Tx: 1781
grzyby.pl

Steccherinum bourdotii Saliba et A. David

porokolczak kulistozarodnikowy
Irpex bourdotii (Saliba et A. David) Kotir. et Saaren. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)
Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)

cechy makroskopowe

Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)
Owocnik

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na korze i na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych, na pniach i gałęziach.

wybrane okazy · selected collections

#7
06 09 26 - 20
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Steccherinum bourdotii), Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: Steccherinum bourdotii), Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: Steccherinum bourdotii), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Steccherinum bourdotii), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Steccherinum bourdotii), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Steccherinum bourdotii), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Steccherinum bourdotii), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: Steccherinum bourdotii), Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637] (as: Steccherinum bourdotii), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Steccherinum bourdotii), Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Steccherinum bourdotii), Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Steccherinum bourdotii), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Piątek (2000)[2049]Piątek (2000) The genus Steccherinum in Poland. I. Steccherinum bourdotii found in Tarnów town.[2049], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079] (as: Steccherinum bourdotii), Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Szczepkowski (2017)[2304]Szczepkowski (2017) Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie.[2304] (as: Steccherinum bourdotii), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB35 350220 AB51 340118 AB76 366748 AB84 112335 125285 AB93 130188 AB94 123361 130365 139138 AC12 340609 AC48 130375 BC89 209063 CA34 311315 CC15 278169 CC73 195022 CE16 328386 CE28 328385 DA80 211284 DA82 366292 DE45 194813 357451 367264 DE46 229160 252242 DE54 227413 252235 271157 336247 DE55 125398 143022 144938 211953 212898 231579 256241 DE56 311098 361061 367116 DE65 313657 DE66 274626 ED35 252076 FB96 265004 GC11 230684

ID 112 335 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na SE od skrzyżowania rzeki Ploni z autostradą, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 18 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadrzeczny łęg olszowy, na gałązkach olszy, rozpostarto - odgięty; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.10.08; uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy; fot.196635 fot.196636; Opisany w watku [bf:141519] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 141519 ;

ID 123 361 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: 0,8 km na SE od przecięcia rzeki Płoni z drogą krajową Nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna porastająca wschodnią skarpę nad rzeką Płonią, na bukowej kłodzie, w grupie, kilkadziesiąt częściowo pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Darek Karasiński; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: Ząbkowiec kulistozarodnikowy; fot.222440; fot.222441; fot.222442; omówiony w wątku [bf:214848] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 214848 ;

ID 125 285 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 50m na S od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Seledynowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 10 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką pojedynczych dębów i osik, na gałęzi osiki, owocniki rozpostarto-odgięte i rozpostarte; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/19.04.09; uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy; fot.226783 fot.226784 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226783
226784

ID 125 398 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu-olcha,sosna,osika, na drewnie liściastym, kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/19.04.09; uwagi: fot.227100 fot.227101 fot.227102 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

227100
227101
227102

ID 130 188 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Macznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 1 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna na skraju źródliska, na leżącym na ziemi konarze bukowym, rozpostarto-odgięte; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy; fot.237821 fot.237822 fot.237823 [notatka: tak] [fotografie: tak];

237821
237822
237823

ID 130 365 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: 1,2 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przy śródpolnym oczku wodnym (Ol, Brz, Wb, Db), na gałęziach olchy, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: porokolczak kulistozarodnikowy; fot.238278 fot.238279 [notatka: tak] [fotografie: tak];

238278
238279

ID 130 375 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: 5,5 km na E od Rybakowa, gm. Klodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC48; data zbioru: 20 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką grabow i olch (na brzegu rzeki Przyłężek), na bukowej gałęzi, rozpostarto-odgięty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy; fot.238315 fot.238316 fot.238317 [notatka: tak] [fotografie: tak];

238315
238316
238317

ID 139 138 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,4 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg źródliskowy, na gałęziach olszy, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy; fot.258936 fot.258937 fot.258938 [notatka: tak] [fotografie: tak];

258936
258937
258938

ID 143 022 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk, na pniu krzewu liściastego,tuż nad ziemią,, kilkanaście owocników,częściowo zrośniętych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/28.12.10; uwagi: fot.268582 fot.268583 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268582
268583

ID 144 938 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj niewielkiego lasu-gł.olcha,sosna,osika, na powalonym drzewie lisciastym, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID125398.Tegoroczne owocniki wyrosły po drugiej stronie pnia.; fot.273086 fot.273087 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273086
273087

ID 194 813 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 30 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna, olcha, czeremcha, na gałęzi drzewa liściastego leżącej na ściółce, owocniki rozpostarto-odgięte, pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.12.13; uwagi: 51st 10' 59,39" N ; 19st 25' 13,81" E; fot.461756 fot.461757 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461756
461757

ID 195 022 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Modliszewko, 2,7 km E, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC73; data zbioru: 17 mar 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne mokradło towarzyszące niewielkiemu ciekowi, pień przewróconego młodego drzewka niezidentyfikowanego gatunku liściastego, grupa kilkanastu rozpostarto-odgiętych owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, przekazany, mój numer 5/17.03.2011/CC-73; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133; siedlisko:; fot.462957; owocniki:; fot.462958 fot.462959 fot.462960 [notatka: nie] [fotografie: tak];

462957
462958
462959
462960

ID 209 063 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Starczanowo (gmina Murowana Goślina), 1,2 k W, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°36'33,41" E 16°56'09,94"], BC89; data zbioru: 17 maj 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, jesion, na kłodzie jesionowej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo; fot.537296 fot.537297 fot.537298 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak];

537296
537297
537298

ID 211 284 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 27 lut 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, martwa olsza czarna, kilka rozległych płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Tadeusz Kowalski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.547848 fot.547849 fot.547850 [notatka: [bf:547456]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 547456 ;

ID 211 953 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,3 km S od skrzyżowania dróg DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 6,8" N i 19st 22' 15" E], DE55; data zbioru: 10 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, buki, osiki i inne, na gałęzi krzewu (?) liściastego leżącej na ziemi, kilkadziesiąt owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.551893 fot.551894 fot.551895 [notatka: nie] [fotografie: tak];

551893
551894
551895

ID 212 898 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 1,75" N i 19st 22' 23,7" E], DE55; data zbioru: 29 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols nad strumieniem, na ściętych pniach młodych olch, dość licznie, na kilku drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 16/JN/28.12.13; uwagi: fot.556306 fot.556307; siedlisko; fot.556308 [notatka: nie] [fotografie: tak];

556306
556307
556308

ID 227 413 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 300 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 45,44" N i 19st 14' 42" E], DE54; data zbioru: 22 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu -olchy, leszczyny i inne, na leżącej w ściółce gałęzi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.618547 fot.618548 fot.618549 [notatka: nie] [fotografie: tak];

618547
618548
618549

ID 229 160 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Górnickiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 10" N i 19st 26' 21,5" E], DE46; data zbioru: 2 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las liściasty -olchy, osiki, brzozy, jesiony, kruszyny, na pniach obumierających drzew ( jesionów ? ), kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.627398 fot.627399 fot.627400 fot.627401 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627398
627399
627400
627401

ID 230 684 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 11 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolne zadrzewienie, drzewostan oraz charakter bardzo zróżnicowany, na martwych gałęziach czeremchy, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MG/130411/1001; uwagi: fot.635836; - więcej zdjęć w wątku:; [bf:553490] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 553490 ;

ID 231 579 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,2 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 23,4" N i 19st 23' 39,2" E], DE55; data zbioru: 7 lut 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu przechodzący w podmokłe łąki -graby, dęby i inne, na leżącej w ściółce grabowej gałęzi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.649594 fot.649595 fot.649596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

649594
649595
649596

ID 252 076 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 9 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pino-Quercetum, pień leszczyny, masowo; leg. ala mikołaj, det. Jacek Nowicki, Marcin Piatek; eksykat: tak, zostanie wysłany; uwagi: fot.709896; fot.709951 [notatka: [bf:709894]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 709894 ;

ID 252 235 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 600 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 48" N i 19st 14' 52,4" E], DE54; data zbioru: 10 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w zagłębieniu terenu między lasami, na martwym pędzie wierzby, kilkadziesiąt kapelusików; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.725218 fot.725219 fot.725220 [notatka: nie] [fotografie: tak];

725218
725219
725220

ID 252 242 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 17,85" N i 19st 29' 57,7" E], DE46; data zbioru: 23 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia nad Widawką, przy dawnym zalewie -osiki, brzozy, dęby i inne, na gałęzi leżącej na ziemi, owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.725237 fot.725238 fot.725239 [notatka: nie] [fotografie: tak];

725237
725238
725239

ID 256 241 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 39,1" N i 19st 19' 16" E], DE55; data zbioru: 17 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, liściasty pas nad rzeczką, na pniu złamanej olchy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.742584 fot.742585 fot.742586 [notatka: nie] [fotografie: tak];

742584
742585
742586

ID 265 004 oznaczenie: Irpex bourdotii; lokalizacja: Biebrzański Park Narodowy-otulina Dobarz, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB96; data zbioru: 26 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, leszczyna, brzoza, nadpalone drewno liściaste, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.774731 fot.774732 [notatka: nie] [fotografie: tak];

774731
774732

ID 271 157 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 9,2" N i 19st 15' 10,7" E], DE54; data zbioru: 30 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -gł.olchy, graby, na pniu martwego drzewa liściastego, w towarzystwie błyskoporka promienistego, kilkadziesiąt kapelusików; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.800265 fot.800266 fot.800267 fot.800268 fot.800269 [notatka: nie] [fotografie: tak];

800265
800266
800267
800268
800269

ID 274 626 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,1 km NW od wsi Budy, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 4,7" N i 19st 29' 9" E], DE66; data zbioru: 24 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny pas olsu w obniżeniu terenu, na konarach i gałęziach powalonej brzozy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.816667 fot.816668 fot.816669 [notatka: nie] [fotografie: tak];

816667
816668
816669

ID 278 169 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 27 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ols, szuwary pałkowe., Na powalonej, młodej osice., Kilkadziesiąt owocników rozpostartych i rozpostarto/odgiętych.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.829634 fot.829635 fot.829636; [bf:757849] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 757849 ;

ID 311 098 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 3" N i 19st 26' 31,5" E], DE56; data zbioru: 3 gru 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na martwym, wpółleżącym drzewie liściastym, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.975614 fot.975615 fot.975616 fot.975617 [notatka: nie] [fotografie: tak];

975614
975615
975616
975617

ID 311 315 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Stilo-Osetnik, otulina rezerwatu Choczewskie cisy, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 27 sty 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna, świerk, brzoza, dąb, cis, osika, matrwa osika, kilka; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004975; uwagi: fot.977253 fot.977254 [notatka: nie] [fotografie: tak];

977253
977254

ID 313 657 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 48,5" N i 19st 20' 18,9" E], DE65; data zbioru: 8 kwi 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia na skraju lasu, nad strugą -olchy, świerki, sosny i inne, na leżącej gałęzi liściastego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.992710 fot.992711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

992710
992711

ID 328 385 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 700 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 2 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej na ziemi gałęzi liściastego, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki, oddział 799.; fot.1118278 fot.1118279 fot.1118280 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118278
1118279
1118280

ID 328 386 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 300 m na N od Przytocznicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE16; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, na opadłej gałęzi olchy, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska, oddział 343.; fot.1118287 fot.1118288 fot.1118289 fot.1118290 fot.1118291 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118287
1118288
1118289
1118290
1118291

ID 336 247 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Jankowice; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 2' 00" N i 19st 14' 44,3" E], DE54; data zbioru: 30 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; mieszany pas lasu nad rzeczką Pijawką, na omszałej podstawie pnia drzewa liściastego, grupa ponad 30 owocników/kapelusików; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1173195 fot.1173196 fot.1173197 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173195
1173196
1173197

ID 340 118 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,3 km na W od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na kłodzie Alnus glutinosa, rozpostarto-odgięty, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1193752 fot.1193753 fot.1193754 fot.1193755 fot.1193756 fot.1193757; sprzążki:; fot.1193758; zarodniki: 4,0-4,9 µm x 3,5-4,6 µm średnio: 4,4 x 4,0 µm!, Q: 1,0-1,2 średnio 1,1!:; fot.1193759 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1193752
1193753
1193754
1193755
1193756
1193757
1193758
1193759

ID 340 609 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,2 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, kłoda Acer pseudoplatanus, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195748 fot.1195749 fot.1195750 fot.1195751 fot.1195752 fot.1195753 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195748
1195749
1195750
1195751
1195752
1195753

ID 350 220 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Bagna Rozwarowskie, 1,5 km na NW od Dobropola w gminie Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB35; data zbioru: 15 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny, na gałęzi Alnus glutinosa, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269001 fot.1269002 fot.1269003 fot.1269004 fot.1269005 fot.1269006; zarodniki: 3,4-4,6 x 3-3,7 µm średnio: 3,9 x 3,4 µm!, Q: 1,1-1,3 średnio 1,2!:; fot.1269007; sprzążki:; fot.1269008 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269001
1269002
1269003
1269004
1269005
1269006
1269007
1269008

ID 357 451 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1,2 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 16 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna brzezina; brzoza, trześnia, osika, na martwym, młodym drzewku, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 54,3" N 19st 24' 25,2" E; fot.1334907 fot.1334908 fot.1334909 fot.1334910 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1334907
1334908
1334909
1334910

ID 361 061 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,097408 19,447349], DE56; data zbioru: 10 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa drzew i krzewów -gł. osiki, brzozy, na murszejącym, leżącym pniu złamanej osiki, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1371775 fot.1371776 fot.1371777 fot.1371778 fot.1371779 fot.1371780 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371775
1371776
1371777
1371778
1371779
1371780

ID 366 292 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Gdańsk-Świbno, Wyspa Sobieszewska, łęg wzdłuż Przekopu Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 19 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg topolowo-wierzbowy, pień ściętej przez bobry osiki, kilkadziesiąt rozpostartych owocników; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 7 sty 2024; eksykat: BGF0011672; uwagi: [bf:1413218] ; fot.1413682 fot.1413683 fot.1413684 fot.1413685 fot.1413686 fot.1413687 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1413218 ;

ID 366 748 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: Swojcino 300m W, gm. Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 17 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj łęgu olszowego, kłoda Tilia sp., klikaset owocników na dłgości ok. 4m; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy; Nadl. Kliniska, Leśn. Poczernin, odz. 559A; fot.1418593 fot.1418594 fot.1418595 fot.1418596 fot.1418597 fot.1418598 fot.1418599 fot.1418600 fot.1418601 fot.1418602 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1418593
1418594
1418595
1418596
1418597
1418598
1418599
1418600
1418601
1418602

ID 367 116 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1 km NW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0344 19,4842], DE56; data zbioru: 18 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym; sosna, grab, olcha, buk i inne, na gałęzi powalonej olchy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1421931 fot.1421932 fot.1421933 fot.1421934 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1421931
1421932
1421933
1421934

ID 367 264 oznaczenie: Steccherinum bourdotii; lokalizacja: 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1100 19,3946], DE45; data zbioru: 1 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg lasu sosnowo-bukowego, na pniu i konarach powalonej brzozy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1423820 fot.1423821 fot.1423822 fot.1423823 fot.1423824 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1423820
1423821
1423822
1423823
1423824
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji