grzyby.pl

Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak purpurowiejący
Cortinarius purpurascens Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius purpurascens Fr. var. largusoides Cetto [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius sobpurpurascens (Batsch) J. Kickx f. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Phlegmacium purpurascens (Fr.) Ricken · Thaxterogaster subpurpurascens (Batsch) Niskanen et Liimat.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius subgen. Phlegmacium C Cortinarius subgen. Phlegmacium C Cortinarius subgen. Phle… Cortinarius subgen…Cortinarius subgen. Phlegmacium Czasłonak strojny (Calonarius callochrous)zasłonak niebieskostopy (Cortinarius glaucopus)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
dojrzałe owocniki, w grupie pod bukami; 06.08.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
grupa owocników w buczynie
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
grupa pod bukami
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
młode owocniki
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
starsze owocniki
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
dojrzałe owocniki; widok od spodu

opis

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Kapelusz jaskrawo ochrowobrązowy do czerwonobrązowego; 45-110 mm, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia wilgotna silnie i grubo śluzowata; brzeg równy, ostry.

Blaszki młode ciemno niebieskofioletowe, potem brązowofioletowe; wąsko przyrośnięte.

Trzon jasno lub ciemnofioletowy z białymi włokienkami; 40-80 x 10-15, równogruby, z obrzeżoną bulwką, pełny; powierzchnia przy otarciu przebarwia się winnoczerwono.

Miąższ biały z fioletowym odcieniem, w górnej połowie trzonu ciemniej niebieskofioletowy, w kontakcie z powietrzem powoli przebarwia się winno-czerwono; zapach przyjemnie korzenny, smak łagodny, nieco nieprzyjemny. Miąższ w reakcji z odczynnikiem Lugola przebarwia się winno-czerwono. KOH w reakcji z miąższem kapelusza nie daje przebarwień lub słabe, szare.Kapelusz jaskrawo ochrowobrązowy do czerwonobrązowego; 45-110 mm, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia wilgotna silnie i grubo śluzowata; brzeg równy, ostry.

space

Trzon jasno lub ciemnofioletowy z białymi włokienkami; 40-80 x 10-15, równogruby, z obrzeżoną bulwką, pełny; powierzchnia przy otarciu przebarwia się winnoczerwono.

space

Pileus bright ochraceous-brown to red-brown; 45-110 mm, hemispherical, with age convex to plane; surface strongly and thickly mucous when moist; margin entire, acute.

Lamellae dark blue-violet when young, later brown-violet; adnexed.

Stipe pale or dark violet with white fibrils; 40-80 x 10-15, equal, with marginate bulb, solid; surface on injury discolours vinaceous.

Flesh white with violet tint, upper half of the stipe darker blue-violet, exposed to air slowly discolours vinaceous; odour pleasant spicy, taste mild, slightly disagreeable. Flesh in reaction with Lugol discolours vinaceous. KOH in reaction with the flesh of the cap does not discoulor or weakly grey.

Pileus bright ochraceous-brown to red-brown; 45-110 mm, hemispherical, with age convex to plane; surface strongly and thickly mucous when moist; margin entire, acute.

space

Stipe pale or dark violet with white fibrils; 40-80 x 10-15, equal, with marginate bulb, solid; surface on injury discolours vinaceous.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W grupach, nieraz pozrastane po kilka, w lasach różnego typu, zwłaszcza w buczynach, na glebach wapiennych; sierpień-listopad.W grupach, nieraz pozrastane po kilka, w lasach różnego typu, zwłaszcza w buczynach, na glebach wapiennych; sierpień-listopad.
Gregarious to almost clustered in beech forests.
Gregarious to almost clustered in beech forests.

uwagi

Gatunek ten w typowej formie występuje głównie w kwaśnych świerczynach. Z uwagi na zmienność w barwie i inne siedliska, wyróżnia się szereg odmian (często traktowanych tylko jako synonim typu). Jedna z odmian var. largusoides występuje pod bukami co jest jej wyróżnikiem. Gatunek zmienny w wyglądzie, wspólną cechą jest winno-czerwone przebarwianie się miąższu pod wpływem odczynnika Lugola, przebarwienia są także widoczne w miejscach otarcia trzonu i blaszek.Gatunek ten w typowej formie występuje głównie w kwaśnych świerczynach. Z uwagi na zmienność w barwie i inne siedliska, wyróżnia się szereg odmian (często traktowanych tylko jako synonim typu). Jedna z odmian var. largusoides występuje pod bukami co jest jej wyróżnikiem. Gatunek zmienny w wyglądzie, wspólną cechą jest winno-czerwone przebarwianie się miąższu pod wpływem odczynnika Lugola, przebarwienia są także widoczne w miejscach otarcia trzonu i blaszek.
Variety largusoides grows under beech, type zasłonak purpurowiejący (Thaxterogaster purpurascens) grows in acidic coniferous forests near spruce. Variable species, common feature is vinaceous reaction with Lugol, stains could be also seen when bruising stipe surface or lamellae.
Variety largusoides grows under beech, type zasłonak purpurowiejący (Thaxterogaster purpurascens) grows in acidic coniferous forests near spruce. Variable species, common feature is vinaceous reaction with Lugol, stains could be also seen when bruising stipe surface or lamellae.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000730.7.00 - Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący); Dolny Śląsk, lasy milickie
000730-7
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
/var. largusoides/ #7
znalezisko GREJ - Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)

leg. GREJ #78900