Tx: 2128
grzyby.pl

Clathrus archeri (Berk.) Dring

okratek australijski
Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clathrus archeri (okratek australijski)
pokrój; stary owocnik
Clathrus archeri (okratek australijski)
pokrój
Clathrus archeri (okratek australijski)
pokrój
Clathrus archeri (okratek australijski)
Clathrus archeri (okratek australijski)
Clathrus archeri (okratek australijski)

owocnik

Młode owocniki w formie kulistej lub jajowatej, z bruzdami odpowiadającymi ułożeniu ramion, średnicy 25-45(60) mm, białawe do jasnożółtych, często z fioletowym nalotem, zagrzebane w podłożu lub nieco wystające.

space

Dojrzały owocnik wydziela wyjątkowo intensywny i nieprzyjemny zapach zwabiający muchy padlinożerne, które przyczyniają się do roznoszenia zarodników.

space

zarodniki

Zarodniki wąskoelipsoidalne, hialinowe, 4-7.5 x 2-2.5 µm.
Spores cylindric-ellipsoid, hyaline, 4-7.5 x 2-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Coraz częstszy na terenie całej Polski. Gatunek ten pochodzi z Australii i rozprzestrzenia się w Europie. Owocniki wyrastają w miejscach bogatych w materię organiczną, rozłożone drewno, w lasach i poza nimi, w zaroślach, w sadach, na glebach różnego typu, także kwaśnych.
More and more frequent all over Poland. This species comes from Australia. Sporocarps grow in places rich in organic matter, decomposed wood.

uwagi

W Europie po raz pierwszy obserwowany w 1914 roku we Francji i stopniowo rozszerzający się po całej Europie. Znam osobiście dwa stanowiska na Dolnym Śląsku, jedno w okolicy Międzygórza (Masyw Śnieżnika) na łące, drugie we Wrocławiu, w Dolinie Bystrzycy w lesie grabowym.

space

space

space

wybrane okazy · selected collections

#4
02 09 22 - 7
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Dolina Bystrzycy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Anonim (2017)[1289]Anonim (2017) Ośmiornica? Rozgwiazda? Nie, to grzyb. Nowiny Gminne. Miesięcznik Gminy Rudna 10 (198): 2[1289], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Beczała et al. (2011)[1303]Beczała et al. (2011) Nowe stanowiska okratka australijskiego w Beskidzie Śląskim.[1303], Boruszewska & Chmilewska (2005)[1327]Boruszewska & Chmilewska (2005) Na stoku Suchej Góry w Rajczy. Osobliwy grzyb.[1327], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Chlebicki (1997)[2663]Chlebicki (1997) Nowe stanowiska smardzówki czeskiej Verpa bohemica, okratka australijskiego Clathrus archeri i czasznicy olbrzymiej Calvatia gigantea na Dolnym Śląsku.[2663], Demidowska (1998)[2672]Demidowska (1998) Okratek australijski (Clathrus archeri).[2672], Domian (2010)[1418]Domian (2010) Grzyby inwazyjne.[1418], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Anthurus archeri), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama et al. (2010)[1564]Halama et al. (2010) Nowe stanowiska Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycota, Phallales) na Dolnym Śląsku.[1564], Jakubska (2006)[1601]Jakubska (2006) Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring na Przedgórzu Sudeckim.[1601], Kierasiński (1992)[2900]Kierasiński (1992) Okratek australijski.[2900], Kozik i Nabożny (1997)[1703]Kozik i Nabożny (1997) Nowe stanowiska okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring. w Tarnowie i okolicy.[1703], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Leski i (Pietras?) (2010)[1825]Leski i (Pietras?) (2010) Osobliwy okratek. Las Polski 11 str. 16[1825], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2004c)[1893]Łuszczyński (2004c) Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136[1893] (as: Anthurus archeri), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński & Świercz (2004)[1923]Łuszczyński & Świercz (2004) Kwiatowiec australijski Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch. w Świętokrzyskim Parku Narodowym.[1923] (as: Anthurus archeri), Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Miądlikowska (1995)[3011]Miądlikowska (1995) New locality of Clathrus archeri in Poland.[3011], Michalec (2001)[3820]Michalec (2001) Okratek – ciekawostka biologiczna. Australia w Polsce.[3820], Mirek i in. (2014)[1951]Mirek i in. (2014) Okratek australijski na Brzanówce. Tatry 50, 4: 47[1951], Nabożny et al. (1998)[3025]Nabożny et al. (1998) Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy.[3025], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nowak (1989)[3062]Nowak (1989) Uwaga grzybiarze - kto jeszcze zauważył?.[3062], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Pietras (2020)[2077]Pietras (2020) Czas na klimat. Wędrówki grzybów. Głos Lasu 7-8: 26-28[2077], Pietras et al. (2016)[2087]Pietras et al. (2016) Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland.[2087], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Pietras i in. (2011)[2078]Pietras i in. (2011) The ectomycorrhizal fungi in decling pedunculate oak Quercus robur stands.W: Diamandis S., Topalidou E. (eds.). XVI Congress of European Mycologists, N. Marmaras, Halkidiki, Greece September 18-23, 2011. Abstracts. NAGREF-FOREST Research Institute Vassilika, Thessaloniki Greece: 233-234[2078], Piętka et al. (2021)[2095]Piętka et al. (2021) Octopus stinkhorn Clathrus archeri (Berk.) Dring, an alien stinkhorn fungus (Phallaceae), in north-eastern Poland.[2095], Przewoźnik (2015)[1727]Przewoźnik (2015) Działania podejmowane w Karkonoskim Parku Narodowym w celu zwalczania lub ograniczenia rozprzestrzeniania się gatunków obcych.[1727], Rudnicka-Jezierska (1991)[1065]Rudnicka-Jezierska (1991) Grzyby (Mycota). Tom 23. Podstawczaki (Basidiomycota). Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales).[1065], Sałata (1977)[3176]Sałata (1977) Dwa nowe dla flory Polski gatunki grzybów wyższych.[3176], Sałata & Jakubowska (1987)[3180]Sałata & Jakubowska (1987) Stanowisko grzyba okratka australijskiego Clathrus archeri w Polsce.[3180], Stebel (2015)[2262]Stebel (2015) Occurrence of the fungus Clathrus archeri (Phallaceae) in the Rożnowskie Foothills (Western Carpathians, Poland).[2262], Stengl-Rejthar & Wojewoda (1985)[3250]Stengl-Rejthar & Wojewoda (1985) Expansion of the fungus Clathrus archeri (Berk.) Dring (Gasteromycetes) in Europe and Poland.[3250], Stój (1992)[3257]Stój (1992) Okratek australijski (Świątkowa Wielka, gmina Krępna), projektowany Magurski Park Narodowy.[3257], Szczepańska (2004)[2287]Szczepańska (2004) Nowe stanowisko Clathrus archeri (Berk.) Dring (Basidiomycetes, Phallales) na Dolnym Śląsku.[2287], Szczepkowski & Obidziński (2012)[2350]Szczepkowski & Obidziński (2012) Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski.[2350], Szczęśniak & Szopińska (2022)[2362]Szczęśniak & Szopińska (2022) Nowe stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring w parku zamku Książ (Pogórze Wałbrzyskie).[2362], Szewczyk (2019)[2364]Szewczyk (2019) Przyroda gminy Oborniki Śląskie.[2364], Świercz (2004)[2402]Świercz (2004) Okratek australijski (Clathrus archeri) w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 25-26[2402], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Tomasiewicz (1992)[3306]Tomasiewicz (1992) Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri w Polsce.[3306], Trzeciak (2000)[2418]Trzeciak (2000) Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym.[2418], Tuła (1995)[3310]Tuła (1995) Okratek australijski (Clathrus archeri).[3310], Wartecki (2002)[3333]Wartecki (2002) Okratek australijski.[3333], Wilczek (2016)[2429]Wilczek (2016) Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim.[2429], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Wojewoda & Wojewoda (2007)[2543]Wojewoda & Wojewoda (2007) Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym.[2543], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Żurawlew (2023)[3755]Żurawlew (2023) Stanowiska okratka australijskiego Clathrus archeri (Berk.) Dring (Phallaceae, Basidiomycota) w okolicach Pleszewa (Wielkopolska).[3755]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Clathrus archeri (okratek australijski) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 143814 201311 204406 243896 266162 287271 308854 309195 AB93 111715 288864 328058 370785 371441 AB94 45343 288814 328048 BE13 282655 BE38 204803 BE77 44507 BF17 160260 BF25 326058 BF26 16276 BF34 326071 CA77 359709 CF36 326075 DB07 364136 DD66 217540 DE47 189978 208668 288603 318994 334798 351542 364591 DF33 109932 DF65 371198 DF79 202677 DF95 209872 DG03 117835 EE66 284542 EF92 146498 EG22 80964 FF29 319737 FF53 46421 FG31 45775 FG68 22544 318900 GF00 20073

ID 16 276 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Kłodzko, BF26; data zbioru: 14 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Prześwietlone miejsce przy brzegu lasu sosna+dąb+buk+brzoza, wśród liści i traw, kilka owocników wzdłóż brzegu lasu w lesie; leg. Piotr Perz, det. Piotr Perz + Anna Kujawa; eksykat: tak; uwagi: cuchnie nieziemsko :! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 20 073 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Las Bukownica (Puszcza Solska), gm. Hedwiżyn obok Biłgoraja, GF00; data zbioru: 4 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Puszcza sosnowa, w pobliżu kilka grabów, Bezpośrednio na ziemi miedzy jagodziankami i borówkami, pojedyńczy owocnik; leg. Elmira Brzozowska, det. Marcin Piątek; uwagi: fot.17819 [notatka: nie] [fotografie: Tak - cyfrowe i na papierze fotograficznym]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

17819

ID 22 544 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Wetlina w Bieszczadach. Na południe od miejscowości. Na łące w pobliżu lasu mieszanego., FG68; data zbioru: 24 kwi 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko przy lesie mieszanym, na ziemi, pojedynczo; leg. Wawrzyniec Iwański, Przemysław Dębicki, Robert Denst, det. Arkadiusz Stępień; uwagi: fot.21647 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005.;

21647

ID 44 507 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Przy drodze z Sobótki do Sulistrowic, ~200 m na prawo w górę od skrzyżowania z drogą do Sulistrzowiczek, BE77; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowo sosnowy i czeremcha gdzieniegdzie, poszycie konwalie i jeżyny, na ściółce leśnej, dośc suchej ale też jeden okaz w trawie przy starej plancji porzeczek na ciężkiej gliniastej glebie, cztery okazy rosnące w promieniu 5 metrów; leg. det. Włodzimierz Kita; uwagi: Mimo że od ponad tzrydziestu lat zajmuję sie grzybami nie widziałem jeszcze tego gatunku na żywo. [notatka: nie] [fotografie: Fotografii zrobiłem okło trzydziestu w różnych ujęciach i oświetleniu. [bf:63431]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70; związane wątki bio-forum.pl: 63431 ;

ID 45 343 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 26 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan grabowo-bukowy w dolinie strumienia, na dwóch stanowiskach rozdzielonych leśną drogą utwardzoną gruzem, na ziemi, masowo, na powierzchni około 300 m2 conajmniej 120 owocników w róznych stadiach rozwojowych; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek); uwagi: fot.58410 fot.58411 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58410
58411

ID 45 775 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Huta Polańska, powiat jasielski, FG31; data zbioru: 25 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, leszczyna i in.), na ziemi, na ciepłym, nasłonecznionym stku, 2 owocniki blisko siebie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/6.09.10; uwagi: fot.59077 fot.59078 fot.59079 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

59077
59078
59079

ID 46 421 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Budy Głogowskie - Podkarpacie, FF53; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-dębowy, liściaste, pojedyncze; leg. det. Piotr Stopa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PS/22.10.06; uwagi: Witam! Znalazłem Okratka Australijskiego dzisiaj w lesie tj. 2006-10-08 w Budach Głogowskich na Podkarpaciu niedaleko Rzeszowa. Dwa lata temu spotykałem pojedyncze sztuki, a teraz jest ich coraz więcej.; fot.60154; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60154

ID 80 964 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Ochotnica Górna, Powiat Nowy Targ, EG22; data zbioru: 14 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka bliźniczkowa, na glebie, 3 osobniki w grupie; leg. det. Marek Ruciński; eksykat: nie; uwagi: fot.129411; Sucha łąka bliźniczkowa użytkowana ekstensywnie pastersko, na skraju boru jodłowo-świerkowego.; Południowo-zachodnia ekspozycja stoku. [notatka: tak] [fotografie: tak];

129411

ID 109 932 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Nieborowice las, DF33; data zbioru: 20 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą dębu, na ziemi wśród kory, pod dębami w miejscu zacienionym, przy wielkiej kałuży., kilkadziesiąt owocników zgrupowanych, pozrastanych nawet i po trzy, w sumie na 3 metrach około 30 owocników; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JK/9.05.09; uwagi: fot.191179 fot.191180 fot.191181 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191179
191180
191181

ID 111 715 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,5km na N od Chlebowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 18 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką starych sosen na terenie powojskowym, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (problem z suszeniem;); uwagi: okratek australijski; fot.195240 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195240

ID 117 835 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Lipowa k/ Żywca, DG03; data zbioru: 12 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko / łąka podleśna, wśród traw, pojedyńczy osobnik; leg. Grzegorz Wereszczyński, det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: nie; uwagi: nigdzie nie było widac ani innych jaj, ani nawet szczątkowych innych osobników; fot.208698 fot.208699 [notatka: tak] [fotografie: tak];

208698
208699

ID 143 814 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Mirzec, pow. Starachowicki, Świętokrzyskie; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka, blisko zabudowań w dawnym miejscu składowania drewna , na obszarze 2ha, W trawie między korą i sarym drewnem., W dużych grupach, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów, na dużym obszarze, nie możliwe do dokładnego policzenia około 40-60 sztuk; leg. det. Bartłomiej Koniarz; eksykat: Prawem chroniony; uwagi: Rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie, Mądziaka psiego Mutinus caninus!, występującego tu w mniejszej ilości. [notatka: nie] [fotografie: tak];

ID 146 498 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Nowe Rybie (powiat limanowski, woj. małopolskie), EF92; data zbioru: 23 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osiki, brzozy, jodły, na ziemi, w grupie - około 5-7 osobników na 1 m^2, niespełna 10 m od tego miejsca 1 osobnik; leg. det. Mariusz Łapczyński; uwagi: odwiedzam to miejsce regularnie od kilkunastu lat i nigdy nie spotkałem tego gatunku; fot.277304 fot.277305 fot.277306 [fotografie: tak];

277304
277305
277306

ID 160 260 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: kamieniołom magnezytu na g. Bukowczyk, pow. Grochowa, woj. dolnośląskie, BF17; data zbioru: 23 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy brzegu lasu, pod sosną (potencjalnie grądowe), , w grupie 5-6 owocników; leg. det. Piotr Kosiński; uwagi: fot.318978 [notatka: TAK, 168/05] [fotografie: tak];

318978

ID 189 978 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: 1 km W, Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, w zaroślach, na ziemi, grupa ponad 25 owocników, większość w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/5.10.11; uwagi: 51 10 7 N ; 19 35 29 E; fot.437519 fot.437520 fot.437521 fot.437522 fot.437523; siedlisko; fot.437524 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

437519
437520
437521
437522
437523
437524

ID 201 311 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: 2km E Modliszów, wys. 450m n.p.m., pow. świdnicki, woj. dolnośląskie; data zbioru: 22 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerczyna, przy leśnej drodze, na ziemi, wśród suchych liści i igieł, w grupie, 3; leg. det. Radosław Grochowski; uwagi: trzy owocniki oddalone były od siebie o kilka do kilkunastu metrów. fot.500659 [fotografie: tak];

500659

ID 202 677 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Buków, gm. Mogilny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF79; data zbioru: 12 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka na której wypasane jest bydło, stok północny, na ziemie, jeden owocnik; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: fot.506985 [notatka: nie] [fotografie: tak];

506985

ID 204 406 oznaczenie: Anthurus archeri; lokalizacja: Las Ratyński (Wrocław/Lutynia), woj. dolnośląskie; data zbioru: 16 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb 2 m, sosna 5 m, gleba, próchnica porośnięta trawą, w grupie 10 szt; leg. det. Tom; eksykat: -; uwagi: nieprzyjemny zapach, nierozwinięte owocniki - owalne, miekkie, luźna skórka.; Odnajdywane w północnej części Lasu Ratyńskiego fot.513827 fot.513828 [notatka: -] [fotografie: tak];

513827
513828

ID 204 803 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Niziny, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE38; data zbioru: 10 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z dom.sosny,świerka, ziemia, jeden owocnik mocno zjedzony i jedno jajo; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.11.13; uwagi: fot.515337 [notatka: nie] [fotografie: tak];

515337

ID 208 668 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID189 978; lokalizacja: 1 km W odd wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 1 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, w zaroślach, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.534676 fot.534677; Grupa ta wyrastała ok.100 na wschód od tej z pierwotnego zgłoszenia. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

534676
534677

ID 209 872 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Brzezinka Dolna, przy składzie drewna pod Złotą Górką, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF95; data zbioru: 26 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: składnica drewna, na ziemi, kilkadziesiąt; leg. Marlena Sierp, det. Jan Zieliński; eksykat: tak; uwagi: 49°49'31,64"N ; 19°18'37,46" na wys. 455 m n.p.m; fot.541384 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: nie;

541384

ID 217 540 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: las między ul.Pszeniczną, Wódka, a ul.Aksamitną, Kalonka; gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie [51st 49' 37,14" N i 19st 33' 28,73" E], DD66; data zbioru: 24 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. sosna i brzoza, w obniżeniu terenu, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.578161 fot.578162 [notatka: nie] [fotografie: tak];

578161
578162

ID 243 896 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: 1,5 km na Północ od Miszkowic , gmina Lubawka, pow. Kamiennogórski, woj. Dolnosląskie; data zbioru: 18 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodniki brzozowo - świerkowe z udziałem Jawora, na skraju młodnika brzozowego w systemie korzeniowym świerka i na igliwiu, w grupie ok. 25 osobników; leg. det. Krzysztof Kalemba; eksykat: nie; uwagi: zapach padliny , lepki fot.695178 fot.695179 fot.695180 fot.695181 fot.695182 fot.695183 fot.695184 [notatka: spora część w pierwszej fazie wzrostu] [fotografie: tak];

695178
695179
695180
695181
695182
695183
695184

ID 266 162 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Stolec, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; data zbioru: 5 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na ziemi w trawie, pojedynczo; leg. det. Bartłomiej; eksykat: -; uwagi: fot.780557 [notatka: nie] [fotografie: tak];

780557

ID 284 542 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Celiny kolo Bodzentyna, pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie, EE66; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Strefa ekotonowa boru jodłowego i użytków zielonych z fragmentem młodnika brzozowego, gleba lessowa, 14 osobników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Bogusław Sępioł; eksykat: nie; uwagi: http://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/podstawczaki/okratek-australijski.html; fot.851315 fot.851316 [notatka: nie] [fotografie: tak];

851315
851316

ID 287 271 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: las koło miejscowości Kubice, pow. Nysa, woj. Opolskie; data zbioru: 24 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, , pojedynczo; leg. det. Paweł Maślej; uwagi: współrzędne 50,463911 17,469249 fot.861553 [fotografie: tak];

861553

ID 288 603 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID189 978; lokalizacja: 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 6 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -graby, dęby, brzozy i inne, na ziemi, ponad 25 owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Jedna, najliczniejsza grupa rosła w punkcie jak te ze zgłoszenia 208668. Dwie pozostałe grupy rosły w nowych punktach oddalonych od pierwotnego o ok.100 i ok.200 m na pd-zach.; fot.867240 fot.867241 fot.867242 fot.867243 fot.867244 [notatka: nie] [fotografie: tak];

867240
867241
867242
867243
867244

ID 288 814 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID45 343; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, ziemia, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Gatunek zgłoszony pierwotnie z tego stanowiska w 2006 r. Stanowisko monitorowane corocznie. Po przerwie 7-letniej owocniki pojawiły się znów w tym samym miejscu.; fot.868055 fot.868056 fot.868057 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868055
868056
868057

ID 288 864 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na S od skrzyżowania autostrady z ul Smoczą w Szczecinie Podjuchach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 5 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, ziemia pod bukami i dębami, w grupach, w trzech miejscach oddziału - łącznie ok. 40 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.868259 fot.868260 fot.868261 fot.868262 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868259
868260
868261
868262

ID 308 854 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Wola Michowa, pow. Sanok, woj. Podkarpackie; data zbioru: 29 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka kośna kilka metrów od młodnika świerkowego, na łące wśród trawy, 2 sztuki w odległości ok. 2m; leg. Kajetan Perzanowski, det. Stanisław Kucharzyk; uwagi: dz. katastralna 61/7; fot.962138 [notatka: nie] [fotografie: tak];

962138

ID 309 195 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Tarnów, niewielki lasek obok Tarnowa w kierunku północnym, pow. Tarnów, woj. Małopolskie; data zbioru: 25 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, dęby, buki, Na ziemi, pojedynczo; leg. det. Janina Fus; uwagi: Watek na bioforum nr 2017.11.27 18:37 #309188; [bf:964005]; związane wątki bio-forum.pl: 964005 ;

ID 318 900 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Wetlina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG68; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: hala nad Wetliną, w trawie, pojedynczy owocnik; leg. det. Jan Kowalski; eksykat: Został zabezpieczony, będzie przesłany jeśli się ususzy; uwagi: [bf:1028228] [notatka: nie] [fotografie: tak, na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1028228 ;

ID 318 994 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID189 978; lokalizacja: 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 12 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy i inne, na ziemi, w ściółce, grupa kilkunastu owocników, gł. w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1030652 fot.1030653 fot.1030654; 1.09.2018; fot.1030655 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030652
1030653
1030654
1030655

ID 319 737 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Tarnogród, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie [N50 00 22’ 47.056], FF29; data zbioru: 27 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skupisko około 15 drzew w różnym wieku (osiki,topole,brzoza)-zagajnik śródpolny., na mchu, zmurszałych liściach i częściowo rozłożonych gałęziach, pojedynczo; leg. Otylia Antolak, det. Larwa Bożena; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 3/BL/14.04.2019; uwagi: Nieprzyjemny zapach padliny, w sąsiedztwie występowanie sromotnika smrodliwego. Z wywiadu wynika, że w miejscu tym przez 2 miesiące zalegała padlina.W początkowym okresie czerwiec! pojawił się jeden grzyba następnie w okresie od lipca do końca października występowało ich około 5 owocników.<!--attachment: okratekautralijski-1035114.zip*mime_zip.gif*application/x-zip-compressed*19450.7*Otylia+Antolak%2f+Okratek+australijski*okratekautralijski%2ezip -->

<img src="https://www.bio-forum.pl/icons/mime_zip.gif" align=left alt="application/x-zip-compressed">Otylia Antolak/ Okratek australijski
okratekautralijski.zip 19450.7 k!
<!--/attachment--> [notatka: nie] [fotografie: tak];

ID 326 058 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: dolina potoku Rogoziniec, Polanica-Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF25; data zbioru: 10 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przy drodze leśnej w świerczynie, na ziemi, kilka owocników (ca 5) w jednej grupie; leg. Jan Stypuła, det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.1096981 fot.1096982 fot.1096983 fot.1096985 [notatka: nie] [fotografie: TAK, fot. Jan Stypuła];

1096981
1096982
1096983
1096985

ID 326 071 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: północna część wsi Zieleniec, Duszniki-Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF34; data zbioru: 7 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świeża łąka górska użytkowana ekstensywnie, na ziemi wśród roślin, 1 owocnik; leg. Wiesław Kamyczek, det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.1097047 [notatka: nie] [fotografie: TAK, fot. W. Kamyczek];

1097047

ID 326 075 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Pokrzywnica (ok. 2 km W), ok. 300 m na W od boiska sportowego Pokrzywnica; Las Twardawski (nazwa lokalna używana przez mieszkańców dla lasów znajdujących się między miejscowościami Twardawa i Pokrzywnica); przy drodze nr 40 Kędzierzyn-Koźle – Głogówek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, CF36; data zbioru: 23 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na poboczu drogi asfaltowej, na skraju lasu liściastego z przewagą dębu, buka i brzozy, na ziemi, wśród liści, pojedynczo, dwa owocniki, oddalone od siebie około 120 m; leg. Włodzimierz Talma, det. Małgorzata Stasińska; eksykat: nie; uwagi: nadleśnictwo Kedzierzyn, oddz. 279 fot.1097058 fot.1097059 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097058
1097059

ID 328 048 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna skarpa w żyznej buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.1114992 fot.1114993 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1114992
1114993

ID 328 058 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Czajcza Góra), 2,6 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.1115113 fot.1115114 fot.1115115 fot.1115116 fot.1115117 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1115113
1115114
1115115
1115116
1115117

ID 334 798 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID189 978; lokalizacja: 1 km W od wsi Kotków; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 18 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dęby, brzozy, graby, olchy i inne, na ziemi; przy murszejącej, padłej brzozie, grupa kilkudziesięciu owocników w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1161789 fot.1161790 fot.1161791 fot.1161792 fot.1161793 fot.1161794; 8.08.; fot.1161795 fot.1161796 fot.1161797; Tego dnia znalazłem jeszcze jedną grupę, kilkunastu rozwiniętych owocników, kilkadziesiąt metrów na wschód, w zaroślach gł. grabowych; fot.1161798 fot.1161799 fot.1161800 fot.1161801 fot.1161802 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1161789
1161790
1161791
1161792
1161793
1161794
1161795
1161796
1161797
1161798
1161799
1161800
1161801
1161802

ID 351 542 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID189 978; lokalizacja: 1 km W od wsi Kotków; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 15 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty; zarośla grabowe, na ziemi/ściółce, grupa co najmniej 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 10' 7" N 19st 35' 35,5" E; fot.1280596 fot.1280597 fot.1280598 fot.1280599 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1280596
1280597
1280598
1280599

ID 359 709 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Lewinko, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA77; data zbioru: 24 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, jarzebina, brzoza, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1359888 fot.1359889 fot.1359890 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359888
1359889
1359890

ID 364 136 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Nowe Monasterzysko, 450 m. N (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'07.8"N 19°37'27.3"E], DB07; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, w wysokiej trawie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1395046] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1395046 ;

ID 364 591 oznaczenie: Clathrus archeri; • potwierdzenie ID189 978; lokalizacja: 1 km W od wsi Kotków; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [GPS: 51,1688 19,5935], DE47; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty; grab, brzoza, osika, na ziemi, ponad 120 na ok. 300 mkw; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1399867 fot.1399868 fot.1399869 fot.1399870 fot.1399871; pełnia ''wysypu'' nastąpiła tydzień później;; 11.09.; fot.1399872 fot.1399873 fot.1399874 fot.1399875 fot.1399876 fot.1399877 fot.1399878 fot.1399879 fot.1399880 fot.1399881 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1399867
1399868
1399869
1399870
1399871
1399872
1399873
1399874
1399875
1399876
1399877
1399878
1399879
1399880
1399881

ID 370 785 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK "Puszcza Bukowa"), 3,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.1464973 fot.1464974 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1464973
1464974

ID 371 198 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Libiąż ul.Krakowska naprzeciwko wjazdu na kopalnie Janina w Libiążu., pow. chrzanowski, woj. małopolskie, DF65; data zbioru: 25 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna brzoza buk, piaszczysto żwirowa skarpa, 30 owocników; leg. det. Marcin Bułakowski; eksykat: tak; uwagi: fot.1469590 fot.1469591 fot.1469592 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1469590
1469591
1469592

ID 371 441 oznaczenie: Clathrus archeri; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 0,8 km NW od osady leśnej Karczma, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 31 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi brukowanej w żyznej buczynie, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1472937 fot.1472938 fot.1472939 fot.1472940 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1472937
1472938
1472939
1472940
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji