grzyby.pl

Clathrus archeri (Berk.) Dring

okratek australijski
Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Clathrus archeri (okratek australijski)
pokrój; stary owocnik
Clathrus archeri (okratek australijski)
pokrój
Clathrus archeri (okratek australijski)
pokrój
Clathrus archeri (okratek australijski)
Clathrus archeri (okratek australijski)
Clathrus archeri (okratek australijski)

owocnik

Młode owocniki w formie kulistej lub jajowatej, z bruzdami odpowiadającymi ułożeniu ramion, średnicy 25-45(60) mm, białawe do jasnożółtych, często z fioletowym nalotem, zagrzebane w podłożu lub nieco wystające.

space

Dojrzały owocnik wydziela wyjątkowo intensywny i nieprzyjemny zapach zwabiający muchy padlinożerne, które przyczyniają się do roznoszenia zarodników.

space

zarodniki

Zarodniki wąskoelipsoidalne, hialinowe, 4-7.5 x 2-2.5 µm.
Spores cylindric-ellipsoid, hyaline, 4-7.5 x 2-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Coraz częstszy na terenie całej Polski. Gatunek ten pochodzi z Australii i rozprzestrzenia się w Europie. Owocniki wyrastają w miejscach bogatych w materię organiczną, rozłożone drewno, w lasach i poza nimi, w zaroślach, w sadach, na glebach różnego typu, także kwaśnych.
More and more frequent all over Poland. This species comes from Australia. Sporocarps grow in places rich in organic matter, decomposed wood.

uwagi

W Europie po raz pierwszy obserwowany w 1914 roku we Francji i stopniowo rozszerzający się po całej Europie. Znam osobiście dwa stanowiska na Dolnym Śląsku, jedno w okolicy Międzygórza (Masyw Śnieżnika) na łące, drugie we Wrocławiu, w Dolinie Bystrzycy w lesie grabowym.

space

space

space

wybrane okazy · selected collections

#4
02 09 22 - 7
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, Dolina Bystrzycy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Clathrus archeri na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

266162 309195 201311 243896 143814 308854 204406 287271 AB-93 328058 288864 111715 AB-94 288814 328048 45343 BE-38 204803 BE-77 44507 BF-17 160260 BF-25 326058 BF-26 16276 BF-34 326071 CA-77 359709 CF-36 326075 DB-07 364136 DD-66 217540 DE-47 351542 318994 189978 288603 334798 364591 208668 DF-33 109932 DF-79 202677 DF-95 209872 DG-03 117835 EE-66 284542 EF-92 146498 EG-22 80964 FF-29 319737 FF-53 46421 FG-31 45775 FG-68 318900 22544 GF-00 20073

 ID16276  Clathrus archeri; Kłodzko, BF-26; 2005.07.14; Prześwietlone miejsce przy brzegu lasu sosna+dąb+buk+brzoza; wśród liści i traw kilka owocników wzdłóż brzegu lasu w lesie; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz + Anna Kujawa; eksykat: tak, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: cuchnie nieziemsko :)

 ID20073  Clathrus archeri; Las Bukownica (Puszcza Solska), gm. Hedwiżyn obok Biłgoraja, GF-00; 2005.09.04; Puszcza sosnowa, w pobliżu kilka grabów; Bezpośrednio na ziemi miedzy jagodziankami i borówkami pojedyńczy owocnik; leg. Elmira Brzozowska; det. Marcin Piątek; , Tak - cyfrowe i na papierze fotograficznym, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

fot. 17819

 ID22544  Clathrus archeri; Wetlina w Bieszczadach. Na południe od miejscowości. Na łące w pobliżu lasu mieszanego., FG-68; 2005.04.24; Pastwisko przy lesie mieszanym; na ziemi pojedynczo; leg. Wawrzyniec Iwański, Przemysław Dębicki, Robert Denst; det. Arkadiusz Stępień; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005.
uwagi: fot. 21647

 ID44507  Clathrus archeri; Przy drodze z Sobótki do Sulistrowic, ~200 m na prawo w górę od skrzyżowania z drogą do Sulistrzowiczek, BE-77; 2006.09.24; Las dębowo sosnowy i czeremcha gdzieniegdzie, poszycie konwalie i jeżyny; na ściółce leśnej, dośc suchej ale też jeden okaz w trawie przy starej plancji porzeczek na ciężkiej gliniastej glebie cztery okazy rosnące w promieniu 5 metrów; leg. Włodzimierz Kita; det. Włodzimierz Kita; , Fotografii zrobiłem okło trzydziestu w różnych ujęciach i oświetleniu. https://www.bio-forum.pl/messages/33/63431.html, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Mimo że od ponad tzrydziestu lat zajmuję sie grzybami nie widziałem jeszcze tego gatunku na żywo.

 ID45343  Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; drzewostan grabowo-bukowy w dolinie strumienia, na dwóch stanowiskach rozdzielonych leśną drogą utwardzoną gruzem; na ziemi masowo, na powierzchni około 300 m2 conajmniej 120 owocników w róznych stadiach rozwojowych; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58410 fot. 58411

 ID45775  Clathrus archeri; Huta Polańska, powiat jasielski, FG-31; 2006.09.25; las mieszany (jodła, leszczyna i in.); na ziemi, na ciepłym, nasłonecznionym stku 2 owocniki blisko siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 59077 fot. 59078 fot. 59079

 ID46421  Clathrus archeri; Budy Głogowskie - Podkarpacie, FF-53; 2006.10.08; las bukowo-dębowy; liściaste pojedyncze; leg. Piotr Stopa; det. Piotr Stopa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PS/22.10.06; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Witam! Znalazłem Okratka Australijskiego dzisiaj w lesie tj. 2006-10-08 w Budach Głogowskich na Podkarpaciu niedaleko Rzeszowa. Dwa lata temu spotykałem pojedyncze sztuki, a teraz jest ich coraz więcej.
fot. 60154


 ID80964  Clathrus archeri; Ochotnica Górna, Powiat Nowy Targ, EG-22; 2007.07.14; łąka bliźniczkowa; na glebie 3 osobniki w grupie; leg. Marek Ruciński; det. Marek Ruciński; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 129411
Sucha łąka bliźniczkowa użytkowana ekstensywnie pastersko, na skraju boru jodłowo-świerkowego.
Południowo-zachodnia ekspozycja stoku.

 ID109932  Clathrus archeri; Nieborowice las, DF-33; 2008.08.20; las z przewagą dębu; na ziemi wśród kory, pod dębami w miejscu zacienionym, przy wielkiej kałuży. kilkadziesiąt owocników zgrupowanych, pozrastanych nawet i po trzy, w sumie na 3 metrach około 30 owocników; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JK/9.05.09, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191179 fot. 191180 fot. 191181

 ID111715  Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 2,5km na N od Chlebowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.10.18; dąbrowa z domieszką starych sosen na terenie powojskowym; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (problem z suszeniem;), tak, notatka: tak
uwagi: okratek australijski
fot. 195240

 ID117835  Clathrus archeri; Lipowa k/ Żywca, DG-03; 2008.10.12; Pastwisko / łąka podleśna; wśród traw pojedyńczy osobnik; leg. Grzegorz Wereszczyński; det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: nigdzie nie było widac ani innych jaj, ani nawet szczątkowych innych osobników

fot. 208698 fot. 208699

ID143814 Clathrus archeri; Mirzec, pow. Starachowicki, Świętokrzyskie; 2009.09.05; Łąka, blisko zabudowań w dawnym miejscu składowania drewna , na obszarze 2ha; W trawie między korą i sarym drewnem. W dużych grupach, oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów, na dużym obszarze, nie możliwe do dokładnego policzenia około 40-60 sztuk; leg. Bartłomiej Koniarz; det. Bartłomiej Koniarz; eksykat: Prawem chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie, Mądziaka psiego(Mutinus caninus), występującego tu w mniejszej ilości.

 ID146498  Clathrus archeri; Nowe Rybie (powiat limanowski, woj. małopolskie), EF-92; 2009.09.23; osiki, brzozy, jodły; na ziemi w grupie - około 5-7 osobników na 1 m^2, niespełna 10 m od tego miejsca 1 osobnik; leg. Mariusz Łapczyński; det. Mariusz Łapczyński; , tak
uwagi: odwiedzam to miejsce regularnie od kilkunastu lat i nigdy nie spotkałem tego gatunku
fot. 277304 fot. 277305 fot. 277306

 ID160260  Clathrus archeri; kamieniołom magnezytu na g. Bukowczyk, pow. Grochowa, woj. dolnośląskie, BF-17; 2005.08.23; przy brzegu lasu, pod sosną (potencjalnie grądowe); w grupie 5-6 owocników; leg. Piotr Kosiński; det. Piotr Kosiński; , tak, notatka: TAK, 168/05
uwagi: fot. 318978

 ID189978  Clathrus archeri; 1 km W, Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2011.08.14; las liściasty, w zaroślach; na ziemi grupa ponad 25 owocników, większość w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/5.10.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 10 7 N ; 19 35 29 E

fot. 437519 fot. 437520 fot. 437521 fot. 437522 fot. 437523

siedlisko
fot. 437524

 ID201311  Clathrus archeri; 2km E Modliszów, wys. 450m n.p.m., pow. świdnicki, woj. dolnośląskie; 2012.07.22; świerczyna, przy leśnej drodze; na ziemi, wśród suchych liści i igieł w grupie, 3; leg. Radosław Grochowski; det. Radosław Grochowski; , tak
uwagi: trzy owocniki oddalone były od siebie o kilka do kilkunastu metrów.fot. 500659

ID202677 Clathrus archeri; Buków, gm. Mogilny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 2012.08.12; łąka na której wypasane jest bydło, stok północny; na ziemie jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 506985

 ID204406  Anthurus archeri; Las Ratyński (Wrocław/Lutynia), woj. dolnośląskie; 2012.09.16; dąb 2 m, sosna 5 m; gleba, próchnica porośnięta trawą w grupie 10 szt; leg. Tom; det. Tom; eksykat: -, tak, notatka: -
uwagi: nieprzyjemny zapach, nierozwinięte owocniki - owalne, miekkie, luźna skórka.
Odnajdywane w północnej części Lasu Ratyńskiego fot. 513827fot. 513828

 ID204803  Clathrus archeri; Niziny, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 2012.09.10; las dębowy z dom.sosny,świerka; ziemia jeden owocnik mocno zjedzony i jedno jajo; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/15.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 515337

 ID208668  (potwierdzenie 189978) Clathrus archeri; 1 km W odd wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2012.08.01; las liściasty, w zaroślach; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 534676 fot. 534677

Grupa ta wyrastała ok.100 na wschód od tej z pierwotnego zgłoszenia.

ID209872 Clathrus archeri; Brzezinka Dolna, przy składzie drewna pod Złotą Górką, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-95; 2012.11.26; składnica drewna; na ziemi kilkadziesiąt; leg. Marlena Sierp; det. Jan Zieliński; eksykat: tak, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: 49°49'31,64"N ; 19°18'37,46" na wys. 455 m n.p.m

fot. 541384

 ID217540  Clathrus archeri; las między ul.Pszeniczną, Wódka, a ul.Aksamitną, Kalonka; gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DD-66; 2013.07.24; las mieszany -gł. sosna i brzoza, w obniżeniu terenu; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 49' 37,14" N i 19st 33' 28,73" E

fot. 578161 fot. 578162

 ID243896  Clathrus archeri; 1,5 km na Północ od Miszkowic , gmina Lubawka, pow. Kamiennogórski, woj. Dolnosląskie; 18.08.2014; młodniki brzozowo - świerkowe z udziałem Jawora; na skraju młodnika brzozowego w systemie korzeniowym świerka i na igliwiu w grupie ok. 25 osobników; leg. Krzysztof Kalemba; det. Krzysztof Kalemba; eksykat: nie, tak, notatka: spora część w pierwszej fazie wzrostu
uwagi: zapach padliny , lepki fot. 695178fot. 695179fot. 695180fot. 695181fot. 695182fot. 695183fot. 695184

 ID266162  Clathrus archeri; Stolec, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie; 2014.09.05; las grabowo-dębowy; na ziemi w trawie pojedynczo; leg. Bartłomiej; det. Bartłomiej; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 780557

 ID284542  Clathrus archeri; Celiny kolo Bodzentyna, pow. Kielecki, woj. Swietokrzyskie, EE-66; 2011.08.15; Strefa ekotonowa boru jodłowego i użytków zielonych z fragmentem młodnika brzozowego; gleba lessowa 14 osobników w różnych stadiach rozwoju; leg. Bogusław Sępioł; det. Bogusław Sępioł; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.przyrodaswietokrzyska.pl/index.php/podstawczaki/okratek-australijski.html

fot. 851315fot. 851316

 ID287271  Clathrus archeri; las koło miejscowości Kubice, pow. Nysa, woj. Opolskie; 24.07.2016; las mieszany; pojedynczo; leg. Paweł Maślej; det. Paweł Maślej; , tak
uwagi: współrzędne 50,463911 17,469249fot. 861553

 ID288603  (potwierdzenie 189978) Clathrus archeri; 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2016.08.06; las liściasty -graby, dęby, brzozy i inne; na ziemi ponad 25 owocników w trzech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Jedna, najliczniejsza grupa rosła w punkcie jak te ze zgłoszenia 208668. Dwie pozostałe grupy rosły w nowych punktach oddalonych od pierwotnego o ok.100 i ok.200 m na pd-zach.

fot. 867240 fot. 867241 fot. 867242 fot. 867243 fot. 867244

ID288814 (potwierdzenie 45343) Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 1,4km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.15; grąd; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek zgłoszony pierwotnie z tego stanowiska w 2006 r. Stanowisko monitorowane corocznie. Po przerwie 7-letniej owocniki pojawiły się znów w tym samym miejscu.
fot. 868055 fot. 868056 fot. 868057

 ID288864  Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 1,3 km na S od skrzyżowania autostrady z ul Smoczą w Szczecinie Podjuchach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2016.08.05; buczyna z domieszką dębów; ziemia pod bukami i dębami w grupach, w trzech miejscach oddziału - łącznie ok. 40 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868259 fot. 868260 fot. 868261 fot. 868262

 ID308854  Clathrus archeri; Wola Michowa, pow. Sanok, woj. Podkarpackie; 2017.09.29; łąka kośna kilka metrów od młodnika świerkowego; na łące wśród trawy 2 sztuki w odległości ok. 2m; leg. Kajetan Perzanowski; det. Stanisław Kucharzyk; , tak, notatka: nie
uwagi: dz. katastralna 61/7
fot. 962138

 ID309195  Clathrus archeri; Tarnów, niewielki lasek obok Tarnowa w kierunku północnym, pow. Tarnów, woj. Małopolskie; 25.11.2017; Las liściasty, dęby, buki; Na ziemi pojedynczo; leg. Janina Fus; det. Janina Fus ;
uwagi: Watek na bioforum nr 2017.11.27 18:37 #309188
https://www.bio-forum.pl/messages/33/964005.html

ID318900 Clathrus archeri; Wetlina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-68; 2018.10.21; hala nad Wetliną; w trawie pojedynczy owocnik; leg. Jan Kowalski; det. Jan Kowalski; eksykat: Został zabezpieczony, będzie przesłany jeśli się ususzy, tak, na forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1028228.html

ID318994 (potwierdzenie 189978) Clathrus archeri; 1 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2018.08.12; las liściasty -graby, brzozy i inne; na ziemi, w ściółce grupa kilkunastu owocników, gł. w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1030652 fot. 1030653 fot. 1030654
1.09.2018
fot. 1030655

 ID319737  Clathrus archeri; Tarnogród, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie, FF-29; 2018.06.27; Skupisko około 15 drzew w różnym wieku (osiki,topole,brzoza)-zagajnik śródpolny.; na mchu, zmurszałych liściach i częściowo rozłożonych gałęziach pojedynczo; leg. Otylia Antolak; det. Larwa Bożena; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 3/BL/14.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: Nieprzyjemny zapach padliny, w sąsiedztwie występowanie sromotnika smrodliwego. Z wywiadu wynika, że w miejscu tym przez 2 miesiące zalegała padlina.W początkowym okresie( czerwiec) pojawił się jeden grzyba następnie w okresie od lipca do końca października występowało ich około 5 owocników.<!--attachment: okratekautralijski-1035114.zip*mime_zip.gif*application/x-zip-compressed*19450.7*Otylia+Antolak%2f+Okratek+australijski*okratekautralijski%2ezip -->

<img src="https://www.bio-forum.pl/icons/mime_zip.gif" align=left alt="application/x-zip-compressed">Otylia Antolak/ Okratek australijski
okratekautralijski.zip (19450.7 k)
<!--/attachment-->

 ID326058  Clathrus archeri; dolina potoku Rogoziniec, Polanica-Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF-25; 10.09.2019; przy drodze leśnej w świerczynie; na ziemi kilka owocników (ca 5) w jednej grupie; leg. Jan Stypuła; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, TAK, fot. Jan Stypuła, notatka: nie
uwagi: fot. 1096981 fot. 1096982 fot. 1096983 fot. 1096985

 ID326071  Clathrus archeri; północna część wsi Zieleniec, Duszniki-Zdrój, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie, BF-34; 07.09.2019; świeża łąka górska użytkowana ekstensywnie; na ziemi wśród roślin 1 owocnik; leg. Wiesław Kamyczek; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, TAK, fot. W. Kamyczek, notatka: nie
uwagi: fot. 1097047

 ID326075  Clathrus archeri; Pokrzywnica (ok. 2 km W), ok. 300 m na W od boiska sportowego Pokrzywnica; Las Twardawski (nazwa lokalna używana przez mieszkańców dla lasów znajdujących się między miejscowościami Twardawa i Pokrzywnica); przy drodze nr 40 Kędzierzyn-Koźle – Głogówek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, CF-36; 2019.09.23; na poboczu drogi asfaltowej, na skraju lasu liściastego z przewagą dębu, buka i brzozy; na ziemi, wśród liści pojedynczo, dwa owocniki, oddalone od siebie około 120 m; leg. Włodzimierz Talma; det. Małgorzata Stasińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Kedzierzyn, oddz. 279fot. 1097058fot. 1097059

 ID328048  Clathrus archeri; Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.11.05; przydrożna skarpa w żyznej buczynie; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1114992 fot. 1114993

 ID328058  Clathrus archeri; Puszcza Bukowa (Czajcza Góra), 2,6 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.11.15; żyzna buczyna; na ziemi w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1115113 fot. 1115114 fot. 1115115 fot. 1115116 fot. 1115117

ID334798 (potwierdzenie 189978) Clathrus archeri; 1 km W od wsi Kotków; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2020.07.18; las liściasty -dęby, brzozy, graby, olchy i inne; na ziemi; przy murszejącej, padłej brzozie grupa kilkudziesięciu owocników w stadium ''jaj''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1161789 fot. 1161790 fot. 1161791 fot. 1161792 fot. 1161793 fot. 1161794

8.08.
fot. 1161795 fot. 1161796 fot. 1161797

Tego dnia znalazłem jeszcze jedną grupę, kilkunastu rozwiniętych owocników, kilkadziesiąt metrów na wschód, w zaroślach gł. grabowych

fot. 1161798 fot. 1161799 fot. 1161800 fot. 1161801 fot. 1161802

 ID351542  (potwierdzenie 189978) Clathrus archeri; 1 km W od wsi Kotków; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2021.08.15; las liściasty; zarośla grabowe; na ziemi/ściółce grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 7" N 19st 35' 35,5" E

fot. 1280596 fot. 1280597 fot. 1280598 fot. 1280599

ID359709 Clathrus archeri; Lewinko, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-77; 2022.07.24; dąb, grab, jarzebina, brzoza; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1359888fot. 1359889 fot. 1359890

ID364136 Clathrus archeri; Nowe Monasterzysko, 450 m. N (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-07; 2022.11.13; koszona łąka; na ziemi, w wysokiej trawie 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'07.8"N 19°37'27.3"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1395046.html

ID364591 (potwierdzenie 189978) Clathrus archeri; 1 km W od wsi Kotków; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2022.09.03; las liściasty; grab, brzoza, osika; na ziemi ponad 120 na ok. 300 mkw; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1688 19,5935

fot. 1399867 fot. 1399868 fot. 1399869 fot. 1399870 fot. 1399871

pełnia ''wysypu'' nastąpiła tydzień później;
11.09.

fot. 1399872 fot. 1399873 fot. 1399874 fot. 1399875 fot. 1399876 fot. 1399877 fot. 1399878 fot. 1399879 fot. 1399880 fot. 1399881

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji