” owocników piestrzenic (Gyromitra) jest nieregularnie pofałdowana i bruzdowana. U kustrzebek i innych grzybów workowych o miseczkowatych owocnikach, hymenofor znajduje się na górnej, wewnętrznej powierzchni miseczki i jest gładki.

Marasmius oreades (twardzioszek przydrożny)
Marasmius oreades (twardzioszek przydrożny) · higrofaniczne kapelusze wysychając znacznie jaśnieją
Rickenella fibula (spinka pomarańczowa)
Rickenella fibula (spinka pomarańczowa) · prześwitująco-prążkowany kapelusz

Barwa owocników

Barwa owocników jest ważną cechą przy oznaczaniu gatunku – nie wolno jednak jej przeceniać.

Przy oznaczaniu grzybów trzeba mieć świadomość, że przykładanie zbyt dużej wagi do diagnostycznej roli koloru najczęściej zwodzi na manowce. Ludzie z natury są wzrokowcami, poznają świat głównie zmysłem wzroku. Odruchowo więc przydają barwie decydujące znaczenie dla określania gatunku. W rzeczywistości nie zawsze jest ona najbardziej istotną cechą diagnostyczną. Trzeba wiedzieć, jak bardzo jest zmienna w zależności od gatunku, wieku i warunków atmosferycznych w jakich rósł owocnik. Dlatego porównując barwę zebranych owocników z opisem gatunku potrzebne jest doświadczenie i krytycyzm. Trzeba ocenić o ile i w jakim kierunku barwa mogła zostać zmieniona przez czynniki zewnętrzne. Barwa podawana w opisie gatunku odnosi się do owocników młodych lub dojrzałych, wyrosłych w typowych warunkach pogodowych, bez długotrwałych deszczów i bez przymrozków.

U niektórych gatunków barwa owocników bywa szczególnie zmienna. Tak jest, gdy zależy ona od proporcji kilku barwników rozpuszczalnych w wodzie, jak np. w kapeluszu u licznych gołąbek (Russula). Wtedy wypadkowa barwa w zależności od opadów lub występowania rosy, może być diametralnie różna np. żółta, fioletowa lub zielona u tego samego gatunku.

Generalną zasadą jest, że z wiekiem barwy owocnika stają się mniej jaskrawe, płowieją. Szczególnym przypadkiem są grzyby zasłonakowate – u nich charakterystyczne zabarwienie kapelusza, blaszek i miąższu może być właściwie ocenione jedynie u najmłodszych owocników. W czasie rozwoju owocnika najdłużej zachowuje się ono na blaszkach przy brzegu kapelusza.

Agaricus fuscofibrillosus
Agaricus fuscofibrillosus · czerwienienie miąższu i otartej powierzchni trzonu to ważna cecha przy oznaczaniu pieczarek (Agaricus)
Jest szczególna grupa gatunków, o higrofanicznych (zmieniających barwę pod wpływem wody) kapeluszach. W takich wypadkach barwa kapelusza diametralnie zmienia się w zależności od stopnia uwilgotnienia miąższu – np. z ciemnobrązowej na jasnokremową przy wysychaniu. Zwykle barwa suchych owocników jest jaśniejsza.

Ważną cechą może też być prążkowanie brzegu kapelusza. Świadczy ono o bardzo cienkim miąższu – prążki to prześwitujące blaszki. U grzybów higrofanicznych, cecha ta może być dostrzegalna, tylko na wilgotnych kapeluszach.

Mycena crocata (grzybówka szafranowa)
Mycena crocata (grzybówka szafranowa) · sok mleczny mają nie tylko mleczaje ale i np. niektóre grzybówki (Mycena)
Na odbiór barwy wpływa też faktura powierzchni kapelusza. Jeśli jest gładka bądź śluzowata, będzie w specyficzny sposób lśniła. Drobno włókienkowata może mieć jedwabisty połysk. Pokryta krótkimi odstającymi włoskami, aksamitna będzie matowa. Wreszcie może być nierówna lub mniej lub bardziej grubo kosmkowata, łuseczkowata lub żyłkowana.

Przypadkiem, gdy barwy mają kolosalne znaczenie diagnostyczne są przebarwienia. U wielu gatunków przy uszkodzeniu, otarciu lub uciśnięciu powierzchni owocnika, a także na powierzchni poprzecznego przekroju lub z wiekiem, zmienia się barwa uszkodzonej części. Może ona sinieć, czerwienieć, żółknąć, czernieć. Jest to bardzo ważna cecha diagnostyczna pomocna w oznaczaniu gatunku, nawet gdy zmiany barwy są nieznaczne i z trudem dostrzegalne. Ważna jest wtedy też dynamika – czas zmiany barwy, jej intensywność, sekwencja zmiany odcieni. Zmiana barwy może dotyczyć tylko pewnych części – np. tylko podstawy trzonu lub miąższu kapelusza. Przebarwienia są niezbędne do określenia gatunków w takich rodzajach jak koźlarz (Leccinum), borowik (Boletus) i pieczarka (Agaricus). W niektórych przypadkach stosuje się odczynniki chemiczne do wywołania istotnej diagnostycznie zmiany barwy powierzchni lub miąższu owocnika.

mleczaj (Lactarius) i niektóre gatunki z innych rodzajów, w miejscach uszkodzeń wydzielają sok mleczny. Sprawdzenie zmiany jego barwy, jaka następuje z upływem czasu, jest bardzo pomocne przy oznaczeniu gatunku. Np. rydze od innych, niejadalnych mleczajów z białym mleczkiem, wyraźnie odróżniają się pomarańczową barwą mleczka. Z upływem czasu, w zależności od gatunku, zielenieje ono lub przybiera ciemniejsze tony.

brzeg kapelusza

brzeg kapelusza, cap margin, Hutrand
O wystającym brzegu kapelusza mówimy gdy hymenofor (zwykle blaszki) nie dochodzi do brzegu kapelusza.

egzoperydium, osłona zewnętrzna

zewnętrzna część owocnika grzybów z grupy Gasteromycetidae; np. u gwiazdoszy (Geastrum) w formie gwiaździsto rozłożonych ramion; egzoperydium osłania endoperydium

endoperydium, osłona wewnętrzna

wewnętrzna część owocnika grzybów z grupy Gasteromycetidae; np. u gwiazdoszy (Geastrum) w formie cienkościennej główki wewnątrz której znajduje się masa z zarodnikami - gleba

gleba

gleba

płodna część owocnika grzybów z grupy Gasteromycetidae; dojrzała gleba w owocnikach grzybów z rodziny purchawkowate (Lycoperdaceae) przekształca się w masę złożoną z włośni i zarodników

włośnia

włośnia

(lat. capillitium)
nitkowaty splot strzępek w który zamienia się dojrzała gleba owocników grzybów z rodziny purchawkowate (Lycoperdaceae)

hialinowy

hialinowy

przejrzysty i bezbarwny, termin używany w odniesieniu do zarodników i innych obiektów mikroskopowych

higrofaniczny

Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Zmieniający swoją barwę w zależności stopnia nawilgocenia. Kapelusze niektórych gatunków chłoną wodę. Wilgotne są ciemniejsze, wraz z wysychaniem stają się jasne. Zwykle zmiana barwy postępuje od brzegu kapelusza ku środkowi. Jest to cecha charakterystyczna wielu grzybów, np. łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis).

kształt kapelusza

kapelusza kształt

kulisty, walcowaty, stożkowaty, dzwonkowaty - wypukły - płaski - wklęsły, lejkowaty, z garbkiem

powierzchnia kapelusza

kapelusza powierzchnia

sucha - lepka - pokryta grubą warstwą śluzu
naga - oszroniona - omączona - aksamitna - zamszowa - z meszkiem - orzęsiona - z kosmkami - z łuseczkami
matowa - z (jedwabistym) połyskiem - prążkowana
równa - pofałdowana - rowkowana

las łęgowy

las łęgowy

Lasy liściaste w dolinach rzecznych.

ozonium

ozonium

Widoczne jako omszenie lub watowata masa strzępki grzybni u podstawy i w pobliżu owocnika, np. charakterystyczne dla części pieniążek (Collybia).

płonny

Nie służący rozmnażaniu. Komórki płonne w hymenium to cystydy.

sklerota

sklerota

Organ przetrwalnikowy zwykle w postaci twardej grudki zbudowanej ze zbitych strzępek grzybni.

trzon

podstawa: tępa - zwężona - z nibykorzeniem - z ryzomorfami - rozszerzona - bulwiasta - z obrzeżoną bulwką - z tarczką
pełny - rurkowaty - z komorowatym, watowatym wnętrzem
cylindryczny (równogruby)

pęcherzykowaty (vesiculose)

(eng. pęcherzowaty, pęcherzykowaty, lat. vesica - pęcherz)
określenie kształtu komórek, stosunkowo cienkościennych i ± okrągłych w obrysie
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji