Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
pokrój, wyraźnie widoczne ryzomorfy
Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
bardzo stary owocnik
Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
areolki w zbliżeniu
Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
młody owocnik

cechy makroskopowe

Brązowa purchawka o długich i gęstych kolcach.
Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
kolce egzoperydium
Owocnik brązowawy; 20-40(60) mm średnicy, kulisty do gruszkowatego.

space

Endoperdium jasne, ciemnieje z wiekiem przybierając barwę brązową. Zarodniki u dojrzałych owocników uwalniane przez otwór szczytowy.

space

Zarodniki w masie, gdy niedojrzałe to szarofioletowe, dojrzałe czekoladowobrązowe (u innych gatunków purchawek jest żółtawa, oliwkowa, umbra)

Sporocarp brownish; 20-40(60) mm in diameter, spherical to pyriform. Exoperidium consists of dense, strong and quite long (3-4(6) mm), angular, brown spines (darkening with age), tips of neighbouring spines may meet; on falling off the spines leave angular pattern. Stipe weakly developed or none, usually with rhizomorphs. Cuticle light-coloured, darkening with age to brown. Spores in mature sporocarps released through a round pore at the apex. Young flesh white, later olive-yellow and brown.

cechy mikroskopowe

Lycoperdon echinatum (purchawka jeżowata)
spores, in lactophenol
Zarodniki okrągławe, grubo brodawkowane do kolczastych, 4-5.5 µm, z krótką resztką sterygmy, te wymieszane leżą obok, długie do 23 µm.

space

Spores subglobose, thickly verrucose to spinose, 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych, rzadko poza nimi nim na terenach trawiastych; na ziemi; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalna gdy wnętrze jest jeszcze białe [105]. Z uwagi na trudne od usunięcia kolce odradza się jej spożywanie.
Edible when white inside.
U innych brunatnych gatunków z kolczastym egzoperydium, jak np. u purchawki brunatnej (Lycoperdon umbrinum) i purchawki miękkiej (Lycoperdon molle) kolce są drobne, raczej w formie brodawek, po ich opadnięciu nie ma na skórce wyraźnego wzorku.

space

In other brown species such as purchawka brunatna (Lycoperdon umbrinum) and purchawka miękka (Lycoperdon molle) spines are fine, in the form of warts, which after falling off do not leave a distinct pattern on the cuticle.purchawka czarniawa (Lycoperdon nigrescens) has longer spines than the previously mentioned species, but characterizes with unpleasant odour and is acidophilous.

wybrane okazy · selected collections

#11
05 10 05 - 4
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
#3
98 10 10 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. [110]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Grünert, H. i R., 1995 — Grzyby. Leksykon przyrodniczy. [7]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Lycoperdon echinatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

182425 348496 AB-94 43792 40460 326610 BB-01 144867 206471 CA-68 324840 CA-78 171266 CA-99 233003 195253 CB-07 78594 203711 DA-80 362346 173699 DA-96 349578 DB-06 348077 347662 349259 361087 DE-95 228456 EE-82 82541 EG-23 17020

 ID17020  Lycoperdon echinatum; Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG-23; 2005.07.31; skraj lasu mieszanego, przy drodze (pod brzozą, bukiem, jarząbem, leszczyną, świerkiem, jałowcem, modrzewiem); ściółka trzy owocniki (dwa zebrano); leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050731-135 herb. Pinczer, tak, notatka: TAK/050731-135; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 14162

 ID40460  Lycoperdon echinatum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej, AB-94; 2006.08.31; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo kilka owocników; leg. Marzena Łyczek; det. Marzena Łyczek, Edyta Szopa; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51035

 ID43792  Lycoperdon echinatum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,8 km na N od Binowa, AB-94; 2006.09.14; buczna pomorska z podrostem jaworowym w dolnie strumienia; na poboczu drogi 14 owocników w rozciągniętej wzdłuż drogi grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 56060

 ID78594  Lycoperdon echinatum; Rezerwat, CB-07; 2007.09.15; Buczyna.; W ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 124014

 ID82541  Lycoperdon echinatum; Korzecko, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-82; 2007.09.25; Las dębowy z domieszką leszczyny; na ziemii 5 owocników w pobliżu siebie (w tym jeden zejściowy); leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MF/29.06.08, tak - prezentujące szereg cech, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 132546 fot. 132547 fot. 132548 fot. 132549 fot. 132550
Purchawka jeżowata - Lycoperdon echinatum

 ID144867  Lycoperdon echinatum; 5km E, Kołobrzeg, zachodniopomorskie, BB-01; 2009.09.05; Las dębowo-bukowy; na ziemi wapiennej pojedynczo, dwa owocniki; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 272893 fot. 272894

 ID171266  Lycoperdon echinatum; Koleczkowski młyn-Piekiełko, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-78; 2010.08.15; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab; w ziemi i na szczątkach drewna ok.100 owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/5.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363389 fot. 363390 fot. 363391

 ID173699  Lycoperdon echinatum; Gdańsk Oliwa TPK Lipnik okolice Drogi brzozowej, DA-80; 2010.09.03; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 371185

 ID182425  Lycoperdon echinatum; rezerwat cisowa w gdyni n-54,539211 e-18,424587; 12.09.2010; las bukowy dość mroczny. Najczęściej na skraju drogi leśnej; na ziemi w małych grupach na kilku stanowiskach; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 396577 fot. 396578 fot. 396579 fot. 396580 fot. 396581

 ID195253  Lycoperdon echinatum; 1,3 km SSW, Otomin, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2011.10.16; młody las bukowy; na ziemi 3 owocniki blisko siebie; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/GKN/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: jeden młody (świeży), jeden zejściowy, jeden dojrzały
fot. 464293 fot. 464294 fot. 464295

 ID203711  (potwierdzenie 78594) Lycoperdon echinatum; Rezerwat Przyrody Szczyt Wieżyca Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB-07; 2012.09.01; las bukowy; ziemia kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 511183 fot. 511184

ID206471 Lycoperdon echinatum; 3,5 km S od m.Sianożęty, Nadl. Gościno oddz. 47c, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2012.10.13; buczyna; na ziemi wśród opadłych liści grupa 23 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak - będzie wysłany do Ani, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 523548 fot. 523549

 ID228456  Lycoperdon echinatum; Złoty Potok, Ostoja Złotopotocka, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2013.10.13; las bukowy z domieszkami; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/131013/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 624287 fot. 624288

ID233003 Lycoperdon echinatum; ok. 1,6 km SSW, Otomin, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2013.09.07; buczyna, przy drodze leśnej; na ziemi 1 owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: około 250 m od stanowiska ze zgłoszenia 195253.
fot. 654340 fot. 654341

ID324840 Lycoperdon echinatum; TPK Gdańsk Rumia, pow. wejherowski, woj. Polska, CA-68; 2019.08.03; buk, sosna, dąb, świerk; ziemia, szczątki drewna dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie; publikacja: w trakcie Plan ochrony TPK
uwagi: fot. 1081752fot. 1081753

ID326610 Lycoperdon echinatum; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.09.28; pobocze drogi w żyznej buczynie; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1103873 fot. 1103874 fot. 1103875

ID347662 Lycoperdon echinatum; Elbląg, Las Bażantarnia, przy czerwonym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.14; Las z przewagą buka; na stromej skarpie, na glebie 1 większy owocnik i 3 malutkie; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'28.5"N 19°28'14.1"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1249947.html
Purchawka jeżowata

ID348077 Lycoperdon echinatum; Elbląg, Las Bażantarnia, 180 m. SE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.21; Las z przewagą buka, na stromym zboczu; na ziemi, na skraju leśnej ścieżki 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'38.6"N 19°28'40.0"E
fot. 1253716 fot. 1253717 fot. 1253718 fot. 1253719

ID348496 Lycoperdon echinatum; 4km na W od Bełwin, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2021.08.29; las bukowy z domieszką brzozy i sosny; na ściółce 1 owocnik; leg. piotr pytel; det. Krzysztof Kołodziejczyk;
uwagi: współrzędne stanowiska 49.830864 22.610505 https://www.bio-forum.pl/messages/33/1255371.html

ID349259 Lycoperdon echinatum; Wysoczyzna Elbląska, Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.14; Las z przewagą buka; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'19.9"N 19°29'38.3"E
fot. 1262181 fot. 1262182 fot. 1262183

ID349578 Lycoperdon echinatum; Wysoczyzna Elbląska, 1,5 km S od wsi Łęcze, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2021.09.18; Las z przewagą buka; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°15'06.5"N 19°28'21.8"E
fot. 1264153 fot. 1264154 fot. 1264155

ID361087 Lycoperdon echinatum; Elbląg, las Bażantarnia, 140 m. SSE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.16; buczyna; na ziemi, przy ścieżce turystycznej ponad 20 owocników na długości 1,5 m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'18.0"N 19°28'24.1"E

fot. 1372004 fot. 1372005 fot. 1372006 fot. 1372007 fot. 1372008 fot. 1372009 fot. 1372010

ID362346 Lycoperdon echinatum; Gdańsk, Dolina Samborowo, Trójmiejski PK, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.10.12; żyzna buczyna, z domieszką dębu, sosny, modrzewia; ziemia pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1382160fot. 1382161fot. 1382162

10.09.2021 w pobliżu tego miejsca zaobserwowano 2 owocniki
fot. 1382163

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji